XLVI. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego SEP

XLVI. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego SEP

W dniu 11 września 2023 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Głównym punktem agendy Zgromadzenia było głosowanie ws. uchwały dot. uzyskania przez Oddział Wrocławski SEP osobowości prawnej. Głosowanie poprzedziła emocjonująca debata na temat szans i zagrożeń uzyskania przez Oddział osobowości prawnej. Finalnie Delegaci, większością głosów, poparli uchwałę NWZO w sprawie uzyskania przez Oddział osobowości prawnej. Osobowość prawna ułatwi znacząco prowadzenie działalności gospodarczej w Oddziale i umożliwi pozyskanie dotacji i g...

Czytaj dalej

wydarzenia

XLVI. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego SEP
11 wrz

XLVI. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego SEP

W dniu 11 września 2023 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskieg...
Jubileusz 100-lecia urodzin inż. Zygmunta Maczyńskiego
19 lip

Jubileusz 100-lecia urodzin inż. Zygmunta Maczyńskiego

W dniu 17.07.2023 r. nasz Kolega inż. Zygmunt Mączyński, członek Koła nr 43 przy Zarządzie Od...
Pełni Energii czyli kolejna edycja nocnego Rajdu „Świetlik” na Ślężę
25 cze

Pełni Energii czyli kolejna edycja nocnego Rajdu „Świetlik” na Ślężę

W tym roku Stowarzyszenie Elektryków Polskich Koło nr 41 Oddziału Wrocławskiego SEP działając...

XXVIII Sympozjum Naukowo-Techniczne SEMAG 2023

Posiedzenie Zarządu O. Wrocławskiego SEP w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych

Zawody Okręgowe Ogólnopolskich Olimpiad SEP: EUROELEKTRA – ELEKTROMECHATRON – POLTELEINFO 2023

Biogramy

Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP. Pracownik naukowy na stanowisku asystenta i starszego asystenta w Instytucie Układów Elektromaszynow...
mgr inż. Edward Ziaja
Wiceprezes - Skarbnik.     Inżynier elektryk, specjalista w dziedzinie systemów zasilania oraz utrzymania sieci trakcyjnej transportu k...
inż. Krzysztof Nowicki
Wiceprezes.    dr inż. elektronik, prof. PWr autor wielu wdrożeń przemysłowych, specjalista w dziedzinie inżynierii biomedycznej, dyd...
dr inż. Andrzej Hachoł, prof. PWr
Wiceprezes.     Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Na co dzień zawodowo związany z Zespołem Elektrociepłow...
inż. Andrzej Koźmiński
Zobacz wszystkie Biogramy