image_pdfimage_print

Seminarium ORW-ELS Sp. z o.o.

W dniu 28.03.2014 o godz. 16:00 w budynku NOT ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu w sali nr.104, odbyło się seminarium szkoleniowe poświęcone ochronie odgromowej.

Organizatorem seminarium było Akademickie Koło SEP i ORW-ELS

Prelegentami seminarium byli: Dr inż. Eugeniusz Smycz, Dr inż. Czesław Stec,

Tytuł referatu :Piorunochrony z wczesną emisją lidera –kreatywne rozwiązania i techniczne możliwości.

Jako pierwszy rozpoczął Dr inż. Eugeniusz Smycz omówił on ogólne zjawiska powstawania wyładowań atmosferycznych oraz ich skutki. Opisał mechanizm tworzenia się liderów i pokazał to na przykładach bardziej uwidaczniając zebranym słuchaczom ten mechanizm. Omówił własności i budowę piorunochronów firmy GROMOSTAR, podając stan prawny i normy dotyczące ich stosowania na terenie UE i Polski. Podczas referatu pokazał rzeczywiste przykłady realizacji wyżej wymienionej ochrony na obiektach w Polsce i nie tylko. Na koniec porównał koszty stosowania piorunochronów z wczesną emisją lidera z kosztami zwykłej instalacji odgromowej. Jako drugi prelegent wystąpił Dr inż. Czesław Stec pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej. Swój referat rozpoczął omawiając kryteria teoretyczne oceny działania piorunochronów z wczesną emisją lidera. Opisał fizyczną zasadę działania piorunochronu. Porównał on też współczynnik koncentracji pola elektromagnetycznego piorunochronów Franklina i piorunochronu z wczesną emisją lidera. Na koniec omówił przeprowadzone badania laboratoryjne oraz wykonane próby napięciowe. Seminarium zakończył swoim wystąpieniem projektant . Podczas swojego referatu zaprezentował zastosowanie piorunochronów z wczesną emisją lidera, a także opisał dlaczego zaczął stosować tego typu ochronę odgromową. Wystąpienie to składało się głownie z pokazania ,gdzie dlaczego i jak wykonano ochronę odgromową a było okraszone zdjęciami i schematami pokazujące obiekty zastosowania.