Kursy i szkolenia

image_pdfimage_print

Kursy, szkolenia (instruktaże)

dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
w zakresie grup: elektroenergetycznych, cieplnych, gazowych

  1. Kurs dla osób na stanowiskach dozoru 32 godz.
   (8 dni, 2-3 razy w tygodniu) 440,-
  2. Kurs dla osób na stanowiskach eksploatacji 16 godz.
   (4 dni, 2-3 razy w tygodniu) 300,-
  3. Kurs dla osób wykonujących prace kontrolno – pomiarowe
   przy urządzeniach elektroenergetycznych 48 godz.
   (12 dni, 2-3 razy w tygodniu) 450,-
  4. Kursy i szkolenia zlecone przez podmioty gospodarcze
   w pełnym lub ograniczonym zakresie – wg negocjowanej umowy indywidualnej.
  5. Instruktarze dla osób na stanowiskach dozoru i eksploatacji
   odnawiających Świadectwa kwalifikacyjne (8 godz. 1 dzień)  150,-

 

Kursy i szkolenia kończą się egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji i wydaniem świadectw kwalifikacyjnych  opłata za egzamin wynosi:

                                                               od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024r. – 424,20 zł od wniosku 

                                                               od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024r.  –  430,00 zł od wniosku

 Opłata za kursy może ulec zmianie.