Kursy i szkolenia

image_pdfimage_print

Kursy, szkolenia (instruktaże)

dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
w zakresie grup: elektroenergetycznych, cieplnych, gazowych

  1. Kurs dla osób na stanowiskach dozoru 32 godz.
   (8 dni, 2-3 razy w tygodniu) 440,-
  2. Kurs dla osób na stanowiskach eksploatacji 16 godz.
   (4 dni, 2-3 razy w tygodniu) 300,-
  3. Kurs dla osób wykonujących prace kontrolno – pomiarowe
   przy urządzeniach elektroenergetycznych 48 godz.
   (12 dni, 2-3 razy w tygodniu) 450,-
  4. Kursy i szkolenia zlecone przez podmioty gospodarcze
   w pełnym lub ograniczonym zakresie – wg negocjowanej umowy indywidualnej.
  5. Instruktarze dla osób na stanowiskach dozoru i eksploatacji
   odnawiających Świadectwa kwalifikacyjne (8 godz. 1 dzień)  150,-

 

Kursy i szkolenia kończą się egzaminem kwalifikacyjnym
i wydaniem świadectw kwalifikacyjnych
za dodatkową opłatą
(obecnie opłata ta wynosi 301,00 zł).

 Opłata za kursy może ulec zmianie.


 

Szkolenia termowizyjne

sektor energetyczny

 1. Szkolenie dla personelu 1-go (podstawowy) stopnia 16 godz.
  (2 dni) 950,-
 2. Szkolenie dla personelu 2-go stopnia (sektorowy) 24 godz.
  (3 dni) 1450,-
 3. Szkolenie dla personelu 1+2-go stopnia (podstawowy + sektorowy)
  24 godz.(3 dni)  1950,-
 4. Szkolenie dla personelu 3-go (uzupełniający) stopnia 16 godz.
  (2 dni)  950,-
 5. Egzamin poprawkowy dla wszystkich stopni 2 godz. – 300,-

 

Szkolenia odbywają się w grupach 12 osobowych. Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń w systemie weekendowym.

Szkolenia kończą się egzaminem kwalifikacyjnym
i wydaniem certyfikatu


 

Warsztaty termowizyjne

sektor energetyczny

 

 1. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dla personelu certyfikowanego  8 godz.
  (1 dzień)  550,-

 

Warsztaty kończą się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego odbycie
praktyki zawodowej w zakresie badań termowizyjnych.