III Sympozjum Historii Elektryki SEP

III Sympozjum  Historii Elektryki SEP

16-17.11.2017- Oddział Wrocławski SEP był organizatorem III Sympozjum Historia Elektryki (III SHE). Obrady Sympozjum miały miejsce w budynku Domu Technika NOT we Wrocławiu. Było to kolejne III Sympozjum jako przygotowanie do 100-rocznicy Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które przypada w 2019 roku. W sympozjum uczestniczyło ok. 100 osób z całej Polski oraz przedstawiciele Politechniki Lwowskiej i Muzeum Historii Elektryfikacji Lwowa i Galicji. Wygłoszono ponad 50 referatów w 8 sekcjach tematycznych. Sympozjum towarzyszyła wystawa dokumentów z dziejów wybitnego elektryka i rektora Politechniki Lwowskiej w latach 1931-1932...

Czytaj dalej

wydarzenia

Spotkanie Noworoczne Oddziału Wrocławskiego SEP
5 sty

Spotkanie Noworoczne Oddziału Wrocławskiego SEP

W dniu 5.01.2018 w budynku NOT odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne aktywnych działaczy i s...
Spotkanie Świąteczne Seniorów Oddziału Wrocławskiego SEP.
18 gru

Spotkanie Świąteczne Seniorów Oddziału Wrocławskiego SEP.

Spotkanie Świąteczne Seniorów Oddziału Wrocławskiego SEP. W dniu 18.12.2017r odbyło się Doro...

Elektryzująca Pasja

Wycieczka do Zittau.

Medal za Długoletnią Służbę

Biogramy

5320ce8a352cc
Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP. dr inż. elektronik, autor wielu wdrożeń przemysłowych, specjalista w dziedzinie inżynierii biomedy...
Dr inż. Andrzej Hachoł
nowickij
Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego SEP. Inżynier elektryk, specjalista w dziedzinie systemów zasilania oraz utrzymania sieci trakcyjnej t...
inż. Krzysztof Nowicki
synalb
Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego SEP. dr hab. inż elektryk, profesor Politechniki Wrocławskiej, wykładowca, specjalista w dziedzinie z...
Prof. dr hab. inż. Bohdan Synal
pytlarz
Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego SEP. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. W czasie studiów wyjątkowo zaangaż...
Mgr inż. Jan Pytlarz
Zobacz wszystkie Biogramy