image_pdfimage_print

Spotkanie z Jubilatami Oddziału Wrocławskiego SEP.

20210614_17015020210614_170318

14.06.2021 r. W Sali klubowej w budynku WR FSNT NOT odbyło się uroczyste spotkanie Prezydium z Jubilatami:

Członkiem Honorowym SEP Kol. Janem Zuzokiem ( 90 l)

i Zasłużonym Seniorem SEP Kol. Kazimierzem Chabowskich (80 l.)

w spotkaniu uczestniczył Kol. Bohdan Synal – Członek Honorowy SEP.

Prezes Oddziału Kol. Andrzej Hachoł wręczył Jubilatom list gratulacyjny, kwiaty i upominek – płaskorzeźbę krasnali SEP „ELEKTROLUDKI”.

Zebrani złożyli serdeczne życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Mistrzostwa Polski Programistów PLC – IV edycja

plc

Politechnika Wrocławska, Oddział Wrocławski SEP oraz firma PLC Expert zorganizowały
zorganizowały czwartą edycję Mistrzostw Polski Programistów PLC. Po raz drugi w swojej historii
odbyła się zdalnie. Ilość zainteresowanych z roku na rok rośnie. W tym roku do rywalizacji zgłosiło się
około 300 osób.

Ze względu na obostrzenia pandemiczne zawody oraz całość towarzyszących im atrakcji została
przeniesiona do sieci. Główne wydarzenie trwało od 27.05 do 29.05.2021 r.
Mistrzostwa Polski Programistów PLC to wydarzenie skierowane głównie do przedstawicieli branży
automatyki przemysłowej: profesjonalistów, uczniów i studentów. Celem wydarzenia jest nie tylko
wyłonienie młodych i utalentowanych programistów PLC, ale także popularyzacja programowania
automatyki przemysłowej wśród studentów uczelni technicznych i uczniów szkół średnich. Impreza
ma także ułatwić integrację środowiska akademickiego z przedstawicielami przemysłu.

PRZEBIEG WYDARZENIA
Pierwszy etap Mistrzostw to kwalifikacje. Konieczne było przesłanie zgłoszeń z rozwiązaniem
przygotowanych zadań. Osoby, których prace zostały ocenione pozytywnie przez komisję ekspertów,
otrzymały zaproszenie do kolejnego etapu rywalizacji. Eliminacje do wielkiego finału odbyły się 27.05.
Uroczyste otwarcie Mistrzostw poprowadziły władze Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszenia
Elektryków Polskich. Osobiste słowa uznania i życzenia pomyślnych eliminacji przekazali Dziekan
Wydziału Elektrycznego profesor Waldemar Rebizant i Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych dr inż.
Janusz Staszewski, prof. uczelni.

Drugi dzień Mistrzostw, tj. 28.05 był „Dniem Inżyniera”. Dzień Inżyniera to dzień poświęcony
warsztatom oraz webinariom na platformie zoom, zorganizowany przez Mistrzostwa Polski
Programistów PLC, SNS Automatyk, AK SEP, PLC EXPERT oraz Wydział Elektryczny Politechniki
Wrocławskiej. Towarzyszył mu szereg prezentacji firm, podczas których można było porozmawiać z
przedstawicielami czołowych przedsiębiorstw związanych z branżą. Prezentacje techniczne o nowych
rozwiązaniach pozwoliły na urozmaicenie wiedzy, a także na kontakt z firmami. Webinaria cieszyły się
sporym zainteresowaniem, a na same warsztaty zapisane były dziesiątki osób.

Dzień Finałowy, czyli trzeci etap naszej rywalizacji odbył się w sobotę, 29 maja 2021 r. Uczestników
przywitali przedstawiciele firm, bez których Mistrzostwa nie mogłyby się odbyć. Na szczególne
podziękowania zasługuje partner strategiczny wydarzenia, firma PROCOM SYSTEM SA., która wspiera
organizatorów od pierwszej edycji. Tegoroczna odsłona, została objęta licznymi Patronatami
Honorowymi m.in. Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, oraz
Wrocławskiego Centrum Akademickiego i Politechniki Wrocławskiej. Wydarzenie cieszyło się bardzo
dużą liczbą patronów. Wśród firm znalazły się: WAGO, LENZE, FINDER, SIEMENS, MECHATRONIK
ARTUR GROCHOWSKI, ASTOR, EMT SYSTEMS, TRANSITION TECHNOLOGIES, ADSTEC SDS
AUTOMATYKA, JK AUTOMATION, STERCONTROL oraz SEP. Mistrzostwa zostały objęte patronatem
medialnym przez iAutomatykę, Mechatronika dla wszystkich, PLCspace, oraz Automatyczny
PODCAST.

Finały rozegrały się pomiędzy kilkunastoma zawodnikami, którzy rozwiązywali zadania przygotowane
przez partnerów z przemysłu oraz członków koła SNS Automatyk. Były to zadania praktyczne,
wymagające rewelacyjnej umiejętności programowania.

KATEGORIE
Rywalizacja odbywała się w pięciu kategoriach: MASTER/EKSPERT, LOGO!, WAGO oraz
ALGORITHMIC. Kategorie MASTER i EKSPERT rozgrywały się na sterownikach Siemens S7-1200 z
wykorzystaniem oprogramowania TIA Portal. Kategoria MASTER dedykowana jest dla uczniów szkół
średnich, a kategoria EKSPERT dla studentów. Kategoriami otwartymi dla wszystkich są LOGO!, które
wykorzystuje oprogramowanie LOGO! Soft Comfort oraz WAGO w oprogramowaniu E!COCKPIT.
Kategoria ALGORITHMIC kierowana jest do wszystkich chętnych, bez ograniczeń i presji czasu.
Zadaniem w niej było napisanie programu spełniającego wymagania aplikacji i jak najkrótszego cyklu
pracy sterownika Siemens S7-1500.

NAGRODY
Autorzy najlepszych rozwiązań ukoronowani zostali tytułami Mistrzów i Wice-mistrzów Polski
Programistów PLC. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości ponad 50 tys. zł.

1

Relacja z Sympozjum

W roku 2021 przypada jubileusz 120. rocznicy urodzin prof. Jerzego Ignacego Skowrońskiego (1901-1986), wybitnego uczonego i nauczyciela akademickiego, twórcy szkoły naukowej materiałoznawstwa elektrotechnicznego. Prof. Skowroński był pionierem odbudowy energetyki Dolnego Śląska po II wojnie światowej, współorganizatorem i pierwszym Dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Był aktywnym działaczem społecznym, popularyzatorem nauki i techniki, był członkiem założycielem Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Dla uczczenia osoby i dzieła Profesora rok 2021 został ustanowiony w SEP Rokiem Profesora J.I. Skowrońskiego.
W piątek 16 kwietnia 2021 r. odbyły się centralne uroczystości Roku Prof. J.I. Skowrońskiego. Inicjatorami i organizatorami uroczystości byli Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej, Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki Zakład Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji Profesora J.I. Skowrońskiego w kościele Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida. Po Mszy Św. Prawnuk Profesora Alexander Jerzy Skowroński uhonorował swego pradziadka pięknym koncertem na skrzypce (zdj. 1.).

1. Kościół Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida. Prawnuk Profesora J.I. Skowrońskiego Alexander Jerzy Skowroński, uhonorował Pradziadka utworem na skrzypce: koncert a-moll Antonio Vivaldiego, op. 3, nr 6, część 1. Allegro. Fot. Stefan Bugaj.
Następnie uczestnicy Mszy udali się na cmentarz, gdzie wraz księdzem odmówi modlitwy w intencji św.p. Profesora Skowrońskiego i złożyli kwiaty. W imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich kwiaty złożyli Prezes SEP Piotr Szymczak i Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł (zdj. 2.). W imieniu Wydziału Elektrycznego oraz Katedry Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej kierownik katedry Zbigniew Leonowicz a w imieniu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Zakładu Wrocławskiego Instytutu Elektrotechniki, Prezes Koła nr 1. Krzysztof Kogut.

2. Cmentarz, kwiaty na grobie J.I. Skowrońskiego składają Prezesi Andrzej Hachoł, Piotr Szymczak,
w obecności Zbigniewa Lubczyńskiego, księdza oraz wnuka Profesora J.I. Skowrońskiego Jana Pawła Skowrońskiego. Fot. Stefan Bugaj.
Następnie zapalono znicze w analogicznej kolejności. Po zapaleniu zniczy uczestnicy uroczystości udali się do Wrocławskiego Zakładu Instytutu Elektrotechniki przy ul Mari Curie Skłodowskiej. Zebranych powitał Prezes Koła nr 1. Krzysztof Kogut. Poprosiła o zabranie głosu Prezesa SEP Piotra Szymczaka. Głos zabrali również kolejno Rektor Politechniki Wrocławskie J.M. Arkadiusz Wójs, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej Waldemar Rebizant oraz Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł i Kierownik Zakładu Instytutu Elektrotechniki Ewa Zawadzka. Następnie odsłonięto Tablicę pamiątkową poświęconą Profesorowi J.I. Skowrońskiego w holu Instytutu Elektrotechniki (zdj. 3.).

3. Odsłonięcie Tablicy poświęconej J.I. Skowrońskiemu, Prezes SEP Piotr Szymczak i Kierownik Zakładu Ewa Zawadzka. Towarzyszą: od lewej Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskie Waldemar Rebizant oraz J.M. Rektor Politechniki Wrocławskiej Arkadiusz Wójs i po prawej stronie Prezes Andrzej Hachoł. Foto. Maciej Gwoździewicz.
Tablicę odsłonili Prezes SEP Piotr Szymczak i Kierownik Zakładu Instytutu Elektrotechniki Ewa Zawadzka. Odsłonięciu Tablicy towarzyszyli rektor oraz dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej i prezes Oddziału Wrocławskiego SEP. Po odsłonięciu Tablicy głos zabrał prof. Jerzy Fekecz, jeden z pierwszych studentów Profesora J.I. Skowrońskiego na Politechnice Wrocławskiej, wieloletni pracownik Oddziału Wrocławskiego Instytutu Elektrotechniki (zdj. 4.).

4. Na tle odsłoniętej Tablicy od lewej: Alexander Jerzy Skowroński, Jan Paweł Skowroński, Dziekan Wydziału Elektrycznego P.Wr. Waldemar Rebizant, J.M. Rektor P.Wr. Arkadiusz Wójs, Prezes SEP Piotr Szymczak, Kierownik Zakładu Ewa Zawadzka, Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł. Na pierwszym planie siedzi Jerzy Fekecz.
Całość uroczystości zwieńczyło seminarium poświęcone Profesorowi w sali kominkowej NOT. Uczestników powitał Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł i przekazał prowadzenie sesji Zbigniewowi Leonowiczowi – Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego. Sesję zainaugurował kol. Piotr Szymczak Prezes SEP prezentacją p/t: Wystąpienie z okazji inauguracji Ogólnopolskiego Roku SEP im. prof. Jerzego I. Skowrońskiego. Kolejną prezentację p/t: Profesor Jerzy Ignacy Skowroński przedstawił kol. Krzysztof Kogut – Prezes Koła SEP Nr 1, którego założycielem był Patron Roku (zdj. 5.).

5. Seminarium poświęcone J.I. Skowrońskiemu. Sala w NOT-cie, uczestnicy seminarium, od lewej Alexander Jerzy Skowroński, Jan Paweł Skowroński, Honorowy Prezes NOT Tadeusz Nawracaj, Jacek Wańkowicz, Krzysztof Kogut (Prezes Koła nr 1), Prezes SEP Piotr Szymczak. Fot. Maciej Gwoździewicz.
Jako trzecią prezentację, p/t: Profesor Jerzy Ignacy Skowroński – działacz i Członek Honorowy SEP – Patron Roku SEP 2021 przedstawił kol. Zbigniew Lubczyński z udziałem współautora kol. Wojciecha Michalskiego – członkowie Komisji Historycznej Oddziału Wrocławskiego SEP.
Następnie kol. Ryszard Kordas – skarbnik Oddziału Wrocławskiego SEP i wieloletni wicedyrektor Oddziału Wrocławskiego Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, przedstawił prezentację: Jerzy Ignacy Skowroński – Wrocławska Szkoła Materiałoznawstwa (zdj. 6.)

6. Widok sali, od lewej prezentację prowadzi Ryszard Kordas a za stołem prezydialnym Prezes Andrzej Hachoł i Przewodniczący Komitetu Organizacyjne uroczystości Zbigniew Leonowicz. Fot. Maciej Gwoździewicz.
Z ograniczonej względami sanitarnymi liczby uczestników sesji, głos zabrali profesorowie Jacek Wańkowicz, Jerzy Barglik oraz Tadeusz Nawracaj – Honorowy Prezes TJO FSNT NOT- gospodarz miejsca sesji. Przedstawił Patrona Roku jako Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NOT w latach 1955/57. Jednocześnie zapoznał zebranych z historią gmachu NOT we Wrocławiu. Jako ostatni głos zabrał Jan Paweł Skowroński, który wspominał Patrona Roku jako członka rodziny, dziadka. Goście ze Stanów Zjednoczonych zostali obdarowani pamiątkami z Wrocławia, wydawnictwami związanymi z Profesorem – Patronem Roku (zdj. 6.).

7. Wręczenie upominków Prawnukowi i Wnukowi Profesora J.I. Skowrońskiego przez Tadeusza Nawracaja, Andrzeja Hachoła i Zbigniewa Leonowicza. Fot. Maciej Gwoździewicz.
Sesja była transmitowana na platformie YouTube i ZOOM-ie. Oprócz ograniczonej liczby uczestników w realu, w sesji uczestniczyło ponad 200 osób.
Opracowali Maciej Gwoździewicz, Ryszard Kordas.

 

2 3 4 5 6 7 8