image_pdfimage_print

VII Dyskusyjne Forum Kobiet SEP  2024

Z Oddziału Wrocławskiego SEP w dniach 19-20.04.2024 koleżanki Edyta Zahajkiewicz i Joanna Osemlak uczestniczyły w  VII Dyskusyjnym Forum Kobiet SEP  w Piotrkowie Trybunalskim. W spotkaniu udział wzięło 56 kobiet z 10 Oddziałów SEP z całej Polski. Konferencję otworzył Prezes Oddziału Piotrkowskiego   kol.  Marek Młynarczyk.  Następnie głos zabrał Prezes SEP Sławomir Cieślik.  Panowie przywitali uczestniczki i oddali im głos.

Jednym ze sponsorów wydarzenia była firma Eko-Wiatr BIS. Przedstawicielka ciekawie zaprezentowała swoją działalność. W programie wysłuchano ciekawe referaty  związane z tematem forum  tj.  „Aktywność kobiet w kierunku zainteresowania młodzieży zawodami elektryka, energetyka”.

Po obiedzie nastąpiła część dyskusyjna. Na koniec podjęto Uchwałę w sprawie określenia miejsca gdzie odbędzie się VIII Forum w następnym roku.  Będą to Gliwice.

Spotkanie było bardzo dobrą okazją do wymiany informacji o pracy i działalności Pań w poszczególnych Oddziałach SEP i nawiązania znajomości.

60-lecie koła 41 SEP Oddziału Wrocławskiego

W dniu 12 kwietnia Koło nr 41 działające przy PGE Energetyka Kolejowa S.A. we Wrocławiu zorganizowało obchody 60-lecia.

Spotkanie odbyło się w klimatycznej karczmie „Katarzyna” w Świętej Katarzynie koło Wrocławia. Do organizacji tak wspaniałej uroczystości wspólne siły połączyli Zarząd koła 41 SEP oraz Sekcja Trakcji Oddziału Wrocławskiego.

Prezes koła Edward Chamioło otworzył obchody, krótkim przemówieniem opowiadając o działalności oraz misji Stowarzyszenia Elektryków Polskich w krzewieniu wiedzy technicznej a także roli spotkań integracyjnych, jako formy podtrzymywania więzi społecznych w dzisiejszym świecie mocno zinformatyzowanym.

Po wstępie zabrali głos zaproszeni goście wice-prezesi oddziału wrocławskiego.

Kolega Krzysztof Nowicki, który przedstawił działalność naszego koła nr 41 na tle oddziału wrocławskiego, Kolega Andrzej Hachoł wręczył statuetkę „Elektroludki” miniaturkę wrocławskich krasnali, podsumowując działania koła. Kolega Andrzej Koźmiński podziękował zarządowi koła za aktywne działania w ostatnich latach.

Następnie kolega Łukasz Strąk wygłosił referat historyczny. Omówił genezę powstania naszego koła oraz jego działania w strukturach SEP przez okres ostatnich 60 lat. Zostały przedstawione osiągnięcia ostatniej dekady, gdzie zorganizowano prawie 60 różnego rodzaju eventów w tym wielu imprez cyklicznych, takich jak 14 edycji Rajdu Świetlik, którego pierwsza odsłona odbyła się w 2010 roku nocnym wejściem na Ślężę. Każdego kolejnego roku obieramy nowy kierunek często opuszczając już Nasze rodzime województwo dolnośląskie. W tym roku odbędzie się 15 jubileuszowa edycja, na którą serdecznie zapraszamy. Organizujemy również spływy pontonowe „Szuwarek” czy przejażdżki zabytkowym tramwajem po Wrocławiu „Tramwajowo na Wesoło”.
Ww. wydarzenia to znaki towarowe kojarzone z naszym kołem. Oczywiście nie zapominamy o przekazywaniu rzetelnej wiedzy technicznej z zakresu elektryki, co jest naszą misją. Oprócz organizowania dedykowanych spotkań z zakresu techniki, to także każdemu spotkaniu integracyjnemu towarzyszy referat o tematyce elektrycznej. Nie zabrakło też tego i na tym uroczystym spotkaniu, gdzie kolega Leszek Ładniak przewodniczący Sekcji Trakcji wygłosił bardzo ciekawy mini-wykład na temat Prawa OHMA. To takie elementarne zagadnienie dla każdego elektryka, ale o historii jego powstania mało kto wie. Część oficjalną zamknął Edward Chamioło dziękując wszystkim przybyłym, członkom koła, sympatykom oraz gościom. Za szczególne zaangażowanie w działalność koła niektórym Naszym kolegom zostały wręczone nagrody książkowe. Na zakończenie głos zabrał kolega Zbigniew Lubczyński wieloletni Przewodniczący Komisji Historycznej, opowiadając o początkach SEP w naszym Zakładzie.

Mniej oficjalną część rozpoczęła obiado-kolacja, gdzie zaserwowano staropolskie dania – specjalność karczmy. Biesiadowanie przy nostalgicznej muzyce trwało do godziny 23:45 z krótką przerwą na Jubileuszowy Tort. Dyskusji było co nie miara, nawet kwalifikowani pomiarowcy nie potrafili ich zmierzyć, żaden miernik nie był w stanie podać wartości skutecznych gorącej atmosfery.

Na rok 2024 planujemy kolejne imprezy, na które zapraszamy wszystkich kolegów jak i sympatyków.

Edward Chamioło  

Notatka techniczna. Wycieczka Koła nr 16 SEP do Hamburga.

W dniach od 1 do 3 marca 2024 r. 19 osób z Koła nr 16 SEP przy KOGENERACJI S.A. odbyło wycieczkę techniczną do Hamburga. W piątek 1 marca, po kilkugodzinnej podróży kolejami polskimi i niemieckimi uczestnicy zwiedzili słynny Miniaturwuderland, gdzie znajduje się największa na świecie wystawa modeli kolejek elektrycznych i unikalna na skalę światową ekspozycja miniatur, która zachwyca precyzją i wiernością szczegółów. Niemiecka Centrala Turystyki uznała Wunderland za najpopularniejszą atrakcję turystyczną w Niemczech, a dla członków SEP była pokazem zastosowania układów sterowania i automatyki precyzyjnej. Kolejny dzień to wielogodzinny spacer po najciekawszych zabytkach miasta wypełniony akcentami technicznymi z wielu dziedzin. Oglądaliśmy urządzenia gospodarki wodnej Portu w Hamburgu, jak śluzy i tamy na Łabie oraz jej dopływach. Obejrzeliśmy wnętrze łodzi podwodnej U-434 używanej w radzieckiej Flocie Północnej latach 1976 -1991. Jest to autentyczna, w pełni wyposażona łódź podwodna, z której zdjęto uzbrojenie i wrażliwe elementy informatyczne. Przespacerowaliśmy się Starym Tunelem pod Łabą Alter Elbtunnel oddanym do użytku w 1911 r o długości 426 m, który łączył dzielnicę mieszkalną St. Pauli z dokami i stocznią. Tunel poprowadzono 24 m pod wodą, ciekawym rozwiązaniem były 4 pionowe windy, które zwoziły pojazdy, towary i ludzi do tunelu. Kolejną atrakcją był rejs po porcie w Hamburgu gdzie oglądaliśmy gigantyczny wycieczkowiec Aida Nova z poziomu wody. Sobotnia wycieczka zakończyła się w filharmonii Elbphilharmonie, gdzie z tarasu widokowego podziwialiśmy wieczorną panoramę Hamburga. Ostatni dzień wycieczki to powrót koleją i autobusem do Wrocławia z krótką przerwą i spacerem po centrum Berlina.

<< notatka techniczna >>

Zarząd Koła nr 16 SEP
przy KOGENERACJI S.A.

Uczestnicy Olimpiad ed. 2024

Olimpiady wiedzy technicznej dla szkół średnich Elektromechatron oraz Polteleinfo 2024

Stowarzyszenie Elektryków Polskich już od 26 lat organizuje ogólnopolską Olimpiadę wiedzy technicznej dla uczniów szkół średnich „Euroelektra”. Olimpiada składa się z trzech etapów: I – szkolny, II – okręgowy, organizowany przez 15 ośrodków SEP w Polsce, III – centralny organizowany w roku 2024 przez Politechnikę Opolską. Wszyscy laureaci i finaliści Olimpiady zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego technika a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych. Olimpiada jest wpisana na Ministerialną listę Olimpiad i wspierana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Jak co roku Komisja Młodzieży i Studentów Oddziału Wrocławskiego SEP organizowała okręgowy etap Olimpiady. Od ubiegłej edycji „Euroelektra” została podzielona na trzy niezależne zawody, związane z rożnymi dyscyplinami wiedzy technicznej (elektrycznej, elektronicznej i informatycznej). W tym roku nasz Oddział był organizatorem dwóch Olimpiad na szczeblu okręgowym: Elektromechatron – gdzie pracom komisji okręgowej przewodniczył kol. Jarosław Krysiak, Polteleinfo gdzie komisji przewodniczył kol. Rafał Zdunek.
Zawody II etapu zorganizowano w budynku wrocławskiego NOT w dniach 7 i 8 marca 2024 r.
Na uczestników Olimpiad czekał drobny poczęstunek a po zakończonych zawodach, zaprosiliśmy uczestników do naszego Oddziału, gdzie Prezes Edward Ziaja ugościł uczestników wraz z ich opiekunami.

Ze szczegółami olimpiad można zapoznać się na stronie: https://euroelektra.edu.pl/

Przewodniczący KMiS
Remigiusz Mydlikowski

 

Uczestnicy Olimpiad ed. 2024

Fot. Opiekunowie oraz uczestnicy Olimpiady Elektromechatron ed. 2024 wraz z Prezesem Edwardem Ziają.

Fot. Spotkanie uczestników Olimpiady Elektromechatron ed. 2024 z Prezesem E. Ziają.

Uczestnicy Olimpiady ed. 2024

Fot. Uczestnicy Olimpiady Elektromechatron ed. 2024

 

Semag 2024

SEMAG 2024

Z A P R O S Z E N I E
na

XXVIII Sympozjum
Naukowo-Techniczne „SEMAG 2024”
„Urządzenia i sieci elektryczne
w energetyce i przemyśle wydobywczym – problemy eksploatacyjne”

Piechowice koło Szklarskiej Poręby
22 – 24 maja 2024

PATRONAT HONOROWY
Dziekan Wydziału Elektrycznego PWr – prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant
Prezes SEP – Oddział Wrocławski – mgr inż. Edward Ziaja

ORGANIZATOR SYMPOZJUM
SEP – Oddział Wrocławski
Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej

WSPÓŁORGANIZATOR SYMPOZJUM
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele-i Radiotechniczny

<< zaproszenie i zgłoszenie >>