Dzisiaj jest sobota, 20 września 2014


Strona główna Oddziału Wrocławskiego SEP

 

DOIIB ZAPRASZA NA GALĘ INŻYNIERSKĄ 2014

Zapraszam Członków SEP  wraz z rodzinami do wzięcia udziału  w GALI INŻYNIERSKIEJ 2014, organizowanej przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego w ramach obchodów Dolnośląskich Dni Budownictwa 2014. Uroczystość odbędzie się we wtorek 23 września 2014 r. o godz. 14.00 w Centrum Sztuki IMPART przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu.

Warunkiem wzięcia udziału w uroczystości jest imienne zgłoszenie zamiaru udziału w uroczystości do biura DOIIB pocztą elektroniczną: dos@dos.piib.org.pl lub telefonicznie: tel. 71 337 62 30 (31) do dnia 18.09.2014 r.

W programie uroczystości przewidziano: wystąpienia okolicznościowe, wręczenie odznaczeń, wręczenie nagród w konkursie „Inżynier Roku 2013” oraz w konkursie „Dolnośląska Budowa Roku 2013”. Zwieńczeniem uroczystości ok. godz. 16.00 będzie okolicznościowy koncert kultowego zespołu „Czerwony Tulipan” z Olsztyna. 

Dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr

Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB


ostatnia zmiana: 2014-09-16 14:35:20; autor: Basia

pobierz pdf | początek strony


Oddział Wrocławski SEP

Stowarzyszenie powstało 9. czerwca 1919 r. na Zjeździe w Warszawie pod nazwą Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich.

Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich istnieje od 1946 roku i stanowi część ogólnopolskiej organizacji społecznej o  95 - letniej tradycji. SEP skupia naukowców, inżynierów i techników elektryków, elektroników i informatyków wszystkich specjalności.

SEP tworzą członkowie: zwyczajni, honorowi, współdziałający, wspierający. Członkami SEP mogą być osoby fizyczne i prawne.

Ośrodek Szkolenia i Egzaminów Kwalifikacyjnych prowadzi:

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP wykonuje ekspertyzy, opinie, orzeczenia i inne opracowania w zakresie szeroko pojętej elektryki. Skupia specjalistów, rzeczoznawców i weryfikatorów SEP.


ostatnia zmiana: 2014-04-10 13:23:40; autor: Basia

pobierz pdf | początek strony


 

więcej w ogłszeniu lub na stronie internetowej


ostatnia zmiana: 2014-08-04 19:01:42; autor: Administrator

pobierz pdf | początek strony


XXXVI WZD SEP

Szanowne Koleżanki i Koledzy

 

Z dużą satysfakcją przekazuję informacje o wynikach odbytego  w dniach  5.- 8. czerwca 2014 r. Walnego Zjazdu Delegatów SEP w Szczecinie.

Zjazd wybrał nowe Władze na kadencję 2014-2018 oraz przyjął uchwały programowe.

W Zjeździe brali udział wszyscy delegaci Oddziału Wrocławskiego  (11 osób) oraz trzech członków honorowych. Jedną z pierwszych decyzji Zjazdu, były głosowania nad nadaniem godności Członka Honorowego SEP. Zaszczytem tym wyróżniono 9 osób. Godność Członka Honorowego nadano m.in. Kol. Janowi Zuzokowi z Oddziału Wrocławskiego.

Zjazd przyjął uchwały programowe oraz przyjął uchwałę o powołaniu Komisji Statutowej, której zadaniem jest przygotowanie nowelizacji Statutu.

Prezesem SEP na kadencję 2014 – 2018 wybrany został Kol. Piotr Szymczak z Oddziału Szczecińskiego.

W wyborach do organów statutowych wybrani zostali wszyscy zgłoszeniu przez nasz Oddział  Kandydaci. Do Zarządu Głównego SEP wybrani zostali Kol. Krzysztof Nowicki i Kol. Jan Pytlarz.

W nowo ukonstytuowanym Zarządzie Głównym funkcję Wiceprezesa pełnił będzie Kol. Krzysztof Nowicki. Do Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrany został Kol. Zbigniew Lubczyński a do Komisji Wyborczej Kol. Ryszard Kordas.

Szczegółowe informacje o WZD można znaleźć na stronie www.zjazdsep.szczecin.pl, w galerii poniżej: Sala obrad (w drugim, trzecim i czwartym rzędzie delegaci z Oddziału Wrocławskiego SEP), Nowi Członkowie Honorowi SEP, pierwszy z lewej Kol. Jan Zuzok, Prezes SEP wybrany na kadencję 2014-2018 Kol. Piotr Szymczak, Zarząd Główny SEP na kadencję 2014-2018.

 Element galeriiElement galeriiElement galeriiElement galeriiElement galerii

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

 Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP
(-) Andrzej Hachoł


ostatnia zmiana: 2014-06-11 21:31:50; autor: Administrator

pobierz pdf | początek strony


SEP Oddział Wrocławski
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74
50- 020 Wrocław
tel./fax.:
tel.:
e-mail:
+48 71 34-366-41
+48 71 78-18-502
sep.wroc@post.pl
poniedziałek:
wtorek, piątek:
środa, czwartek:
11:00 - 17:00
9:00 - 14:00
9:00 - 15:00