Rekomendacje SEP

image_pdfimage_print

Rekomendacje SEP

 

Udzielanie rekomendacji SEP firmom produkującym wyroby i świadczącym usługi z dziedziny elektryki

 

Procedura udzielania rekomendacji przedstawia się następująco:

  • Zainteresowana firma składa w Biurze Zarządu Oddziału wypełniony wniosek z informacją o działalności firmy;
  • Zarządu Oddziału powierza Ośrodkowi Rzeczoznawstwa SEP przeprowadzenie postępowania rekomendacyjnego;
  • Ośrodek Rzeczoznawstwa zawiera z firmą umowę na opracowanie ekspertyzy oceniającej wniosek;
  • Na podstawie wykonanej ekspertyzy podejmowana jest decyzja o wydaniu (lub odmowie wydania) zaświadczenia rekomendacyjnego;
  • Zaświadczenie rekomendacyjne, określające zakres rekomendacji i okres jej ważności, podpisuje Prezes Oddziału SEP i Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich;
  • Po otrzymaniu świadectwa, producent może oznaczać swoje wyroby znakiem rekomendacyjnym SEP. Rekomendacja wydawana jest na jeden rok i może być przedłużana na kolejne okresy trzyletnie na podstawie tej samej procedury.

 

Rekomendacja ze strony SEP może stać się dla firmy dodatkowym elementem promocyjnym. Formularze wniosków o nadanie rekomendacji i wszelkie informacje można uzyskać w Ośrodku Rzeczoznawstwa.

Do pobrania:

      Zasady udzielania przez SEP rekomendacji

      Wzór wniosku o udzielenie rekomendacji

      Wzór świadectwa rekomendacyjnego

Kierownik Ośrodka

– Michał  Bereźnicki  tel. 505 229 930