Historia

image_pdfimage_print

Stowarzyszenie nasze powstało 9 czerwca 1919 r.
na Zjeździe w Warszawie pod nazwą
Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich

Do kół założycielskich należały 4 koła: warszawskie, lwowskie, krakowskie i łódzkie.
Statut określał następujące cele Stowarzyszenia:
– wspólna praca nad całokształtem zagadnień elektrotechnicznych,
– krzewienie wiedzy elektrotechnicznej,
– urządzanie zjazdów, wycieczek, wystaw i odczytów,
– opracowywanie przepisów i prace nad słownictwem elektrotechnicznym,
– współdziałanie w rozwoju rodzimego przemysłu elektrotechnicznego,

Te zadania do dziś są aktualne.