image_pdfimage_print

SEMAG 2015

        Od ponad 20 lat, tradycyjnie, w ostatnim tygodniu maja odbywają się obrady Sympozjum Naukowo-Technicznego SEMAG. Tematem wiodącym wszystkich dotychczasowych Sympozjów była szeroka rozumiana elektryka, głownie z punktu widzenia zastosowań w przemyśle wydobywczym. Specyfika tej gałęzi przemysłu stawia przed projektantami, konstruktorami i eksploatatorami bardzo wysokie wymagania. Odnosi się to także do urządzeń i aparatury elektrycznej pracujących w trudnych warunkach środowiskowych i geologicznych. Tegoroczne Sympozjum SEMAG-2015 zatytułowane „ Elektrotechnika i Automatyka w Przemyśle Wydobywczym” odbyło się w dniach 25-27 maja. Gospodarzem i miejscem obrad był Hotel-Restauracja „Chata za Wsią” w Mysłakowicach k. Jeleniej Góry. W obradach Sympozjum  uczestniczyło 112 osób reprezentujących ponad 40 przedsiębiorstw i ośrodków naukowych. W pięciu sesjach tematycznych wygłoszono 27 referatów. Podczas Sympozjum ekspozycje o charakterze reklamowym zaprezentowało 9 firm. Sponsorem Sympozjum była Spółka Akcyjna ELEKTROTIM z siedzibą we Wrocławiu. Obrady Sympozjum odbywały się pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej prof.dr hab.inż Waldemara Rebizanta i Prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP dr Inż. Andrzeja Hachoła. Należy podkreślić, że uczestnicy Sympozjum wysoko ocenili zarówno część merytoryczną jak i organizacyjną obrad z zapowiedzią przyjazdu na kolejny SEMAG w roku 2016.

Konferencja naukowa GPW

12-14 grudnia w Jugowicach odbyła się Konferencja Naukowa GPW organizowana przez Akademickie Koło SEP przy Politechnice Wrocławskiej, na którą została zaproszona większość uczelni o profilu elektryczno- energetycznym z całej Polski. Uczestnicy zaprezentowali owoce swojej kilkumiesięcznej pracy, a najlepsze artykuły nagrodziła oraz wyróżniła zebrana Komisja. Wśród zaproszonych gości byli także laureaci konkursu Studencki Nobel oraz doktoranci oraz studenci uczelni technicznych. W skład komisji do oceny pracy studentów należeli m. in. :
• Dr inż. Andrzej Hachoł – Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP
• dr inż. Leszek Pawlaczyk– Prodziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej

Politechnikę Wrocławska a zarazem Akademickie Koło SEP przy Politechnice Wrocławskiej reprezentowało siedmiu studentów/doktorantów, których artykuły zakwalifikowały się do konkursu.  Z dumą informujemy, że drugie miejsce oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe za najlepszy artykuł konferencji otrzymali Piotr Nowak i Gracjana Skwira studenci wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej,  za swój artykuł pt. „Omówienie rozwiązań mikroelektrowni fotowoltaicznych stosowanych w gospodarstwach domowych proponowanych przez producentów”. Wszystkie artykuły opublikowane podczas konferencji można znaleźć w specjalnym wydaniu materiałów z konferencji o numerze ISBN: ISBN 978-83-7493-879-2.
Więcej o Konferencja Naukowa „Generacja, Przesył, Wykorzystanie” w nadchodzącym numerze „Pryzmatu” oraz „Tygodnia w SEP”.

(-) Marcin Jeżewski

(więcej zdjęć https://www.facebook.com/pages/Konferencja-Naukowa-Generacja-Przesy%C5%82-Wykorzystanie/257925301062310?ref=ts&fref=ts )