image_pdfimage_print
1

Relacja z Sympozjum

W roku 2021 przypada jubileusz 120. rocznicy urodzin prof. Jerzego Ignacego Skowrońskiego (1901-1986), wybitnego uczonego i nauczyciela akademickiego, twórcy szkoły naukowej materiałoznawstwa elektrotechnicznego. Prof. Skowroński był pionierem odbudowy energetyki Dolnego Śląska po II wojnie światowej, współorganizatorem i pierwszym Dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Był aktywnym działaczem społecznym, popularyzatorem nauki i techniki, był członkiem założycielem Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Dla uczczenia osoby i dzieła Profesora rok 2021 został ustanowiony w SEP Rokiem Profesora J.I. Skowrońskiego.
W piątek 16 kwietnia 2021 r. odbyły się centralne uroczystości Roku Prof. J.I. Skowrońskiego. Inicjatorami i organizatorami uroczystości byli Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej, Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki Zakład Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji Profesora J.I. Skowrońskiego w kościele Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida. Po Mszy Św. Prawnuk Profesora Alexander Jerzy Skowroński uhonorował swego pradziadka pięknym koncertem na skrzypce (zdj. 1.).

1. Kościół Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida. Prawnuk Profesora J.I. Skowrońskiego Alexander Jerzy Skowroński, uhonorował Pradziadka utworem na skrzypce: koncert a-moll Antonio Vivaldiego, op. 3, nr 6, część 1. Allegro. Fot. Stefan Bugaj.
Następnie uczestnicy Mszy udali się na cmentarz, gdzie wraz księdzem odmówi modlitwy w intencji św.p. Profesora Skowrońskiego i złożyli kwiaty. W imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich kwiaty złożyli Prezes SEP Piotr Szymczak i Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł (zdj. 2.). W imieniu Wydziału Elektrycznego oraz Katedry Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej kierownik katedry Zbigniew Leonowicz a w imieniu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Zakładu Wrocławskiego Instytutu Elektrotechniki, Prezes Koła nr 1. Krzysztof Kogut.

2. Cmentarz, kwiaty na grobie J.I. Skowrońskiego składają Prezesi Andrzej Hachoł, Piotr Szymczak,
w obecności Zbigniewa Lubczyńskiego, księdza oraz wnuka Profesora J.I. Skowrońskiego Jana Pawła Skowrońskiego. Fot. Stefan Bugaj.
Następnie zapalono znicze w analogicznej kolejności. Po zapaleniu zniczy uczestnicy uroczystości udali się do Wrocławskiego Zakładu Instytutu Elektrotechniki przy ul Mari Curie Skłodowskiej. Zebranych powitał Prezes Koła nr 1. Krzysztof Kogut. Poprosiła o zabranie głosu Prezesa SEP Piotra Szymczaka. Głos zabrali również kolejno Rektor Politechniki Wrocławskie J.M. Arkadiusz Wójs, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej Waldemar Rebizant oraz Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł i Kierownik Zakładu Instytutu Elektrotechniki Ewa Zawadzka. Następnie odsłonięto Tablicę pamiątkową poświęconą Profesorowi J.I. Skowrońskiego w holu Instytutu Elektrotechniki (zdj. 3.).

3. Odsłonięcie Tablicy poświęconej J.I. Skowrońskiemu, Prezes SEP Piotr Szymczak i Kierownik Zakładu Ewa Zawadzka. Towarzyszą: od lewej Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskie Waldemar Rebizant oraz J.M. Rektor Politechniki Wrocławskiej Arkadiusz Wójs i po prawej stronie Prezes Andrzej Hachoł. Foto. Maciej Gwoździewicz.
Tablicę odsłonili Prezes SEP Piotr Szymczak i Kierownik Zakładu Instytutu Elektrotechniki Ewa Zawadzka. Odsłonięciu Tablicy towarzyszyli rektor oraz dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej i prezes Oddziału Wrocławskiego SEP. Po odsłonięciu Tablicy głos zabrał prof. Jerzy Fekecz, jeden z pierwszych studentów Profesora J.I. Skowrońskiego na Politechnice Wrocławskiej, wieloletni pracownik Oddziału Wrocławskiego Instytutu Elektrotechniki (zdj. 4.).

4. Na tle odsłoniętej Tablicy od lewej: Alexander Jerzy Skowroński, Jan Paweł Skowroński, Dziekan Wydziału Elektrycznego P.Wr. Waldemar Rebizant, J.M. Rektor P.Wr. Arkadiusz Wójs, Prezes SEP Piotr Szymczak, Kierownik Zakładu Ewa Zawadzka, Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł. Na pierwszym planie siedzi Jerzy Fekecz.
Całość uroczystości zwieńczyło seminarium poświęcone Profesorowi w sali kominkowej NOT. Uczestników powitał Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł i przekazał prowadzenie sesji Zbigniewowi Leonowiczowi – Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego. Sesję zainaugurował kol. Piotr Szymczak Prezes SEP prezentacją p/t: Wystąpienie z okazji inauguracji Ogólnopolskiego Roku SEP im. prof. Jerzego I. Skowrońskiego. Kolejną prezentację p/t: Profesor Jerzy Ignacy Skowroński przedstawił kol. Krzysztof Kogut – Prezes Koła SEP Nr 1, którego założycielem był Patron Roku (zdj. 5.).

5. Seminarium poświęcone J.I. Skowrońskiemu. Sala w NOT-cie, uczestnicy seminarium, od lewej Alexander Jerzy Skowroński, Jan Paweł Skowroński, Honorowy Prezes NOT Tadeusz Nawracaj, Jacek Wańkowicz, Krzysztof Kogut (Prezes Koła nr 1), Prezes SEP Piotr Szymczak. Fot. Maciej Gwoździewicz.
Jako trzecią prezentację, p/t: Profesor Jerzy Ignacy Skowroński – działacz i Członek Honorowy SEP – Patron Roku SEP 2021 przedstawił kol. Zbigniew Lubczyński z udziałem współautora kol. Wojciecha Michalskiego – członkowie Komisji Historycznej Oddziału Wrocławskiego SEP.
Następnie kol. Ryszard Kordas – skarbnik Oddziału Wrocławskiego SEP i wieloletni wicedyrektor Oddziału Wrocławskiego Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, przedstawił prezentację: Jerzy Ignacy Skowroński – Wrocławska Szkoła Materiałoznawstwa (zdj. 6.)

6. Widok sali, od lewej prezentację prowadzi Ryszard Kordas a za stołem prezydialnym Prezes Andrzej Hachoł i Przewodniczący Komitetu Organizacyjne uroczystości Zbigniew Leonowicz. Fot. Maciej Gwoździewicz.
Z ograniczonej względami sanitarnymi liczby uczestników sesji, głos zabrali profesorowie Jacek Wańkowicz, Jerzy Barglik oraz Tadeusz Nawracaj – Honorowy Prezes TJO FSNT NOT- gospodarz miejsca sesji. Przedstawił Patrona Roku jako Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NOT w latach 1955/57. Jednocześnie zapoznał zebranych z historią gmachu NOT we Wrocławiu. Jako ostatni głos zabrał Jan Paweł Skowroński, który wspominał Patrona Roku jako członka rodziny, dziadka. Goście ze Stanów Zjednoczonych zostali obdarowani pamiątkami z Wrocławia, wydawnictwami związanymi z Profesorem – Patronem Roku (zdj. 6.).

7. Wręczenie upominków Prawnukowi i Wnukowi Profesora J.I. Skowrońskiego przez Tadeusza Nawracaja, Andrzeja Hachoła i Zbigniewa Leonowicza. Fot. Maciej Gwoździewicz.
Sesja była transmitowana na platformie YouTube i ZOOM-ie. Oprócz ograniczonej liczby uczestników w realu, w sesji uczestniczyło ponad 200 osób.
Opracowali Maciej Gwoździewicz, Ryszard Kordas.

 

2 3 4 5 6 7 8

VII Konferencja GPW 2020

W sobotę 12 grudnia 2020 roku odbyła się VII pandemiczna edycja Konferencji Naukowej Generacja-Przesył-Wykorzystanie GPW 2020. Ze względów epidemicznych wydarzenie odbyło się w trybie zdalnym.

Organizatorami Konferencji GPW 2020 była Politechnika Wrocławska oraz Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Sztab organizacyjny w trakcie wydarzenia znajdował się w budynku Filii Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, gdzie pierwotnie Konferencja miała odbyć się w trybie stacjonarnym.

W trakcie Konferencji 19 prelegentów wygłosiło swoje prelekcje w 6 sesjach: inauguracyjnej, inżynierskiej, studenckiej, doktoranckiej, anglojęzycznej i finałowej. Po zakończeniu poszczególnych sesji odbywały się głosowania w formie on-line na najlepszego prelegenta. Zwycięzcy tych głosowań zostali nagrodzenia nagrodami głównymi w postaci tabletów. Pozostałe upominki decyzją Komitetu Naukowego Konferencji GPW 2020 zostały przyznane innym wyróżniającym się prelegentom.

Konferencja była transmitowana na żywo w serwisie YouTube, gdzie jest dostępna w całości. Po ceremonii ogłoszenia zwycięskich prelegentów odbyła się w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Jaworze msza święta w intencji uczestników Konferencji GPW 2020. Wydarzenie to było również transmitowane na żywo w Internecie.

W Konferencji GPW 2020 udział wzięli prelegenci z Politechniki Wrocławskiej, Oddziału Wrocławskiego SEP, PWSZ im. Witelona w Legnicy, Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku, Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy w Kijowie oraz przedsiębiorstw z branży elektroenergetycznej.

Konferencja GPW 2020 odbyła się pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. W trakcie sesji inauguracyjnej Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek pogratulował doprowadzenia od odbycia się Konferencji w trudnych czasach. Zwrócił uwagę, że główna tematyka Konferencji jest niezwykle istotna z punktu widzenia transformacji i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Podkreślił, że dzisiejsza walka o Polskę to bitwa o nowoczesne rozwiązania i dobrostan mieszkańców.

(link: https://youtu.be/GzooL9gUFCU )

plakat jasny

Mistrzostwa Polski Programistów PLC

Mistrzostwa Polski Programistów PLC

 

 

Za nami III edycja Mistrzostw Polski Programistów PLC, które w tym roku, po raz pierwszy, odbyły się w formie zdalnej. Wydarzenie jak co roku przyciągnęło do siebie setki programistów oraz miłośników automatyki.

 

Ze względu obostrzenia pandemiczne zawody oraz całość towarzyszących im atrakcji została przeniesiona do sieci. Tym razem impreza została rozłożona na 3 etapy. Pierwszy, który odbywał się na początku roku, przewidywał konieczność przesłania zgłoszenia w rozwiązaniem zadania kwalifikacyjnego. W tym roku liczba zainteresowanych do wzięcia udziału była rekordowa. Osoby, których prace zostały ocenione pozytywnie, przez komisję ekspertów, otrzymały przepustkę do następnej części rywalizacji. Etap drugi, odbył się 5 listopada br., w szranki stanęli programiści z całego kraju, a uroczyste otwarcie Mistrzostw poprowadziły władze Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Osobiste słowa uznania i życzenia udanych zawodów przekazali Dziekan Wydziału Elektrycznego profesor Waldemar Rebizant oraz Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP profesor Andrzej Hachoł.

 

Dzień Finałowy, czyli trzeci etap naszej rywalizacji odbył się w sobotę, 7 listopada 2020 r. Uczestników przywitali przedstawiciele firm bez których Mistrzostwa nie mogłyby się odbyć. Na szczególne podziękowania zasługuje główny partner wydarzenia, firma PROCOM SYSTEM SA., która wspiera organizatorów od pierwszej edycji. Kluczowymi postaciami współtworzącymi Mistrzostwa Polski Programistów PLC są Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Politechnika Wrocławska, którzy zapewniają wydarzeniu wsparcie techniczne. Wyróżnić należy również firmy WAGO, SIEMENS, FINDER, EMT SYSTEMS oraz PLC EXPERT, które dbają o zapewnienie rywalizacji i konferencji na najwyższym poziomie. Finały rozegrały się pomiędzy kilkunastoma zawodnikami, którzy rozwiązywali zadania przygotowane przez partnerów z przemysłu. Były to zadania praktyczne i wymagające perfekcyjnej umiejętności programowania.

 

Mistrzom Polski Programistów PLC, osobiste gratulacje złożył Prorektor Politechniki Wrocławskiej dr. Inż. Piotr Górski, a najlepsi zawodnicy w kategorii EXPERT otrzymali ofertę płatnych staży w firmie PROCOM SYSTEM SA.

 

Kategorie rywalizacji 3 edycji Mistrzostw

W tegorocznej rywalizacji uczestnicy zmierzyli się w aż 5-ciu kategoriach. Tradycyjnie w kategoriach będących z nami w poprzedniej edycji MASTER, EXPERT, LOGO! i WAGO. Kategorie MASTER i EXPERT rozgrywane są na sterownikach Siemens S7-1200 z wykorzystaniem oprogramowania TIA Portal. Kategoria MASTER dedykowana była dla uczniów szkół średnich, a kategoria EXPERT dla studentów i młodych inżynierów. Kategoriami otwartymi dla wszystkich są LOGO!, które wykorzystuje oprogramowanie Soft Comfort oraz WAGO w oprogramowaniu E!COCKPIT. Powstała również nowa kategoria ALGORITHMIC, w której zadaniem było napisanie programu spełniającego wymagania aplikacji i zapewnienia jak najkrótszego cyklu pracy sterownika Siemens S7-1500. Z zadaniem w tej nowej kategorii mógł zmierzyć się każdy bez ograniczeń i presji czasu. Autorzy najlepszych rozwiązań ukoronowani zostaną tytułami Mistrzów i Wice-mistrzów Polski Programistów PLC oraz innymi cennymi nagrodami.

 

Jakie nagrody czekały na zwycięzców w tegorocznej edycji?

Tegoroczna wartość puli nagród to ponad 40 000 złotych. Dla mistrzów kategorii przewidziane zostały nagrody rzeczowe w formie zestawów startowych wiodących producentów w branży automatyki przemysłowej takich jak Siemens i WAGO. Ponadto w puli nagród przewidziane są staże od firmy PROCOM SYSTEM oraz vouchery szkoleniowe od EMT Systems i PLC Expert. W puli nagród czekają również panele operatorskie HMI oraz przekaźniki programowalne LOGO! 8. Poza nagrodami każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy z materiałami piśmienniczymi z licznymi gadżetami.

 

sala

Forum Ekonomiczne

W dniach 8-10 września w Karpaczu odbyło się Forum Ekonomiczne. Główną tematyką forum była gospodarka Polski i Europy w trakcie i po pandemii koronawirusa. Strategicznym prelegentem z ramienia rządu była wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Obradom forum przysłuchiwał się członek Zarządu kol. Maciej Gwoździewicz.
Jednym z głównych paneli był panel „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. — wyzwania i szanse”. Głównym założeniem jest transformacja polskiej gospodarki na zeroemisyjną, co według szacunków ma zaowocować 300 tys. nowych miejsc pracy. Plan realizacji Polityki Energetycznej Polski 2040 zakłada m.in. spadek udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej do 60 proc. w 2030 r. Do tego czasu udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto ma wzrosnąć do 21 proc. Do 2033 r. ma zostać wdrożona energetyka jądrowa. Minister klimatu Michał Kurtyka powiedział, że w ciągu 20 lat Polska ma zbudować nowy zeroemisyjny system energetyczny o porównywalnej wielkości do obecnego systemu. Nowy system ma być oparty przede wszystkim o morską energetyka wiatrową i 6 bloków jądrowych. Polski rząd stara się o to, aby Komisja Europejska uznała gaz ziemny za paliwo przejściowe przy przechodzeniu do zielonej gospodarki. Prezesi polskich spółek paliwowych uznali także wodór za strategiczne medium energetyczne, głównie dzięki możliwości jego magazynowania. Nie przewidują jednak szybkiego odejścia od paliw kopalnych wskazując na miks energetyczny jako aktualny kierunek działań. Podkreślić należy, że na stan obecny 1/3 autobusów w Polsce jest zasilana gazem, co jest również coraz popularniejsze w ciężarówkach i transporcie morskim. Wszyscy uczestnicy tej debaty pozytywnie ocenili programy skierowane do gospodarstw domowych mających na celu wymianę źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne. Prelegenci podkreślili, że takie działania zmieniają świadomość Polaków i także przyczyniają się do rozwoju firm i nowych technologii.

 

Maciej Gwoździewicz

 

skoe

Patron SEP Roku 2021 Prof. Jerzy Ignacy Skowroński.

Na wniosek Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
decyzją Zarządu Głównego z dnia 23.09.2020 r.

Patronem SEP Roku 2021 będzie
Prof. Jerzy Ignacy Skowroński.

W roku 2021 wypada 120 rocznica urodzin Profesora.
Profesor był członkiem SEP od roku 1925, aktywnie działał w Centralnej Komisji Normalizacji Elektrotechnicznej i Centralnej Komisji Nazewnictwa Elektrycznego w okresie międzywojennym. Był pierwszym kierownikiem i organizatorem biura i laboratorium badania jakości. Był wybitnym specjalistą w zakresie techniki wysokich napięć
i materiałoznawstwa elektrotechnicznego.
Od 1946 r był profesorem Politechniki Wrocławskiej, od 1952 roku członkiem Polskiej Akademii Nauk. Prowadził badania w dziedzinie wytrzymałości elektrycznej
i mechanizmu przebicia dielektyków ciekłych, a także izolacji linii napowietrznych wysokiego napięcia, zwłaszcza w atmosferze zanieczyszczonej pyłami przemysłowymi; zorganizował badania nad zastosowaniem krajowych surowców do wyrobów materiałów elektroizolacyjnych, używanych w technice wysokonapięciowej.
Był organizatorem i pierwszym dyrektorem energetyki dolnośląskiej (1945-1946).
Członkiem założycielem i wybitnym działaczem Oddziału Wrocławskiego, długoletnim  członkiem Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego, aktywny
w Stowarzyszeniu do końca swoich dni.
Członkostwo Honorowe SEP otrzymał w roku 1975. Był organizatorem
i pierwszym dziekanem Wydziału  Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Twórcą szkoły naukowej „Materiałoznawstwa elektrycznego i elektrotechnologii”. Inicjator powołania we Wrocławiu Oddziału Instytutu Elektrotechniki,
dr h.c. Politechniki Wrocławskiej, członek honorowy Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej.
Dla upamiętnienia Osoby Profesora Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych  SEP organizuje co roku przy wsparciu Oddziału Wrocławskiego SEP ogólnopolski konkurs imienia prof. Jerzego Ignacego Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii.