image_pdfimage_print

Mistrzostwa Polski Programistów PLC

Mistrzostwa Polski Programistów PLC

 

 

Za nami III edycja Mistrzostw Polski Programistów PLC, które w tym roku, po raz pierwszy, odbyły się w formie zdalnej. Wydarzenie jak co roku przyciągnęło do siebie setki programistów oraz miłośników automatyki.

 

Ze względu obostrzenia pandemiczne zawody oraz całość towarzyszących im atrakcji została przeniesiona do sieci. Tym razem impreza została rozłożona na 3 etapy. Pierwszy, który odbywał się na początku roku, przewidywał konieczność przesłania zgłoszenia w rozwiązaniem zadania kwalifikacyjnego. W tym roku liczba zainteresowanych do wzięcia udziału była rekordowa. Osoby, których prace zostały ocenione pozytywnie, przez komisję ekspertów, otrzymały przepustkę do następnej części rywalizacji. Etap drugi, odbył się 5 listopada br., w szranki stanęli programiści z całego kraju, a uroczyste otwarcie Mistrzostw poprowadziły władze Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Osobiste słowa uznania i życzenia udanych zawodów przekazali Dziekan Wydziału Elektrycznego profesor Waldemar Rebizant oraz Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP profesor Andrzej Hachoł.

 

Dzień Finałowy, czyli trzeci etap naszej rywalizacji odbył się w sobotę, 7 listopada 2020 r. Uczestników przywitali przedstawiciele firm bez których Mistrzostwa nie mogłyby się odbyć. Na szczególne podziękowania zasługuje główny partner wydarzenia, firma PROCOM SYSTEM SA., która wspiera organizatorów od pierwszej edycji. Kluczowymi postaciami współtworzącymi Mistrzostwa Polski Programistów PLC są Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Politechnika Wrocławska, którzy zapewniają wydarzeniu wsparcie techniczne. Wyróżnić należy również firmy WAGO, SIEMENS, FINDER, EMT SYSTEMS oraz PLC EXPERT, które dbają o zapewnienie rywalizacji i konferencji na najwyższym poziomie. Finały rozegrały się pomiędzy kilkunastoma zawodnikami, którzy rozwiązywali zadania przygotowane przez partnerów z przemysłu. Były to zadania praktyczne i wymagające perfekcyjnej umiejętności programowania.

 

Mistrzom Polski Programistów PLC, osobiste gratulacje złożył Prorektor Politechniki Wrocławskiej dr. Inż. Piotr Górski, a najlepsi zawodnicy w kategorii EXPERT otrzymali ofertę płatnych staży w firmie PROCOM SYSTEM SA.

 

Kategorie rywalizacji 3 edycji Mistrzostw

W tegorocznej rywalizacji uczestnicy zmierzyli się w aż 5-ciu kategoriach. Tradycyjnie w kategoriach będących z nami w poprzedniej edycji MASTER, EXPERT, LOGO! i WAGO. Kategorie MASTER i EXPERT rozgrywane są na sterownikach Siemens S7-1200 z wykorzystaniem oprogramowania TIA Portal. Kategoria MASTER dedykowana była dla uczniów szkół średnich, a kategoria EXPERT dla studentów i młodych inżynierów. Kategoriami otwartymi dla wszystkich są LOGO!, które wykorzystuje oprogramowanie Soft Comfort oraz WAGO w oprogramowaniu E!COCKPIT. Powstała również nowa kategoria ALGORITHMIC, w której zadaniem było napisanie programu spełniającego wymagania aplikacji i zapewnienia jak najkrótszego cyklu pracy sterownika Siemens S7-1500. Z zadaniem w tej nowej kategorii mógł zmierzyć się każdy bez ograniczeń i presji czasu. Autorzy najlepszych rozwiązań ukoronowani zostaną tytułami Mistrzów i Wice-mistrzów Polski Programistów PLC oraz innymi cennymi nagrodami.

 

Jakie nagrody czekały na zwycięzców w tegorocznej edycji?

Tegoroczna wartość puli nagród to ponad 40 000 złotych. Dla mistrzów kategorii przewidziane zostały nagrody rzeczowe w formie zestawów startowych wiodących producentów w branży automatyki przemysłowej takich jak Siemens i WAGO. Ponadto w puli nagród przewidziane są staże od firmy PROCOM SYSTEM oraz vouchery szkoleniowe od EMT Systems i PLC Expert. W puli nagród czekają również panele operatorskie HMI oraz przekaźniki programowalne LOGO! 8. Poza nagrodami każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy z materiałami piśmienniczymi z licznymi gadżetami.

 

Forum Ekonomiczne

W dniach 8-10 września w Karpaczu odbyło się Forum Ekonomiczne. Główną tematyką forum była gospodarka Polski i Europy w trakcie i po pandemii koronawirusa. Strategicznym prelegentem z ramienia rządu była wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Obradom forum przysłuchiwał się członek Zarządu kol. Maciej Gwoździewicz.
Jednym z głównych paneli był panel „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. — wyzwania i szanse”. Głównym założeniem jest transformacja polskiej gospodarki na zeroemisyjną, co według szacunków ma zaowocować 300 tys. nowych miejsc pracy. Plan realizacji Polityki Energetycznej Polski 2040 zakłada m.in. spadek udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej do 60 proc. w 2030 r. Do tego czasu udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto ma wzrosnąć do 21 proc. Do 2033 r. ma zostać wdrożona energetyka jądrowa. Minister klimatu Michał Kurtyka powiedział, że w ciągu 20 lat Polska ma zbudować nowy zeroemisyjny system energetyczny o porównywalnej wielkości do obecnego systemu. Nowy system ma być oparty przede wszystkim o morską energetyka wiatrową i 6 bloków jądrowych. Polski rząd stara się o to, aby Komisja Europejska uznała gaz ziemny za paliwo przejściowe przy przechodzeniu do zielonej gospodarki. Prezesi polskich spółek paliwowych uznali także wodór za strategiczne medium energetyczne, głównie dzięki możliwości jego magazynowania. Nie przewidują jednak szybkiego odejścia od paliw kopalnych wskazując na miks energetyczny jako aktualny kierunek działań. Podkreślić należy, że na stan obecny 1/3 autobusów w Polsce jest zasilana gazem, co jest również coraz popularniejsze w ciężarówkach i transporcie morskim. Wszyscy uczestnicy tej debaty pozytywnie ocenili programy skierowane do gospodarstw domowych mających na celu wymianę źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne. Prelegenci podkreślili, że takie działania zmieniają świadomość Polaków i także przyczyniają się do rozwoju firm i nowych technologii.

 

Maciej Gwoździewicz

 

Patron SEP Roku 2021 Prof. Jerzy Ignacy Skowroński.

Na wniosek Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
decyzją Zarządu Głównego z dnia 23.09.2020 r.

Patronem SEP Roku 2021 będzie
Prof. Jerzy Ignacy Skowroński.

W roku 2021 wypada 120 rocznica urodzin Profesora.
Profesor był członkiem SEP od roku 1925, aktywnie działał w Centralnej Komisji Normalizacji Elektrotechnicznej i Centralnej Komisji Nazewnictwa Elektrycznego w okresie międzywojennym. Był pierwszym kierownikiem i organizatorem biura i laboratorium badania jakości. Był wybitnym specjalistą w zakresie techniki wysokich napięć
i materiałoznawstwa elektrotechnicznego.
Od 1946 r był profesorem Politechniki Wrocławskiej, od 1952 roku członkiem Polskiej Akademii Nauk. Prowadził badania w dziedzinie wytrzymałości elektrycznej
i mechanizmu przebicia dielektyków ciekłych, a także izolacji linii napowietrznych wysokiego napięcia, zwłaszcza w atmosferze zanieczyszczonej pyłami przemysłowymi; zorganizował badania nad zastosowaniem krajowych surowców do wyrobów materiałów elektroizolacyjnych, używanych w technice wysokonapięciowej.
Był organizatorem i pierwszym dyrektorem energetyki dolnośląskiej (1945-1946).
Członkiem założycielem i wybitnym działaczem Oddziału Wrocławskiego, długoletnim  członkiem Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego, aktywny
w Stowarzyszeniu do końca swoich dni.
Członkostwo Honorowe SEP otrzymał w roku 1975. Był organizatorem
i pierwszym dziekanem Wydziału  Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Twórcą szkoły naukowej „Materiałoznawstwa elektrycznego i elektrotechnologii”. Inicjator powołania we Wrocławiu Oddziału Instytutu Elektrotechniki,
dr h.c. Politechniki Wrocławskiej, członek honorowy Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej.
Dla upamiętnienia Osoby Profesora Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych  SEP organizuje co roku przy wsparciu Oddziału Wrocławskiego SEP ogólnopolski konkurs imienia prof. Jerzego Ignacego Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii.

Spotkanie z Jubilatami.

IMG_0198 IMG_0211 IMG_0196

W dniu 15.06.2020 Zarząd Oddziału Wrocławskiego SEP spotkał się z JUBILATAMI, zasłużonymi działaczami Oddziału, którzy w bieżącym roku ukończyli 90, 85, i 80 lat.

– 90 lat ukończył kol. Jerzy Chorąży

– 85 lat ukończyli koledzy Andrzej Wiszniewski, Zbigniew Lubczyński i Wacław Bagiński

– 80 lat ukończył kol. Jan Rudy.

Ponadto w bieżącym roku kol. Barbara Kazubek skończyła 45 lat pracy w Oddziale Wrocławskim SEP.

Prezes Oddziału Andrzej Hachoł w imieniu Zarządu Oddziału złożył Jubilatom życzenia, wręczył listy gratulacyjne oraz wiązanki kwiatów.

Sporządziła

Edyta Zahajkiewicz

Komisja Seniorów Oddziału Wrocławskiego SEP ,Wiosna_lato 2020

Komisja Seniorów

Oddziału Wrocławskiego SEP

 

 

 

Szanowni Seniorzy Wrocławskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT, Koleżanki i Koledzy !

 

Zanim będziemy mogli się spotkać spokojnie na salonach Domu Technika we Wrocławiu, minie kolejna ważna rocznica związana z wielką historią elektryczności.

W lipcu tego roku upłynie 58 lat od pierwszej, międzykontynentalnej transmisji programu telewizyjnego na trasie Ameryka – Europa. Były to początki telekomunikacji satelitarnej, bez której nie wyobrażamy sobie obecnie dobrego funkcjonowania współczesnego świata.

W związku z tym Komisja Seniorów SEP zaprasza Koleżanki i Kolegów Seniorów Wrocławskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT na drugie internetowe mini seminarium popularnonaukowe o powstawaniu globalnej telekomunikacji satelitarnej.

 

PREZENTACJA –  2 prez. SEP dla Sen.NOT

 

Elżbieta Zachemba

Sekretarz Komisji Seniorów

Wrocławskiego Oddziału SEP