image_pdfimage_print
skoe

Patron SEP Roku 2021 Prof. Jerzy Ignacy Skowroński.

Na wniosek Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
decyzją Zarządu Głównego z dnia 23.09.2020 r.

Patronem SEP Roku 2021 będzie
Prof. Jerzy Ignacy Skowroński.

W roku 2021 wypada 120 rocznica urodzin Profesora.
Profesor był członkiem SEP od roku 1925, aktywnie działał w Centralnej Komisji Normalizacji Elektrotechnicznej i Centralnej Komisji Nazewnictwa Elektrycznego w okresie międzywojennym. Był pierwszym kierownikiem i organizatorem biura i laboratorium badania jakości. Był wybitnym specjalistą w zakresie techniki wysokich napięć
i materiałoznawstwa elektrotechnicznego.
Od 1946 r był profesorem Politechniki Wrocławskiej, od 1952 roku członkiem Polskiej Akademii Nauk. Prowadził badania w dziedzinie wytrzymałości elektrycznej
i mechanizmu przebicia dielektyków ciekłych, a także izolacji linii napowietrznych wysokiego napięcia, zwłaszcza w atmosferze zanieczyszczonej pyłami przemysłowymi; zorganizował badania nad zastosowaniem krajowych surowców do wyrobów materiałów elektroizolacyjnych, używanych w technice wysokonapięciowej.
Był organizatorem i pierwszym dyrektorem energetyki dolnośląskiej (1945-1946).
Członkiem założycielem i wybitnym działaczem Oddziału Wrocławskiego, długoletnim  członkiem Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego, aktywny
w Stowarzyszeniu do końca swoich dni.
Członkostwo Honorowe SEP otrzymał w roku 1975. Był organizatorem
i pierwszym dziekanem Wydziału  Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Twórcą szkoły naukowej „Materiałoznawstwa elektrycznego i elektrotechnologii”. Inicjator powołania we Wrocławiu Oddziału Instytutu Elektrotechniki,
dr h.c. Politechniki Wrocławskiej, członek honorowy Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej.
Dla upamiętnienia Osoby Profesora Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych  SEP organizuje co roku przy wsparciu Oddziału Wrocławskiego SEP ogólnopolski konkurs imienia prof. Jerzego Ignacego Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii.

IMG_0198

Spotkanie z Jubilatami.

IMG_0198 IMG_0211 IMG_0196

W dniu 15.06.2020 Zarząd Oddziału Wrocławskiego SEP spotkał się z JUBILATAMI, zasłużonymi działaczami Oddziału, którzy w bieżącym roku ukończyli 90, 85, i 80 lat.

- 90 lat ukończył kol. Jerzy Chorąży

- 85 lat ukończyli koledzy Andrzej Wiszniewski, Zbigniew Lubczyński i Wacław Bagiński

- 80 lat ukończył kol. Jan Rudy.

Ponadto w bieżącym roku kol. Barbara Kazubek skończyła 45 lat pracy w Oddziale Wrocławskim SEP.

Prezes Oddziału Andrzej Hachoł w imieniu Zarządu Oddziału złożył Jubilatom życzenia, wręczył listy gratulacyjne oraz wiązanki kwiatów.

Sporządziła

Edyta Zahajkiewicz

Komisja Seniorów Oddziału Wrocławskiego SEP ,Wiosna_lato 2020

Komisja Seniorów

Oddziału Wrocławskiego SEP

 

 

 

Szanowni Seniorzy Wrocławskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT, Koleżanki i Koledzy !

 

Zanim będziemy mogli się spotkać spokojnie na salonach Domu Technika we Wrocławiu, minie kolejna ważna rocznica związana z wielką historią elektryczności.

W lipcu tego roku upłynie 58 lat od pierwszej, międzykontynentalnej transmisji programu telewizyjnego na trasie Ameryka – Europa. Były to początki telekomunikacji satelitarnej, bez której nie wyobrażamy sobie obecnie dobrego funkcjonowania współczesnego świata.

W związku z tym Komisja Seniorów SEP zaprasza Koleżanki i Kolegów Seniorów Wrocławskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT na drugie internetowe mini seminarium popularnonaukowe o powstawaniu globalnej telekomunikacji satelitarnej.

 

PREZENTACJA -  2 prez. SEP dla Sen.NOT

 

Elżbieta Zachemba

Sekretarz Komisji Seniorów

Wrocławskiego Oddziału SEP

Wyniki Konkurs Kół za 2019 r.

Konkurs Kół za 2019 r.

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP
w dniu 9 marca 2020 r. rozstrzygnięty został konkurs

“Na najlepsze Koło SEP w Oddziale Wrocławskim w roku 2019”.

 W konkursie udział wzięło 7 kół – tabela.

Koła te brały udział w Ogólnopolskim Konkursie Kół.

Centralna Komisja Oddziałów i Kół SEP dokonała oceny zgłoszeń konkursowych,

i Zarząd Główny SEP zatwierdził ostateczne wyniki konkursu za 2019 r.

( w tabeli kolumna 7).

Dyplomy i nagrody planujemy wręczyć na posiedzeniu poszerzonym w III kw. 2020 r.

 

 

Konkurs Kół za 2019 rok

Koła, które zgłosiły udział w Konkursie kół Oddziału Wrocławskiego SEP

Grupa Numer Koła Ilość punktów

naliczona przez

Koło

Ilość punktów

naliczona przez

Oddz. KK.

Miejsce

w GRUPIE

Centr. KK

m. w grupie

1 2 3 4 5 6 7
1 A

6-30 os.

52 – przy Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej

Prezes – Remigiusz Mydlikowski

3909 3909 I 1
2 10 – przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu

Prezes – Arkadiusz Kowalski

2694 2684 II 2
3   1 – przy Instytucie Elektrotechniki Oddział Wrocławski

Prezes – Krzysztof Kogut

1145 1135 III 4
4

 

B

31-60 os

70 – przy Politechnice Wrocławskiej

Prezes – Grzegorz Kosobudzki

1658 1658 I 2
5 C

powyżej

61 os.

16 – Kogeneracja SA

Prezes – Arkadiusz Repczyński

1224 1219 I 4
6 T

Terenowe

43 – przy Oddziale Wrocławskim

Prezes – Przemysław Belka

495 495 I 5
7 S

Studenckie

4 – Koło Akademickie przy Politechnice Wrocławskiej

Prezes – Michał Wesołowski

3378 3336 I 2