Forum Ekonomiczne

Forum Ekonomiczne
image_pdfimage_print

W dniach 8-10 września w Karpaczu odbyło się Forum Ekonomiczne. Główną tematyką forum była gospodarka Polski i Europy w trakcie i po pandemii koronawirusa. Strategicznym prelegentem z ramienia rządu była wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Obradom forum przysłuchiwał się członek Zarządu kol. Maciej Gwoździewicz.
Jednym z głównych paneli był panel „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. — wyzwania i szanse”. Głównym założeniem jest transformacja polskiej gospodarki na zeroemisyjną, co według szacunków ma zaowocować 300 tys. nowych miejsc pracy. Plan realizacji Polityki Energetycznej Polski 2040 zakłada m.in. spadek udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej do 60 proc. w 2030 r. Do tego czasu udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto ma wzrosnąć do 21 proc. Do 2033 r. ma zostać wdrożona energetyka jądrowa. Minister klimatu Michał Kurtyka powiedział, że w ciągu 20 lat Polska ma zbudować nowy zeroemisyjny system energetyczny o porównywalnej wielkości do obecnego systemu. Nowy system ma być oparty przede wszystkim o morską energetyka wiatrową i 6 bloków jądrowych. Polski rząd stara się o to, aby Komisja Europejska uznała gaz ziemny za paliwo przejściowe przy przechodzeniu do zielonej gospodarki. Prezesi polskich spółek paliwowych uznali także wodór za strategiczne medium energetyczne, głównie dzięki możliwości jego magazynowania. Nie przewidują jednak szybkiego odejścia od paliw kopalnych wskazując na miks energetyczny jako aktualny kierunek działań. Podkreślić należy, że na stan obecny 1/3 autobusów w Polsce jest zasilana gazem, co jest również coraz popularniejsze w ciężarówkach i transporcie morskim. Wszyscy uczestnicy tej debaty pozytywnie ocenili programy skierowane do gospodarstw domowych mających na celu wymianę źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne. Prelegenci podkreślili, że takie działania zmieniają świadomość Polaków i także przyczyniają się do rozwoju firm i nowych technologii.

 

Maciej Gwoździewicz