image_pdfimage_print

XLI Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Wrocławskiego SEP

W dniu 1 marca 2014 r. w Sali kinowej Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we Wrocławiu odbyło się XLI Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W trakcie wyborów w 35 kołach wybrano 114 delegatów na WZDO. Ponadto 4 członków honorowych posiada mandat delegata z urzędu. Razem prawo do głosowania miało 118 delegatów.

W obradach udział wzięło 105 delegatów, co stanowi 89% frekwencji.

Do prowadzenia obrad WZDO wybrano kol. Zenona Okraszewskiego, który doskonale wywiązał się z obowiązków i sprawnie poprowadził obrady.

Zasłużonym działaczom wręczone zostały odznaczenia honorowe i medale.

Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego, WZDO udzieliło absolutorium Zarządowi za kadencję 2010-2014. Następnie przystąpiono do wyborów: Prezesa Oddziału, 15 członków Zarządu, 5 członków Komisji Rewizyjnej, 5 osobowego Sądu Koleżeńskiego oraz 10 delegatów na Walny Zjazd Delegatów SEP w Szczecinie, ponadto delegatem z urzędu jest wybrany Prezes Oddziału.

Zgodnie ze Statutem SEP wybory były tajne. Przeprowadzone zostały elektronicznie, każdy delegat otrzymał terminal do głosowania, co bardzo przyspieszyło czas oczekiwania na wyniki.
Prezesem Oddziału Wrocławskiego SEP na kadencję 2014 – 2018 został Kol. Andrzej Hachoł.

[Not a valid template]