image_pdfimage_print
Waalne

XLIII Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W dniu 3 marca 2018 r. w Sali kinowej Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we Wrocławiu odbyło się XLIII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W trakcie wyborów w 32 kołach wybrano 110 delegatów na WZO. Ponadto 4 członków honorowych posiada mandat delegata z urzędu. Razem prawo do głosowania miało 114 delegatów.

W obradach udział wzięło 90 delegatów, co stanowi 79% frekwencji.

Do prowadzenia obrad WZO wybrano kol. Zenona Okraszewskiego, który doskonale wywiązał się z obowiązków i sprawnie poprowadził obrady.

Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, WZO udzieliło absolutorium Zarządowi za kadencję 2014-2018. Następnie przystąpiono do wyborów: Prezesa Oddziału, 15 członków Zarządu, 5 członków Komisji Rewizyjnej, 5 osobowego Sądu Koleżeńskiego oraz 9 delegatów na Walny Zjazd Delegatów SEP w Poznaniu, ponadto delegatem z urzędu jest wybrany Prezes Oddziału.

Zgodnie ze Statutem SEP wybory były tajne. Przeprowadzone zostały elektronicznie, każdy delegat otrzymał terminal do głosowania, co bardzo przyspieszyło czas oczekiwania na wyniki.

Prezesem Oddziału Wrocławskiego SEP na kadencję 2018 – 2022 został Kol. Andrzej Hachoł.

 

semag1

SEMAG 2015

        Od ponad 20 lat, tradycyjnie, w ostatnim tygodniu maja odbywają się obrady Sympozjum Naukowo-Technicznego SEMAG. Tematem wiodącym wszystkich dotychczasowych Sympozjów była szeroka rozumiana elektryka, głownie z punktu widzenia zastosowań w przemyśle wydobywczym. Specyfika tej gałęzi przemysłu stawia przed projektantami, konstruktorami i eksploatatorami bardzo wysokie wymagania. Odnosi się to także do urządzeń i aparatury elektrycznej pracujących w trudnych warunkach środowiskowych i geologicznych. Tegoroczne Sympozjum SEMAG-2015 zatytułowane „ Elektrotechnika i Automatyka w Przemyśle Wydobywczym” odbyło się w dniach 25-27 maja. Gospodarzem i miejscem obrad był Hotel-Restauracja „Chata za Wsią” w Mysłakowicach k. Jeleniej Góry. W obradach Sympozjum  uczestniczyło 112 osób reprezentujących ponad 40 przedsiębiorstw i ośrodków naukowych. W pięciu sesjach tematycznych wygłoszono 27 referatów. Podczas Sympozjum ekspozycje o charakterze reklamowym zaprezentowało 9 firm. Sponsorem Sympozjum była Spółka Akcyjna ELEKTROTIM z siedzibą we Wrocławiu. Obrady Sympozjum odbywały się pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej prof.dr hab.inż Waldemara Rebizanta i Prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP dr Inż. Andrzeja Hachoła. Należy podkreślić, że uczestnicy Sympozjum wysoko ocenili zarówno część merytoryczną jak i organizacyjną obrad z zapowiedzią przyjazdu na kolejny SEMAG w roku 2016.

DSC_0768-2

II Kongres Elektryki Polskiej

01 – 02.12.2014

II Kongres Elektryki Polskie organizowany przez Zarząd Główny SEP i Politechnike Warszawską. Z Oddziału Wrocławskiego uczestniczyli: Kol.:
Andrzej Hachoł,
Bohdan Synal,
Zbigniew Lubczyński,
Kazimierz Chabowski,
Ryszard Kordas,
Krzysztof Nowicki,
Zenon Okraszewski,
Tadeusz Olichwer,
Jan Pytlarz,
Jan Rudy

oraz studenci i doktoranci

Marcin Jeżewski,
Patryk Klimkowski,
Jarosław Krysiak,
Piotr Nowak.

więcej informacji na stronie: http://www.kongres-sep.pl/