image_pdfimage_print

Zimowa Szkoła Liderów

Sprawozdanie Zimowa Szkoła Liderów

Po dużym sukcesie oraz zainteresowaniu Wakacyjną Szkołą Liderów organizowaną przez Oddział Wrocławski SEP, Koledzy z Oddziału Wrocławskiego – Jan Pytlarz, Krakowskiego – Maciej Burnus oraz Warszawskiego – Adam Jopek wspólnie zorganizowali pierwsza edycję Zimowej Szkoły. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 18 osób wraz z organizatorami, przedstawiciele Oddziałów SEP (Białostockiego, Gdańskiego, Krakowskiego, Warszawskiego oraz Wrocławskiego. Pierwszego dnia (5.01) po zakwaterowaniu uczestnicy zostali powitani przez gospodarzy oraz zostali zapoznani z tradycjami i obyczajami panujące w gospodzie.

Następnego dnia rozpoczął się 2 dniowy cykl szkoleń z zakresu sporządzania projektów wspierających działalność organizacji studenckich i zarządzania nimi. Każdy z bloków był prowadzony w bardzo profesjonalny sposób, a na ich zakończenie uczestnicy sprawdzali przyswojoną wiedzę w trakcie symulacji, po czym uzyskiwali bezpośrednie wskazówki od trenerów co powinni zmienić w swoim działaniu aby poprawić swoje wyniki. W sobotni wieczór po podsumowaniu Zimowej Szkoły Liderów na uczestników czekała mała niespodzianka w postaci kuligu z pochodniami. Na zadowolonych pełnych wrażeń uczestników kuligu czekała w ośrodku kapela góralska, która rozgrzała wszystkich swą regionalną muzyką. Wieczorem podczas kolacji kol. Przewodniczący CKMiS Jan Pytlarz poinformował, że w najbliższym czasie planuje zebranie komisji i chętnie przyjmie propozycję czego młodzi działacze SEP oczekiwali by od komisji. Ostatniego dnia uczestnicy ze smutkiem wracali do domów, ponieważ taki wyjazd to nie tylko szkolenia, lecz także nawiązywanie i utrzymywanie bliskich relacji międzyuczelnianych studentów z całej Polski. Mam nadziej, że druga edycja Szkoły Liderów która odbędzie się w przyszłym roku przyniesie wymierne korzyści w naszym rozwoju osobistym oraz owocnej współpracy w działalności Stowarzyszeniowej.
Opracował: Jan Pytlarz

Spotkanie noworoczne 20.01.2017 r.

Spotkanie noworoczne 20.01.2017 r.

W dniu 20.01.2017 r. odbyło się noworoczne spotkanie aktywnych działaczy i sympatyków Oddziału Wrocławskiego SEP oraz zaproszonych gości.

Na spotkanie przybyli znakomici goście:

– Senator RP Jarosław Obremski,

– Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Paweł Wróblewski,

– Prezydenta Miasta Wrocławia reprezentował Zbigniew Komar,

– Rektor Politechniki Wrocławskiej  prof. Cezary Madryas,

– Były Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski,

– Dziekan Wydziału Elektroniki prof. Czesław Smutnicki,

– Dziekan Wydziału PPT prof. Arkadiusz Wójs,

– Prezes WR FSNT NOT Tadeusz Nawracaj,

– liczne grono przedstawicieli nauki Politechniki Wrocławskiej,

– przedstawiciele zakładów pracy branży elektrycznej.

Ponadto przybyli członkowie honorowi SEP, członkowie wspierający oraz szereg znakomitych gości, sympatyków SEP.

 

nowo1

nowo2

Zebranych powitał Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł.

Minutą ciszy uczczono zmarłych w 2016 r. kolegów  członków SEP.

Krótkie sprawozdanie z działalności Oddziału w 2016 r. przedstawił Prezes Andrzej Hachoł.

 

W kolejnym punkcie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i medali:

 

– Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Paweł Wróblewski wręczył

Srebrne medale Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego Kolegom – Zenonowi Okraszewskiemu, Tadeuszowi Olichwerowi i Janowi Rudemu,

 

– Prezes Wrocławskiej Rady FSNT NOT Tadeusz Nawracaj w towarzystwie Prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzeja Hachoła wręczyli:

Srebrną OH NOT Kolegom Andrzejowi Przybyle i Henrykowi Tasowi,

Złotą OH NOT Koledze Władysławowi Błońskiemu.

 

– Wiceprezes SEP Krzysztof Nowicki w towarzystwie Prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzeja Hachoła wręczyli

Srebrną OH SEP Kolegom Wojciechowi Błońskiemu i Adamowi Olichwierowi,

Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego Koledze Zbigniewowi Banachowi.

 

– Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł w towarzystwie wiceprezesa Krzysztofa Nowickiego wręczyli Medale 70 lecia Oddziału im. prof. Kazimierza Idaszewskiego, następującym osobom: Jarosławowi Obremskiemu, Pawłowi Wróblewskiemu, Rafałowi Dutkiewiczowi – odebrał Zbigniew Komar, Cezaremu Madryasowi, Tadeuszowi Więckowskiemu, Andrzejowi Wiszniewskiemu, Arkadiuszowi Wójsowi, Janowi Staszewskiemu oraz członkom SEP Oddziału Wrocławskiego.

Okolicznościowy Medal został ustanowiony dla uhonorowania osób, instytucji i organizacji zaangażowanych w działania na rzecz Oddziału, zasłużonych dla Oddziału, promujących idee i działalność SEP oraz współpracujących z Oddziałem Wrocławskim.

nowo3

Goście uczestniczący w spotkaniu przekazali gratulacje oraz życzenia noworoczne wszystkim obecnym.

nowo 4

Ciekawy referat „ Zagrożenia od elektryczności statycznej” wygłosił prof. Ryszard Kacprzyk.

Na zakończenie odbył się występ harfistki Wandy Pieniak.

nowo5

Opracował: Jan Rudy Sekretarz O. Wr. SEP

Relacja ze spotkania świątecznego w ZG SEP

W dniu 13.12.2016 r. Zarząd Główny SEP zorganizował tradycyjne spotkanie świąteczno – noworoczne. Z Oddziału Wrocławskiego udział w spotkaniu wzięli koledzy Andrzej Hachoł, Krzysztof  Nowicki, Jan Pytlarz, Jan Rudy, Zbigniew Lubczyński, Jarosław Krysiak, Piotr Nowak, Patryk Klimkowski i Krzysztof Rak.

W  trakcie  spotkania  Diamentową OH NOT wyróżniony został Kol. Krzysztof  Nowicki  a Kol.  Jan Rudy otrzymał statuetką Wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży.

Podczas spotkania tradycyjne kolędy wykonał Chór Politechniki Warszawskiej.

Po części merytorycznej zebrani złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

zg

zg1

zg2

zg3

zg4

 

 

Sprawozdanie z konferencji GPW 2016

Sprawozdanie z konferencji naukowej studentów i doktorantów

Generacja – Przesył – Wykorzystanie GPW 2016

 

W dniach 2-4 grudnia w Szklarskiej Porębie w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym „Radość” odbyła się III Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów Generacja – Przesył – Wykorzystanie GPW 2016, której organizatorem był O/Wrocławski SEP we współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej.

Pierwszego dnia Konferencji uczestnicy odbyli dwa szkolenia. Najpierw odbyły się zajęcia z zakresu obsługi miernika parametrów instalacji elektrycznych MPI 530, które poprowadził Pan Eligiusz Skrzynecki z firmy SONEL, będącej stałym partnerem O/Wrocławskiego SEP. Następnie szkolenie z zakresu komunikacji i prezentacji przeprowadziła Pani Elżbieta Osowicz, dziennikarka Radia Wrocław. W jego trakcie uczestnicy Konferencji zdobyli wiedzę i umiejętności, które mogli wykorzystać w trakcie swoich wystąpień.

W sobotę 3 grudnia 23 uczestników Konferencji GPW zaprezentowało wyniki swoich prac i badań. Uczestnicy reprezentowali następujące uczelnie: Politechnika Wrocławska (16 osób), Politechnika Śląska (3 osoby), Politechnika Poznańska (1 osoba), Uczelnia Jana Wyżykowskiego (1 osoba), Narodowy Uniwersytet Górniczy w Dniepropietrowsku (1 osoba), Uniwersytet Wrocławski (1 osoba). Po wszystkich wystąpieniach uczestników Komitet Naukowy Konferencji postanowił nagrodzić za swoje prezentacje następujących uczestników:

– Michał Jasiński (Politechnika Wrocławska),

– Przemysław Belka (Politechnika Wrocławska),

– Grzegorz Pietrzak oraz Kamila Kuchciak (Politechnika Wrocławska),

– Tetiana Liabahova (Narodowy Uniwersytet Górniczy w Dniepropietrowsku),

– Tomasz Bednarczyk (Politechnika Śląska w Gliwicach),

– Piotr Gajewski (Politechnika Wrocławska),

– Paweł Sasiela (Uniwersytet Wrocławski).

Nagrodzeni uczestnicy Konferencji otrzymali mierniki marki SONEL.

Ostatni dzień Konferencji był poświęcony zwiedzaniu zamku Czocha obok miejscowości Leśna.

Wszystkie prace uczestników Konferencji zostaną udostępnione w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej w formie książki cyfrowej.

Gośćmi honorowymi Konferencji GPW 2016 byli Prorektor ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej dr inż. Jacek Lamperski oraz Dziekani Wydziału Elektrycznego prof. Waldemar Rebizant i dr hab. inż. Leszek Pawlaczyk. Oddział Wrocławski SEP reprezentował wiceprezes Jan Pytlarz.

 

dr inż. Maciej Gwoździewiczgpw5

gpw

gpw1

gpw2

gpw3

gpw4

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wrocławskiego – Wisła 2016
W dniach 15-16.10.2016 r w Wiśle odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP z udziałem Prezesów Kół, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczących Rad Ośrodków, Kierowników Agend Gospodarczych, Przewodniczących Sekcji i Komisji.

Posiedzenie odbyło się w Rezydencji Prezydenta RP Zamek w Wiśle. Obrady toczyły się w pięknym górskim otoczeniu i przy pięknej pogodzie. W godzinach dopołudniowych pierwszego dnia uczestnicy zwiedzili historyczną rezydencję Prezydenta RP a w przerwach odbyły się indywidualne spacery górskie. Część merytoryczna posiedzenia Zarządu odbyła się po obiedzie a w godzinach wieczornych uczestnicy spotkali się na kolacji koleżeńskiej przy grillu.

W drugim dniu pobytu zwiedziliśmy Pałac Habsburgów i Muzeum Miejskie w Żywcu. W drodze do Żywca zatrzymaliśmy się  w Muzeum Koronek w Koniakowie. Pełni wrażeń wróciliśmy do Wrocławia.

Sekretarz Zarządu Oddziału

Jan Rudy

witamy-sep-wisla-322 witamy-sep-wisla-308 16 14