Spotkanie noworoczne 20.01.2017 r.

image_pdfimage_print

Spotkanie noworoczne 20.01.2017 r.

W dniu 20.01.2017 r. odbyło się noworoczne spotkanie aktywnych działaczy i sympatyków Oddziału Wrocławskiego SEP oraz zaproszonych gości.

Na spotkanie przybyli znakomici goście:

– Senator RP Jarosław Obremski,

– Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Paweł Wróblewski,

– Prezydenta Miasta Wrocławia reprezentował Zbigniew Komar,

– Rektor Politechniki Wrocławskiej  prof. Cezary Madryas,

– Były Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski,

– Dziekan Wydziału Elektroniki prof. Czesław Smutnicki,

– Dziekan Wydziału PPT prof. Arkadiusz Wójs,

– Prezes WR FSNT NOT Tadeusz Nawracaj,

– liczne grono przedstawicieli nauki Politechniki Wrocławskiej,

– przedstawiciele zakładów pracy branży elektrycznej.

Ponadto przybyli członkowie honorowi SEP, członkowie wspierający oraz szereg znakomitych gości, sympatyków SEP.

 

nowo1

nowo2

Zebranych powitał Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł.

Minutą ciszy uczczono zmarłych w 2016 r. kolegów  członków SEP.

Krótkie sprawozdanie z działalności Oddziału w 2016 r. przedstawił Prezes Andrzej Hachoł.

 

W kolejnym punkcie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i medali:

 

– Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Paweł Wróblewski wręczył

Srebrne medale Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego Kolegom – Zenonowi Okraszewskiemu, Tadeuszowi Olichwerowi i Janowi Rudemu,

 

– Prezes Wrocławskiej Rady FSNT NOT Tadeusz Nawracaj w towarzystwie Prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzeja Hachoła wręczyli:

Srebrną OH NOT Kolegom Andrzejowi Przybyle i Henrykowi Tasowi,

Złotą OH NOT Koledze Władysławowi Błońskiemu.

 

– Wiceprezes SEP Krzysztof Nowicki w towarzystwie Prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzeja Hachoła wręczyli

Srebrną OH SEP Kolegom Wojciechowi Błońskiemu i Adamowi Olichwierowi,

Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego Koledze Zbigniewowi Banachowi.

 

– Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł w towarzystwie wiceprezesa Krzysztofa Nowickiego wręczyli Medale 70 lecia Oddziału im. prof. Kazimierza Idaszewskiego, następującym osobom: Jarosławowi Obremskiemu, Pawłowi Wróblewskiemu, Rafałowi Dutkiewiczowi – odebrał Zbigniew Komar, Cezaremu Madryasowi, Tadeuszowi Więckowskiemu, Andrzejowi Wiszniewskiemu, Arkadiuszowi Wójsowi, Janowi Staszewskiemu oraz członkom SEP Oddziału Wrocławskiego.

Okolicznościowy Medal został ustanowiony dla uhonorowania osób, instytucji i organizacji zaangażowanych w działania na rzecz Oddziału, zasłużonych dla Oddziału, promujących idee i działalność SEP oraz współpracujących z Oddziałem Wrocławskim.

nowo3

Goście uczestniczący w spotkaniu przekazali gratulacje oraz życzenia noworoczne wszystkim obecnym.

nowo 4

Ciekawy referat „ Zagrożenia od elektryczności statycznej” wygłosił prof. Ryszard Kacprzyk.

Na zakończenie odbył się występ harfistki Wandy Pieniak.

nowo5

Opracował: Jan Rudy Sekretarz O. Wr. SEP