XLIII Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

XLIII Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
image_pdfimage_print

W dniu 3 marca 2018 r. w Sali kinowej Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we Wrocławiu odbyło się XLIII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W trakcie wyborów w 32 kołach wybrano 110 delegatów na WZO. Ponadto 4 członków honorowych posiada mandat delegata z urzędu. Razem prawo do głosowania miało 114 delegatów.

W obradach udział wzięło 90 delegatów, co stanowi 79% frekwencji.

Do prowadzenia obrad WZO wybrano kol. Zenona Okraszewskiego, który doskonale wywiązał się z obowiązków i sprawnie poprowadził obrady.

Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, WZO udzieliło absolutorium Zarządowi za kadencję 2014-2018. Następnie przystąpiono do wyborów: Prezesa Oddziału, 15 członków Zarządu, 5 członków Komisji Rewizyjnej, 5 osobowego Sądu Koleżeńskiego oraz 9 delegatów na Walny Zjazd Delegatów SEP w Poznaniu, ponadto delegatem z urzędu jest wybrany Prezes Oddziału.

Zgodnie ze Statutem SEP wybory były tajne. Przeprowadzone zostały elektronicznie, każdy delegat otrzymał terminal do głosowania, co bardzo przyspieszyło czas oczekiwania na wyniki.

Prezesem Oddziału Wrocławskiego SEP na kadencję 2018 – 2022 został Kol. Andrzej Hachoł.