image_pdfimage_print

Wakacyjna Szkoła Liderów 2014

Wakacyjna Szkoła Liderów odbyła się w dniach 4-9.08.2014 r. w Kochowie. Organizatorem był O/Wrocławskie SEP, a sam projekt koordynował Jan Pytlarz. Poza O/Wrocławskiem projekt wsparła firma ORW-ELS. Łącznie w szkoleniach młodych liderów wzięło udział 15 osób, przedstawiciele wielu Oddziałów SEP.
Pierwszego dnia odbyło się spotkanie z zaproszonymi gośćmi (Prezesem SEP – Piotrem Szymczakiem, Prezesem Oddziału Wrocławskiego – Andrzejem Hachołem, Wiceprezesem – Krzysztofem Nowickim oraz Panią Wójt Gminy Słupca – Grażyną Kazuś), przebiegające w błogim nastroju.
Następnego dnia Jarek Krysiak poprowadził debatę dotyczącą wypracowania programu pracy z młodzieżą na kadencje 2014-2018. Młodzi Liderzy mieli możliwość zaproponować własne pomysły i wyrazić opinie. Kilka z pomysłów zaproponowanych:
– podniesienie funduszu stypendialnego która umożliwiłaby rozwój mniejszym kół,
– podniesienie kwoty stypendium motywacyjne (otrzymywane by były po sporządzeniu półrocznego sprawozdania z działalności koła),
– stworzenie fundacji, do której można by było składać, pisać wnioski – w odpowiedzi na brak pomocy niektórym osobom w oddziałach,
– stypendium o podwyższenie kwalifikacji, które pochodzi z pomocy koleżeńskiej – a tak mało osób o tym wie, że istnieje taka możliwość.
Najbardziej ambitnym i największym przedsięwzięciem będzie rozpropagowanie Stowarzyszenia na arenie międzynarodowej. Zostały poruszone kwestie również kwestię II Kongresu Elektryki Polskiej. Uczestnicy otrzymali wsparcie od starszych kolegów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu oraz pomocy finansowej mogą pomóc w realizacji pomysłów.
Szkolenia poprowadzone w następnych dniach były bardzo owocne, uczestnicy nabyli wiedzy na temat pomiarów elektrycznych poprowadzonych przez firmę SONEL, oraz wystąpienie publiczne i praca z kamerą – każdy młody lider został oceniony przez specjalistę i otrzymał wskazówki.

Wieloletnie doświadczenie pokazało, że bez wsparcia innych Członków Stowarzyszenie i pomocy finansowej młodzi ludzie nie mają dużej możliwości rozwoju.Szkolenia oraz rozmowy przeprowadzone dały motywację do dalszej, jeszcze cięższej pracy.

 (-) Piotr Nowak

(więcej zdjęć na https://www.facebook.com/sep.PWr)

SaksoniaTrip (AMI+Leipzig+Dresden)

W dniu 31.05.2014 czwórka członków Akademickiego Koła SEP zorganizowała wyjazd na Auto Mobile International Lipsk 2014 na którym wystawiały się największe marki branży samochodowej, prezentując swoje najnowsze technologii i samochody. Na koniec zwiedzania udaliśmy się na halę w której wystawiała się Policja Niemiecka ,Amerykańska i Polska a także armia Niemiecka. Policja Niemiecka organizowała szkolenie w którym uczono zainteresowanych jak zachować się w wypadku dachowania samochodem, oczywiście wzięliśmy udział w szkoleniu które zakończyło się symulacja dachowania. Na stoisku armii Niemieckiej mogliśmy wejść do wozów opancerzonych a także porozmawiać o zastosowanej elektronice w tych pojazdach. Po zwiedzaniu udaliśmy się na jazdy próbne ,które odbyliśmy kilkoma samochodami.

Po wszystkim udaliśmy się na zwiedzanie Lipska w którym zwiedziliśmy kampus Uniwersytetu w Lipsku, a także stare miasto i wiele zabytków miasta. W drodze powrotnej do Polski wjechaliśmy do Drezna stolicy Saksoni, w który zwiedziliśmy odwiedzając rokokowy zespół pałacowy Zwinger, mieszczący: Galerię Starych Mistrzów (Gemäldegalerie Alte Meister) i Rüstkammer – zbrojownia, która jest zbiorem różnych historycznych broni , a także Semperoper (Opera Sempera) i Kościół Marii Panny w Dreźnie ( w skrócie: Kościół Mariacki). Na koniec trafiliśmy na Christopher Street Day Dresden 2014, podczas którego mogliśmy zobaczyć kulturę zabawy Niemców.

(-) Piotr Nowak

Expopower / Greenpower 13-15.05.2014 (Poznań)

W dniu 13.05.2014 Delegaci Akademickiego Koła SEP w składzie Piotr Nowak, Jan Pytlarz, Agata Piesiewicz i Adam Opłatowski uczestniczyli w ww. targach które odbywały się terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Pod czas zwiedzania studenci spotkali delegację ze Szczecina w licznej bo 15 osobowej grupie studentów a tak że grupę z Łodzi. Po za samym zwiedzaniem jak i dyskusjami z wystawcami , delegaci uczestniczyli w kilku seminariach dotyczących głównie energii odnawialnej a tak ,że w szkoleniach, organizatorzy przygotowali ich tak wiele ,że studenci żałowali ,że nie mogli w nich wszystkich uczestnicz i poszerzać swojej wiedzy. Należy wspomnieć również ,że wystawcy nie byli tylko z Polski ale też z Niemiec, Belgi a także ,z Chin i Tailandi. Fakt ten spowodował ,że delegaci chcąc się dowiedzieć się o produktach owych wystawców musieli posługiwać się językiem angielskim technicznym, co miało pozytywny aspekt ,gdyż studenci mogli sprawdzić swoją znajomość języka technicznego który jest im potrzebny do przyszłej pracy po studiach. Delegaci godnie reprezentowali i promowali Oddział Wrocławski SEP jak i Politechnikę Wrocławską. Podsumowując cała czwórka pozytywnie wspomina pobyt na targach i cieszy się ,że mogła poszerzyć swoją wiedzę jak i poznać wiele nowych i ciekawych rozwiązań w elektryce i energetyce, nie wspominając już o zdobytych kontaktach.

(-) Piotr Nowak

II Forum Młodzieży SEP w Szczecinie 4 – 5 kwietnia 2014 r

Właśnie zakończone II Forum Młodzieży SEP w Szczecinie odbyło się w dniach 4-5 kwietnia br., pod hasłem : „Jaka wizja, kierunki i formy działania młodzieży w Stowarzyszeniu?”

Tematem tegorocznego Forum Młodzieży SEP organizowanego przez Oddział szczeciński było określenie roli, jaką odgrywać ma młodzież w działaniach Stowarzyszenia oraz korzyści i możliwości, które daje aktywna działalność akademickich kół w jego ramach. Pierwszy dzień rozpoczął się posiedzeniem CKMiS SEP, którego zadaniem było podsumowanie działalności Komisji w latach 2010- 2014, zaplanowanie działań na kolejną kadencję zarządu oraz włączenie członków w przygotowanie nadchodzącego II Kongresu Elektryki Polskiej. Następnie Przewodniczący CKMiS SEP Piotr Szymczak oraz Przewodniczący SRK SEP Krzysztof Kalusiński powitali wszystkich gości, otwierając część wprowadzającą. Pierwszą część rozpoczęły wykłady Piotra Araka- koordynatora projektu raportu „Młodzi 2011” oraz dr Marcina Sińczucha- socjologa, adiunkta z Uniwersytetu Warszawskiego. Występujący poruszyli takie tematy jak potrzeby istnienia grup młodzieżowych z punktu widzenia socjologii czy sytuacja materialna i społeczna młodzieży na przestrzeni wieków oraz próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak rozwiązać odwieczny problem, którym jest konflikt pokoleniowy, razem ze swoimi skutkami. Po wspólnym zdjęciu wszystkich uczestników Forum zgromadzeni w sali mogli wysłuchać debaty dotykającej tematu młodzieży oraz jej roli w publicznej strefie życia. Do udziału w debacie zaproszono gości z różnych środowisk, między innymi prof. Kazimierza Wentę (US, Szczecin), prof. Macieja Ogorzałka (UJ, Kraków), prof. Jacka Wróbla (ZUT,Szczecin), Małgorzatę Zakrzewską (US, Szczecin), Ewę Karmolińską- Jagodzik (UAM, Poznań) czy wspomnianego wcześniej dr Marcina Sińczucha. Dyskutanci wygłaszali swoje zdanie na temat pracy z młodzieżą, dochodzili do tego, jak zmieniła się ona przez ostatnie lata, jakie są sposoby na zwiększenie aktywności młodych ludzi w sferze publicznej oraz próbowali ocenić wpływ rewolucji informatycznej oraz nagłego rozwoju mediów społecznościowych na zaangażowanie społeczności studenckiej w sprawy życia codziennego. Kolejny wykład dotyczył działalności młodzieży w stowarzyszeniach. Prof. dr hab. Kazimierz Wenta oraz prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek przedstawili wyniki badań społecznych dotyczących młodzieży SEP w ramach okręgu szczecińskiego oraz możliwości i korzyści, które niesie współpraca kół z IEEE, historię tej organizacji oraz perspektywy jej rozwoju. Pierwszą część zakończył wspólny obiad w Centrum Bankietowo- Konferencyjnym „Ambasador”. Część drugą rozpoczęli Jan Pytlarz oraz Paweł Cieślak panelem dyskusyjnym pod tytułem „Model działalności SRK SEP oraz rola jej liderów”. Dyskusja dotyczyła między innymi najbardziej efektywnych metod organizacji młodzieżowego koła SEP, sposobów na odkrywanie i kształcenie młodych liderów oraz najlepszego wykorzystania kreatywności członków koła. W czasie kolejnego panelu, prowadzonego przez Łukasza Turkowskiego, Marcina Rybickiego oraz Piotra Bzowskiego zgromadzeni szukali odpowiedzi na pytania dotyczące współpracy Akademickich Kół SEP z Zarządem Głównym. Poruszone problemy dotyczyły między innymi atrakcyjności kół SEP dla studentów, wizji Stowarzyszenia na temat działalności studentów czy współpracy z Kołami Pracowniczymi. Pierwszy dzień zakończyło plenarne posiedzenie SRK SEP podsumowujące działalność Rady w mijającej kadencji oraz wspólna kolacja integracyjna w Irish Pub Dublin w Szczecinie. Drugiego dnia po śniadaniu miała miejsce projekcja filmów biograficznych o wybitnych polskich inżynierach- elektrykach, takich jak M. Doliwo- Dobrowolski czy Alfons Hoffmann oraz dyskusja na temat współczesnego modelu inżyniera. Po dyskusji nastąpił jeden z najważniejszych punktów Forum, czyli podsumowanie oraz listy postulatów na XXXVI WZD SEP oraz wniosków na II Kongres Elektryki Polskiej, obrazujących stanowisko młodzieży SEP w nadchodzących wydarzeniach. Forum zakończyły warsztaty Pawła Tkaczyka, w czasie których zebrani mogli usłyszeć o 10 rzeczach, najważniejszych dla budowania swojej marki jako dobrego pracownika oraz wywalczenia dobrego miejsca na rynku pracy. Zebranych oficjalnie pożegnał i podziękował za przybycie przewodniczący CKMiS SEP Piotr Szymczak razem z przewodniczącym SRK SEP Krzysztofem Kalusińskim, przewodniczącym KP FM SEP Jarosławem Krysiakiem oraz przewodniczącym KO FM SEP Michałem Wawrowiczem. Wszyscy przewodniczący wyrazili uznanie dla organizatorów i zebranych uczestników Forum oraz podziękowali zaproszonym gościom i ekspertom kończąc całe wydarzenie i zapowiadając nadchodzące, kolejne wydarzenia planowane przez SEP. Na pewno II Forum Młodzieży SEP w Szczecinie zapadnie wszystkim w pamięć jako świetna okazja do nawiązania współpracy między oddziałami, doskonalenia się jako lider, nie tylko na poziomie koła akademickiego, oraz przygotowania na trudności, które mogą spotkać każde początkujące organizacje studenckie.

(-) Marcin Jeżewski

SPOTKANIE NOWOROCZNE

W dniu 10 stycznia 2014r. odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie działaczy i sympatyków Oddziału Wrocławskiego SEP oraz zaproszonych gości.

W świątecznie przygotowanej sali konferencyjnej Hotelu Wrocław z działaczami Stowarzyszenia Elektryków Polskich spotkali się: przedstawiciele Wojewody Dolnośląskiego, Urzędu Miasta Wrocławia, dziekani oraz przedstawiciele Wydziałów i Instytutów o kierunku elektrycznym oraz elektroniki Politechniki Wrocławskiej, przedstawiciele członków wspierających i zaprzyjaźnionych firm.

Gości powitał Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Krzysztof Nowicki i przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału w 2013 r.

W imieniu Prezesa SEP Prof. Jerzego Barglika, Członek Zarządu Głównego SEP Krzysztof Kolonko w towarzystwie Prezesa Oddziału Krzysztofa Nowickiego wręczył odznaczenia honorowe następującym koleżankom i kolegom:

  • Godność Zasłużonego Seniora: Longinie Kruczek, Januszowi Halawie, Stanisławowi Rogali
  • Złotą Odznaką Honorową SEP: Lidii Dudek, Zenonowi Bartyńskiemu, Krzysztofowi Zielińskiemu
  • Srebrną Odznakę Honorową SEP: Józefowi Lesieckiemu
  • Medal im. Michała Doliwo – Dobrowolskiego: Jarosławowi Krysiakowi, Janowi Pytlarzowi

Prezesowi Oddziału Krzysztofowi Nowickiemu, list z życzeniami Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupy przekazała Dyrektor Generalna Urzędu Wojewódzkiego Pani Jolanta Krupowicz.

List gratulacyjny od Prezesa SEP Prof. Jerzego Barglika przekazał Członek Zarządu Głównego SEP Krzysztof Kolonko.

Spotkanie uświetnił występ solistki Teatru Muzycznego – Operetki Wrocławskiej Pani Moniki Gruszczyńskiej obdarzonej pięknym głosem sopranowym, akompaniował jej zespół TRIO. Pani Monika zaśpiewała przeboje z lat międzywojennych oraz kolędy.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób.

[Not a valid template]