II Forum Młodzieży SEP w Szczecinie 4 – 5 kwietnia 2014 r

II Forum Młodzieży SEP w Szczecinie 4 – 5 kwietnia 2014 r
image_pdfimage_print

Właśnie zakończone II Forum Młodzieży SEP w Szczecinie odbyło się w dniach 4-5 kwietnia br., pod hasłem : „Jaka wizja, kierunki i formy działania młodzieży w Stowarzyszeniu?”

Tematem tegorocznego Forum Młodzieży SEP organizowanego przez Oddział szczeciński było określenie roli, jaką odgrywać ma młodzież w działaniach Stowarzyszenia oraz korzyści i możliwości, które daje aktywna działalność akademickich kół w jego ramach. Pierwszy dzień rozpoczął się posiedzeniem CKMiS SEP, którego zadaniem było podsumowanie działalności Komisji w latach 2010- 2014, zaplanowanie działań na kolejną kadencję zarządu oraz włączenie członków w przygotowanie nadchodzącego II Kongresu Elektryki Polskiej. Następnie Przewodniczący CKMiS SEP Piotr Szymczak oraz Przewodniczący SRK SEP Krzysztof Kalusiński powitali wszystkich gości, otwierając część wprowadzającą. Pierwszą część rozpoczęły wykłady Piotra Araka- koordynatora projektu raportu „Młodzi 2011” oraz dr Marcina Sińczucha- socjologa, adiunkta z Uniwersytetu Warszawskiego. Występujący poruszyli takie tematy jak potrzeby istnienia grup młodzieżowych z punktu widzenia socjologii czy sytuacja materialna i społeczna młodzieży na przestrzeni wieków oraz próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak rozwiązać odwieczny problem, którym jest konflikt pokoleniowy, razem ze swoimi skutkami. Po wspólnym zdjęciu wszystkich uczestników Forum zgromadzeni w sali mogli wysłuchać debaty dotykającej tematu młodzieży oraz jej roli w publicznej strefie życia. Do udziału w debacie zaproszono gości z różnych środowisk, między innymi prof. Kazimierza Wentę (US, Szczecin), prof. Macieja Ogorzałka (UJ, Kraków), prof. Jacka Wróbla (ZUT,Szczecin), Małgorzatę Zakrzewską (US, Szczecin), Ewę Karmolińską- Jagodzik (UAM, Poznań) czy wspomnianego wcześniej dr Marcina Sińczucha. Dyskutanci wygłaszali swoje zdanie na temat pracy z młodzieżą, dochodzili do tego, jak zmieniła się ona przez ostatnie lata, jakie są sposoby na zwiększenie aktywności młodych ludzi w sferze publicznej oraz próbowali ocenić wpływ rewolucji informatycznej oraz nagłego rozwoju mediów społecznościowych na zaangażowanie społeczności studenckiej w sprawy życia codziennego. Kolejny wykład dotyczył działalności młodzieży w stowarzyszeniach. Prof. dr hab. Kazimierz Wenta oraz prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek przedstawili wyniki badań społecznych dotyczących młodzieży SEP w ramach okręgu szczecińskiego oraz możliwości i korzyści, które niesie współpraca kół z IEEE, historię tej organizacji oraz perspektywy jej rozwoju. Pierwszą część zakończył wspólny obiad w Centrum Bankietowo- Konferencyjnym „Ambasador”. Część drugą rozpoczęli Jan Pytlarz oraz Paweł Cieślak panelem dyskusyjnym pod tytułem „Model działalności SRK SEP oraz rola jej liderów”. Dyskusja dotyczyła między innymi najbardziej efektywnych metod organizacji młodzieżowego koła SEP, sposobów na odkrywanie i kształcenie młodych liderów oraz najlepszego wykorzystania kreatywności członków koła. W czasie kolejnego panelu, prowadzonego przez Łukasza Turkowskiego, Marcina Rybickiego oraz Piotra Bzowskiego zgromadzeni szukali odpowiedzi na pytania dotyczące współpracy Akademickich Kół SEP z Zarządem Głównym. Poruszone problemy dotyczyły między innymi atrakcyjności kół SEP dla studentów, wizji Stowarzyszenia na temat działalności studentów czy współpracy z Kołami Pracowniczymi. Pierwszy dzień zakończyło plenarne posiedzenie SRK SEP podsumowujące działalność Rady w mijającej kadencji oraz wspólna kolacja integracyjna w Irish Pub Dublin w Szczecinie. Drugiego dnia po śniadaniu miała miejsce projekcja filmów biograficznych o wybitnych polskich inżynierach- elektrykach, takich jak M. Doliwo- Dobrowolski czy Alfons Hoffmann oraz dyskusja na temat współczesnego modelu inżyniera. Po dyskusji nastąpił jeden z najważniejszych punktów Forum, czyli podsumowanie oraz listy postulatów na XXXVI WZD SEP oraz wniosków na II Kongres Elektryki Polskiej, obrazujących stanowisko młodzieży SEP w nadchodzących wydarzeniach. Forum zakończyły warsztaty Pawła Tkaczyka, w czasie których zebrani mogli usłyszeć o 10 rzeczach, najważniejszych dla budowania swojej marki jako dobrego pracownika oraz wywalczenia dobrego miejsca na rynku pracy. Zebranych oficjalnie pożegnał i podziękował za przybycie przewodniczący CKMiS SEP Piotr Szymczak razem z przewodniczącym SRK SEP Krzysztofem Kalusińskim, przewodniczącym KP FM SEP Jarosławem Krysiakiem oraz przewodniczącym KO FM SEP Michałem Wawrowiczem. Wszyscy przewodniczący wyrazili uznanie dla organizatorów i zebranych uczestników Forum oraz podziękowali zaproszonym gościom i ekspertom kończąc całe wydarzenie i zapowiadając nadchodzące, kolejne wydarzenia planowane przez SEP. Na pewno II Forum Młodzieży SEP w Szczecinie zapadnie wszystkim w pamięć jako świetna okazja do nawiązania współpracy między oddziałami, doskonalenia się jako lider, nie tylko na poziomie koła akademickiego, oraz przygotowania na trudności, które mogą spotkać każde początkujące organizacje studenckie.

(-) Marcin Jeżewski