image_pdfimage_print

XV Konferencja Okrągłego Stołu

W dniu 14 maja 2014 roku, trójka członków Akademickiego Koła SEP w składzie Jan Pytlarz, Jarosław  Krysiak i Dawid Wolski brali udział w XV Konferencji Okrągłego Stołu„POLSKA W DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” pod hasłem „Internetowa Polonia a nowe narzędzia edukacji i promocji kultury narodowej na bazie szerokopasmowego dostępu do Internetu”, która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

(-) Piotr Nowak