image_pdfimage_print

Spotkanie klubowe, trzecie w ramach dyskusji z cyklu Za i przeciw Odnawialnym źródłom energii[OZE].

Data: 15.04.2015r.

Temat: Aspekty techniczne, finansowe i ekologiczne- Za i Przeciw elektrowniom słonecznym.

Prezentujący temat   przedstawiciel firmy Berutex sp. z o.o Siechnice[Wrocław] ul.opolska 30 . Pan Rafał Paszkowski który na co dzień zajmuje się projektowaniem oraz doradztwem w zakresie PV,[fotowoltaika] dla klientów    indywidualnych oraz dużych korporacji, po przez małe instalacje aż po duże o mocy do kilku  MW.

Obecnych 17 osób  w tym   trzech z firmy Berutex/ prezentujący temat, właściciel

i Wiceprezes/  ,siedmiu członków K43  po jednym członku z K2,K18, K52 , K70

oraz dwóch gości z poza SEP. Wiekowo z jedenastu członków SEP ośmiu seniorów I trzech młodych

Spotkanie klubowe ,drugie w ramach dyskusji z cyklu Za i przeciw Odnawialnym źródłom energii[OZE]

Data: 18.03.2015r.

Temat:Aspekty techniczne, finansowe i ekologiczne- Za i Przeciw elektrowniom wodnym.

Prezentujący temat  członek Koła K43.Kolega Tadeusz Banaś.

W związku z  dużą  ilością osób 25.02.2015 w  Sali 221 w której max mieści się 14 osób / po sugestii Prezesa Oddziału/ spotkania dyskusyjne  przeniesiono do Sali 115 .

Listę podpisało 14 osób z tego trzy osoby odwiedziły Salę 221.Obecnych na spotkaniu  w Sali 115  jedenaście  osób z tego ośmiu z K43 po jednym z Kół 2,41 i 64.Wiekowo dziewięciu seniorów dwóch młodych.

Spotkanie klubowe w ramach dyskusji z cyklu Za i przeciw Odnawialnym źródłom energii[OZE]

Data: 25.02.2015r.

Temat: “ Aspekty techniczne i finansowe  przemawiające za lub przeciw budowie elektrowni wiatrowych  w Polsce“.

Prezentujący temat Pani Elwira Mieszała  z firmy    WSB Parki Wiatrów Sp. z o.o. projektującej, budującej i eksploatującej farmy Wiatrowe

Obecnych według listy 21 członków SEP w tym /trzynaście osób z k43,po jednej z Kół 2,4,18,24,41,64,70.88.Wiekowo   siedemnastu seniorów ,czterech młodych