image_pdfimage_print

Poszerzone Posiedzenie Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP

Z uwagi na brak zainteresowania planowanym na 21-23.10.2021 wyjazdowym poszerzonym posiedzeniem Zarządu, odbyło się ono w Sali kinowej w dniu 25.10.2021r.
Biorąc pod uwagę to, że w bieżącym roku Oddział Wrocławski SEP obchodzi 75-rocznicę posiedzenia miało uroczysty charakter.
W I części uroczystości prezes Andrzej Hachoł powitał zebranych i złożył życzenia z okazji jubileuszu. Następnie minutą ciszy uczczono zmarłych w ostatnim okresie kolegów. W formie zdalnej w części uroczystej uczestniczył Prezes SEP Piotr Szymczak, którego powitał prezes Andrzej Hachoł.
Z okazji jubileuszu Zarząd Główny SEP przyznał odznaczenia Honorowe SEP, które wręczyli wiceprezes SEP Krzysztof Nowicki i Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł następującym kolegom:
Szafirowa OH SEP
Marian Bojczuk
Złota OH SEP
Jarosław Krysiak
Jan Pytlarz
Stefan Bugaj
Arkadiusz Kowalski
Andrzej Majta
Krzysztof Pieńkowski
Wincenty Rękas
Grzegorz Samsonowicz
Dariusz Święcicki

Srebrna OH SEP
Tomasz Demidowicz
Maciej Gwoździewicz

Medal im. Mieczysława Pożaryskiego
Michał Wesołowski
Remigiusz Mydlikowski

Z okazji 75-lecia Oddziału Wrocławskiego SEP referat okolicznościowy wygłosił kol. Zbigniew Lubczyński. Prezes SEP Piotr Szymczak złożył gratulacje z okazji 75-lecia Oddziału i podziękował za zaangażowanie oraz osiąganie pozytywnych wyników.
W części II roboczej Zarząd omówił zagadnienia wynikające z zaplanowanego porządku dziennego.

n13n10n6JK

 

Posiedzenie Zarzadu Oddziału w dniu 23 kwietnia 2018

W dniu 23 kwietnia odbyło się cykliczne, poszerzone posiedzenie zarządu Oddziału z udziałem Członków Honorowych, Prezesów Kół, Komisji rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczących Kolegiów i Sekcji, Przewodniczących Komisji, Przewodniczących Rad ośrodków oraz Kierowników Agend Gospodarczych.

W porządku obrad tego posiedzenia znalazły się m. in.:

 • wręczenie odznaczeń i medali,
 • przedstawienie nowych Prezesów Kół,
 • powołanie kierowników Agend Gospodarczych,
 • wręczenie dyplomów Prezesom Kół biorących udział w Konkursie Kół.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Oddziału, Prezes Andrzej Hachoł zaprosił kol. Bronisława Sykulskiego (K 43) do dekoracji Srebrną. Odznaczenie wręczał Członek Zarządu Głównego SEP kol. Krzysztof Nowicki.

Medalami okolicznościowymi zostali uhonorowani:

 • Kol. Ryszard Kordas – medalem im. prof. Janusza Groszkowskiego
 • Kol. Jan Rudy – medalem im. inż. Kazimierza Szpotańskiego,
 • Kol. Grzegorz Kosobudzki – uhonorowany medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego,
 • Kol. Edmund Maron – uhonorowany medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego,
 • Kol. Wojciech Michalski – uhonorowany medalem 70-lecia Oddziału Wrocławskiego SEP im prof. Kazimierza Idaszewskiego,

Prezes Oddziału kol. Andrzej Hachoł przedstawił nowych Prezesów kół w kadencji 2018-2022. Zostali nimi:

 • Koło nr 2 przy Elektromontaż Wrocław – kol. Stanisław Szyler,
 • Koło Akademicki nr 4 – kol. Daniel Lewandowski,
 • Koło nr 5 przy Klubie Polskiego Związku Krótkofalowców – kol. Michał Nowakowski,
 • Koło nr 8 przy ELEKTROTIM S.A. – kol. Kamil Batkiewicz,
 • Koło nr 13 przy Zakładzie Sieci i Zasilania sp. z o.o. – kol. Tomasz Sekierski,
 • Koło nr 16 przy KOGENERACJI S.A. – kol. Arkadiusz Repczyński,
 • Koło nr 19 – Koło Energetyków – kol. Andrzej Majta,
 • Koło 32 przy Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Dolnośląski, Sp. Gazownicza – kol. Przemysław Ziomek,
 • Koło terenowe nr 43 przy Zarządzie Oddziału – kol. Przemysław Belka,
 • Koło nr 52 przy Politechnice Wydział Elektroniki – kol. Antoni Izworski,

 

Na kolejną kadencję zostali wybrani kierownicy Agend gospodarczych.

 • Ryszard Wójcik – kierownik Ośrodka Rzeczoznawstwa,
 • Stanisław Szyler – kierownik Ośrodka Szkolenia SEP,
 • Andrzej Koźmiński – Przewodniczący Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa

 

Następnie ogłoszono wyniki Konkursu Kół Oddziału Wrocławskiego SEP.

Pierwsze miejsca zajęli:

 •  W grupie A

I-sze miejsce – koło nr 10 przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu – 1503pkt.,Prezes Koła – kol. Arkadiusz Kowalski,

 • W grupie B

I-sze miejsce koło nr 70 przy Politechnice Wrocławskiej – 1534 pkt., Prezes Koła kol. Jerzy Leszczyński

 • W grupie C

Koło nr 16 przy KOGENERACJA S.A. 902 pkt., Prezes Koła kol. Arkadiusz Repczyński,

 • W grupie T

Koło terenowe nr 43 przy Oddziale Wrocławskim – 1575 pkt., Prezes Koła kol. Przemysław Belka.

 • W grupie S

Koło nr4 Akademickie przy Politechnice Wroc. – 2305 pkt.

Wręczenia dyplomów dokonał Prezes Oddziału kol. Andrzej Hachoł wraz z Przewodniczącym Konkursu Kół kol. Kazimierzem Chabowskim

 

 

Wycieczka do Zittau.

Zarząd Oddziału Wrocławskiego SEP zorganizował w dniach 21-23.04.2017 – krótkoterminową wycieczkę do Zittau.

Uczestniczyło 35 osób.

W programie wycieczki zwiedzanie między innymi: Wieży Ciśnień ,

przejazd Żytowską Koleją Wąskotorową i w drodze powrotnej Kopalnię Węgla Brunatnego w Turoszowie.

 

Worek Turoszowski 57 Bogatynia  Worek Turoszowski 7 Kurort Oybin

Uroczyste posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP

 

W dniu 11 maja 2015 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP, które przybrało uroczysty charakter z uwagi na udział jubilatów Oddziału:

Kol. Zbigniew Lubczyński obchodził JUBILEUSZ 80 – urodzin a Kol. Jan Rudy 75 – urodziny.

Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Kol. Andrzej Hachoł wręczył Szanownym Jubilatom Kol. Zbigniewowi Lubczyńskiemu – Członkowi Honorowemu SEP i Kol. Janowi Rudemu – Zasłużonemu Seniorowi SEP listy gratulacyjne , kwiaty oraz upominki.

Zebrani dołączyli się do życzeń.

Jubilaci podzielili się wspomnieniami jakie ich łączą z SEP – em oraz podziękowali za pamięć i serdeczną atmosferę.