Posiedzenie Zarzadu Oddziału w dniu 23 kwietnia 2018

Posiedzenie Zarzadu Oddziału w dniu 23 kwietnia 2018
image_pdfimage_print

W dniu 23 kwietnia odbyło się cykliczne, poszerzone posiedzenie zarządu Oddziału z udziałem Członków Honorowych, Prezesów Kół, Komisji rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczących Kolegiów i Sekcji, Przewodniczących Komisji, Przewodniczących Rad ośrodków oraz Kierowników Agend Gospodarczych.

W porządku obrad tego posiedzenia znalazły się m. in.:

 • wręczenie odznaczeń i medali,
 • przedstawienie nowych Prezesów Kół,
 • powołanie kierowników Agend Gospodarczych,
 • wręczenie dyplomów Prezesom Kół biorących udział w Konkursie Kół.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Oddziału, Prezes Andrzej Hachoł zaprosił kol. Bronisława Sykulskiego (K 43) do dekoracji Srebrną. Odznaczenie wręczał Członek Zarządu Głównego SEP kol. Krzysztof Nowicki.

Medalami okolicznościowymi zostali uhonorowani:

 • Kol. Ryszard Kordas – medalem im. prof. Janusza Groszkowskiego
 • Kol. Jan Rudy – medalem im. inż. Kazimierza Szpotańskiego,
 • Kol. Grzegorz Kosobudzki – uhonorowany medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego,
 • Kol. Edmund Maron – uhonorowany medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego,
 • Kol. Wojciech Michalski – uhonorowany medalem 70-lecia Oddziału Wrocławskiego SEP im prof. Kazimierza Idaszewskiego,

Prezes Oddziału kol. Andrzej Hachoł przedstawił nowych Prezesów kół w kadencji 2018-2022. Zostali nimi:

 • Koło nr 2 przy Elektromontaż Wrocław – kol. Stanisław Szyler,
 • Koło Akademicki nr 4 – kol. Daniel Lewandowski,
 • Koło nr 5 przy Klubie Polskiego Związku Krótkofalowców – kol. Michał Nowakowski,
 • Koło nr 8 przy ELEKTROTIM S.A. – kol. Kamil Batkiewicz,
 • Koło nr 13 przy Zakładzie Sieci i Zasilania sp. z o.o. – kol. Tomasz Sekierski,
 • Koło nr 16 przy KOGENERACJI S.A. – kol. Arkadiusz Repczyński,
 • Koło nr 19 – Koło Energetyków – kol. Andrzej Majta,
 • Koło 32 przy Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Dolnośląski, Sp. Gazownicza – kol. Przemysław Ziomek,
 • Koło terenowe nr 43 przy Zarządzie Oddziału – kol. Przemysław Belka,
 • Koło nr 52 przy Politechnice Wydział Elektroniki – kol. Antoni Izworski,

 

Na kolejną kadencję zostali wybrani kierownicy Agend gospodarczych.

 • Ryszard Wójcik – kierownik Ośrodka Rzeczoznawstwa,
 • Stanisław Szyler – kierownik Ośrodka Szkolenia SEP,
 • Andrzej Koźmiński – Przewodniczący Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa

 

Następnie ogłoszono wyniki Konkursu Kół Oddziału Wrocławskiego SEP.

Pierwsze miejsca zajęli:

 •  W grupie A

I-sze miejsce – koło nr 10 przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu – 1503pkt.,Prezes Koła – kol. Arkadiusz Kowalski,

 • W grupie B

I-sze miejsce koło nr 70 przy Politechnice Wrocławskiej – 1534 pkt., Prezes Koła kol. Jerzy Leszczyński

 • W grupie C

Koło nr 16 przy KOGENERACJA S.A. 902 pkt., Prezes Koła kol. Arkadiusz Repczyński,

 • W grupie T

Koło terenowe nr 43 przy Oddziale Wrocławskim – 1575 pkt., Prezes Koła kol. Przemysław Belka.

 • W grupie S

Koło nr4 Akademickie przy Politechnice Wroc. – 2305 pkt.

Wręczenia dyplomów dokonał Prezes Oddziału kol. Andrzej Hachoł wraz z Przewodniczącym Konkursu Kół kol. Kazimierzem Chabowskim