Poszerzone Posiedzenie Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP

image_pdfimage_print

Z uwagi na brak zainteresowania planowanym na 21-23.10.2021 wyjazdowym poszerzonym posiedzeniem Zarządu, odbyło się ono w Sali kinowej w dniu 25.10.2021r.
Biorąc pod uwagę to, że w bieżącym roku Oddział Wrocławski SEP obchodzi 75-rocznicę posiedzenia miało uroczysty charakter.
W I części uroczystości prezes Andrzej Hachoł powitał zebranych i złożył życzenia z okazji jubileuszu. Następnie minutą ciszy uczczono zmarłych w ostatnim okresie kolegów. W formie zdalnej w części uroczystej uczestniczył Prezes SEP Piotr Szymczak, którego powitał prezes Andrzej Hachoł.
Z okazji jubileuszu Zarząd Główny SEP przyznał odznaczenia Honorowe SEP, które wręczyli wiceprezes SEP Krzysztof Nowicki i Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł następującym kolegom:
Szafirowa OH SEP
Marian Bojczuk
Złota OH SEP
Jarosław Krysiak
Jan Pytlarz
Stefan Bugaj
Arkadiusz Kowalski
Andrzej Majta
Krzysztof Pieńkowski
Wincenty Rękas
Grzegorz Samsonowicz
Dariusz Święcicki

Srebrna OH SEP
Tomasz Demidowicz
Maciej Gwoździewicz

Medal im. Mieczysława Pożaryskiego
Michał Wesołowski
Remigiusz Mydlikowski

Z okazji 75-lecia Oddziału Wrocławskiego SEP referat okolicznościowy wygłosił kol. Zbigniew Lubczyński. Prezes SEP Piotr Szymczak złożył gratulacje z okazji 75-lecia Oddziału i podziękował za zaangażowanie oraz osiąganie pozytywnych wyników.
W części II roboczej Zarząd omówił zagadnienia wynikające z zaplanowanego porządku dziennego.

n13n10n6JK