image_pdfimage_print
Uczestnicy Olimpiad ed. 2024

Olimpiady wiedzy technicznej dla szkół średnich Elektromechatron oraz Polteleinfo 2024

Stowarzyszenie Elektryków Polskich już od 26 lat organizuje ogólnopolską Olimpiadę wiedzy technicznej dla uczniów szkół średnich „Euroelektra”. Olimpiada składa się z trzech etapów: I – szkolny, II – okręgowy, organizowany przez 15 ośrodków SEP w Polsce, III – centralny organizowany w roku 2024 przez Politechnikę Opolską. Wszyscy laureaci i finaliści Olimpiady zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego technika a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych. Olimpiada jest wpisana na Ministerialną listę Olimpiad i wspierana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Jak co roku Komisja Młodzieży i Studentów Oddziału Wrocławskiego SEP organizowała okręgowy etap Olimpiady. Od ubiegłej edycji „Euroelektra” została podzielona na trzy niezależne zawody, związane z rożnymi dyscyplinami wiedzy technicznej (elektrycznej, elektronicznej i informatycznej). W tym roku nasz Oddział był organizatorem dwóch Olimpiad na szczeblu okręgowym: Elektromechatron – gdzie pracom komisji okręgowej przewodniczył kol. Jarosław Krysiak, Polteleinfo gdzie komisji przewodniczył kol. Rafał Zdunek.
Zawody II etapu zorganizowano w budynku wrocławskiego NOT w dniach 7 i 8 marca 2024 r.
Na uczestników Olimpiad czekał drobny poczęstunek a po zakończonych zawodach, zaprosiliśmy uczestników do naszego Oddziału, gdzie Prezes Edward Ziaja ugościł uczestników wraz z ich opiekunami.

Ze szczegółami olimpiad można zapoznać się na stronie: https://euroelektra.edu.pl/

Przewodniczący KMiS
Remigiusz Mydlikowski

 

Uczestnicy Olimpiad ed. 2024

Fot. Opiekunowie oraz uczestnicy Olimpiady Elektromechatron ed. 2024 wraz z Prezesem Edwardem Ziają.

Fot. Spotkanie uczestników Olimpiady Elektromechatron ed. 2024 z Prezesem E. Ziają.

Uczestnicy Olimpiady ed. 2024

Fot. Uczestnicy Olimpiady Elektromechatron ed. 2024

 

Protokół z XLVI.  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia O. Wrocławskiego SEP

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Uczestnicy XLVI. NWZO,

uprzejmie informuję, że Protokół z XLVI. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału (NWZO) Wrocławskiego SEP im. prof. K. Idaszewskiego, które odbyło się 11.09.2023 r., jest wyłożony do wglądu w biurze Oddziału Wrocławskiego SEP, budynek NOT ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu pok. 219, I p.
Zapraszamy do zapoznania się z protokołem w terminie do dnia 23.10.2023 r.

Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP
Edward Ziaja

Przewodniczący NWZO
Zenon Okraszewski