1

Protokół z XLVI.  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia O. Wrocławskiego SEP

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Uczestnicy XLVI. NWZO,

uprzejmie informuję, że Protokół z XLVI. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału (NWZO) Wrocławskiego SEP im. prof. K. Idaszewskiego, które odbyło się 11.09.2023 r., jest wyłożony do wglądu w biurze Oddziału Wrocławskiego SEP, budynek NOT ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu pok. 219, I p.
Zapraszamy do zapoznania się z protokołem w terminie do dnia 23.10.2023 r.

Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP
Edward Ziaja

Przewodniczący NWZO
Zenon Okraszewski
Posiedzenie prezydium Z.O. ( godz. 16,00) (6.10.2014)

– Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Informacje o przygotowaniach do obchodów 110. roczn. urodz.R.Kurdziela .

– Przygotowanie posiedzenia wyjazdowego Zarządu Oddziału,

– Stałe punkty posiedzenia.
Posiedzenie Zarządu Oddziału ( godz. 16,30) (22.09.2014)

Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Zarządu,
– Ocena okresu wakacyjnego,
– Omówienie wyników finansowych za I półrocze,
– Przyjęcie terminarza posiedzeń na II półrocze,
– Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu świadczeń socjalnych,
– Stałe punkty posiedzenia
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału ( godz. 16,00) (08.09.2014)

Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia z dn.12.05.2014r.,
– Ocena okresu wakacyjnego,
– Propozycja terminarza posiedzeń na II półrocze,
– Stałe punkty posiedzenia.