image_pdfimage_print

SPOTKANIE NOWOROCZNE

W dniu 10 stycznia 2014r. odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie działaczy i sympatyków Oddziału Wrocławskiego SEP oraz zaproszonych gości.

W świątecznie przygotowanej sali konferencyjnej Hotelu Wrocław z działaczami Stowarzyszenia Elektryków Polskich spotkali się: przedstawiciele Wojewody Dolnośląskiego, Urzędu Miasta Wrocławia, dziekani oraz przedstawiciele Wydziałów i Instytutów o kierunku elektrycznym oraz elektroniki Politechniki Wrocławskiej, przedstawiciele członków wspierających i zaprzyjaźnionych firm.

Gości powitał Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Krzysztof Nowicki i przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału w 2013 r.

W imieniu Prezesa SEP Prof. Jerzego Barglika, Członek Zarządu Głównego SEP Krzysztof Kolonko w towarzystwie Prezesa Oddziału Krzysztofa Nowickiego wręczył odznaczenia honorowe następującym koleżankom i kolegom:

  • Godność Zasłużonego Seniora: Longinie Kruczek, Januszowi Halawie, Stanisławowi Rogali
  • Złotą Odznaką Honorową SEP: Lidii Dudek, Zenonowi Bartyńskiemu, Krzysztofowi Zielińskiemu
  • Srebrną Odznakę Honorową SEP: Józefowi Lesieckiemu
  • Medal im. Michała Doliwo – Dobrowolskiego: Jarosławowi Krysiakowi, Janowi Pytlarzowi

Prezesowi Oddziału Krzysztofowi Nowickiemu, list z życzeniami Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupy przekazała Dyrektor Generalna Urzędu Wojewódzkiego Pani Jolanta Krupowicz.

List gratulacyjny od Prezesa SEP Prof. Jerzego Barglika przekazał Członek Zarządu Głównego SEP Krzysztof Kolonko.

Spotkanie uświetnił występ solistki Teatru Muzycznego – Operetki Wrocławskiej Pani Moniki Gruszczyńskiej obdarzonej pięknym głosem sopranowym, akompaniował jej zespół TRIO. Pani Monika zaśpiewała przeboje z lat międzywojennych oraz kolędy.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób.

[Not a valid template]

Spotkanie Noworoczne działaczy i sympatyków Oddziału Wrocławskiego SEP

Tradycyjnie jak co roku w dniu 4 stycznia 2013 r. w sali konferencyjnej hotelu Wrocław odbyło się spotkanie noworoczne aktywnych działaczy i sympatyków Oddziału Wrocławskiego SEP oraz zaproszonych gości.

W spotkaniu, oprócz działaczy Oddziału Wrocławskiego SEP udział wzięli przedstawiciele Wojewody Dolnośląskiego, Urzędu Miasta Wrocławia, wszystkich Wydziałów i Instytutów o kierunku elektrycznym i elektroniki Politechniki Wrocławskiej, członków wspierających oraz zaprzyjaźnionych firm. W części merytorycznej Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Krzysztof Nowicki powitał gości a następnie przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności Oddziału w 2012 r. Następnie Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich prof. Jerzy Barglik wręczył dyplomy Zasłużonego Seniora Stowarzyszenia Elektryków Polskich Koleżance Barbarze Czołowskiej i Kolegom: Janowi Czarneckiemu, Mieczysławowi Bednarskiemu, Witoldowi Jabłońskiemu, Tadeuszowi Olichwerowi i Janowi Rudemu gratulując zaszczytnego wyróżnienia.
Prezes Jerzy Barglik wręczył również Dyplom Uznania z okazji 50 letniej aktywnej działalności w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Członkowi Honorowemu Prof. Bohdanowi Synalowi, co okazało się miłym zaskoczeniem dla samego wyróżnionego i dla wszystkich obecnych kolegów. Prezes Stowarzyszenia wręczył także Dziekanowi Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. Waldemarowi Rebizantowi list z podziękowaniem za wyrażenie zgody na udział w Komitecie Programowym II Kongresu Elektryki Polskiej , który odbędzie się we wrześniu 2014 r.
List z życzeniami Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupy Prezesowi Oddziału Krzysztofowi Nowickiemu przekazała Pani Aldona Młyńczak – doradca Wojewody. Bardzo ciekawy referat: „Michał Doliwo-Dobrowolski jako wzór do naśladowania w rozwoju zawodowym i innowacyjnej działalności badawczo – rozwojowej” wygłosił kol. dr inż. Piotr Szymczak. Część biesiadną spotkania uprzyjemniał występ Zespołu Muzycznego ADWAO.