Spotkanie Noworoczne działaczy i sympatyków Oddziału Wrocławskiego SEP

Spotkanie Noworoczne  działaczy i sympatyków Oddziału Wrocławskiego SEP
image_pdfimage_print

Tradycyjnie jak co roku w dniu 4 stycznia 2013 r. w sali konferencyjnej hotelu Wrocław odbyło się spotkanie noworoczne aktywnych działaczy i sympatyków Oddziału Wrocławskiego SEP oraz zaproszonych gości.

W spotkaniu, oprócz działaczy Oddziału Wrocławskiego SEP udział wzięli przedstawiciele Wojewody Dolnośląskiego, Urzędu Miasta Wrocławia, wszystkich Wydziałów i Instytutów o kierunku elektrycznym i elektroniki Politechniki Wrocławskiej, członków wspierających oraz zaprzyjaźnionych firm. W części merytorycznej Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Krzysztof Nowicki powitał gości a następnie przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności Oddziału w 2012 r. Następnie Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich prof. Jerzy Barglik wręczył dyplomy Zasłużonego Seniora Stowarzyszenia Elektryków Polskich Koleżance Barbarze Czołowskiej i Kolegom: Janowi Czarneckiemu, Mieczysławowi Bednarskiemu, Witoldowi Jabłońskiemu, Tadeuszowi Olichwerowi i Janowi Rudemu gratulując zaszczytnego wyróżnienia.
Prezes Jerzy Barglik wręczył również Dyplom Uznania z okazji 50 letniej aktywnej działalności w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Członkowi Honorowemu Prof. Bohdanowi Synalowi, co okazało się miłym zaskoczeniem dla samego wyróżnionego i dla wszystkich obecnych kolegów. Prezes Stowarzyszenia wręczył także Dziekanowi Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. Waldemarowi Rebizantowi list z podziękowaniem za wyrażenie zgody na udział w Komitecie Programowym II Kongresu Elektryki Polskiej , który odbędzie się we wrześniu 2014 r.
List z życzeniami Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupy Prezesowi Oddziału Krzysztofowi Nowickiemu przekazała Pani Aldona Młyńczak – doradca Wojewody. Bardzo ciekawy referat: „Michał Doliwo-Dobrowolski jako wzór do naśladowania w rozwoju zawodowym i innowacyjnej działalności badawczo – rozwojowej” wygłosił kol. dr inż. Piotr Szymczak. Część biesiadną spotkania uprzyjemniał występ Zespołu Muzycznego ADWAO.