image_pdfimage_print

XLV WALNE ZGROMADZENIE ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO SEP

W dniu 11 czerwca 2022 r.
w Sali kinowej Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we Wrocławiu
odbyło się XLV Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W trakcie wyborów w 31 kołach wybrano 92 delegatów na WZO.
Ponadto 5 członków honorowych posiada mandat delegata z urzędu.
Razem prawo do głosowania miało 97 delegatów.

W obradach udział wzięło 83 delegatów, co stanowi 86% frekwencji.

Do prowadzenia obrad WZO wybrano kol. Zenona Okraszewskiego,
który do Prezydium zaprosił Kol. Annę Ostrowską i Jarosława Krysiaka.

Zasłużonym działaczom wręczone zostały odznaczenia honorowe.

Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
WZO udzieliło absolutorium Zarządowi za kadencję 2018-2022.
Następnie przystąpiono do wyborów: Prezesa Oddziału,
15 członków Zarządu, 5 członków Komisji Rewizyjnej,
5 osobowego Sądu Koleżeńskiego oraz 5 delegatów na Walny Zjazd Delegatów SEP w Bydgoszczy,
ponadto delegatem z urzędu jest wybrany Prezes Oddziału.

Zgodnie ze Statutem SEP wybory były tajne. Przeprowadzone zostały elektronicznie,
każdy delegat otrzymał terminal do głosowania, co bardzo przyspieszyło czas oczekiwania na wyniki.

Prezesem Oddziału Wrocławskiego SEP na kadencję 2022 – 2026 został Kol. Edward Ziaja.

XLV_WZDO_sala1
XLV_WZDO_sala2
XLV_WZDO_prezydiumXLV_WZDO_ziaja
XLV_WZDO_ekipa

Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego SEP

W dniu 11.06.2022 o godz. 10.00 odbędzie się w sali kinowej w budynku NOT Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego SEP. Delegaci wybiorą nowego Prezesa na kadencję 2022 – 2026, Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.
Życzę Koleżankom i Kolegom sprawnego przebiegu obrad, dobrej merytorycznej dyskusji wytyczającej kierunki i formy dalszych naszych działań oraz dobrych wyborów.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Prezes O/Wrocławskiego SEP
w kadencji 2014-2018
oraz 2018-2022

(-)

dr inż. prof. uczelni  Andrzej Hachoł

Smutna wiadomość

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 25 stycznia 2022 r.
odszedł od nas
ŚP
Władysław Moroń
Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich  Oddziału Wrocławskiego.

Żegnamy z wielkim smutkiem i żalem serdecznego Kolegę i Przyjaciela.
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego
składają
Prezes i Zarząd Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
Koledzy i Przyjaciele
Pogrzeb odbędzie się 4 lutego 2022 r.(piątek) o godz. 11.00 na cmentarzu przy ul. Smętnej na Sępolnie.