XXV Jubileuszowy SEMAG

XXV Jubileuszowy SEMAG
image_pdfimage_print

XXV Jubileuszowe Seminarium Naukowo-Techniczne „SEMAG ”

 

XXV Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Techniczne „SEMAG 2019” odbyło się w dniach 27 ÷ 29 maja 2019 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Złoty Sen” w Złotnikach Lubańskich. Ośrodek położony w pięknej scenerii nad zbiornikiem wodnym utworzonym na rzece Kwisie w pobliżu elektrowni wodnej „Złotniki”. Organizatorzy wybrali ten ośrodek z uwagi na standard pokoi hotelowych i zapewniony odpowiedni komfort obrad a także na możliwość łatwej organizacji imprez towarzyszących. Wyjątkowa sceneria tego miejsca, zbiornik wodny, piękne lasy i w zasięgu krótkiego spaceru zamek Czocha.

Organizatorami instytucjonalnymi Sympozjum byli: Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej Oddziału Wrocławskiego SEP i Instytut Tele-i Radiotechniczny w Warszawie.                                                                                                                           Patronat honorowy sprawowali:                                                                                                                                 Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant oraz Prezes SEP-Oddział Wrocławski dr inż. Andrzej Hachoł.                                                                                                                                                                                                                          Tematem wiodącym XXV Jubileuszowego Sympozjum Naukowo-Technicznego „SEMAG 2019”, wokół którego skupiały się obrady, to „Automatyka i Elektroenergetyka w przemyśle wydobywczym”.

W zakresie tematycznym Sympozjum znalazły się takie zagadnienia jak:

 • Eksploatacja i tendencje rozwojowe nowoczesnych urządzeń i układów napędowych maszyn górniczych,
 • Przewodowe i bezprzewodowe systemy transmisji danych,
 • Rozdzielnice SN w przemysłowych systemach dystrybucji energii elektrycznej,
 • Jakość energii elektrycznej i jej nowoczesne metody pomiarowe,
 • Aktywna kompensacja mocy biernej w układach zasilania z odbiorami nieliniowymi oraz nowe rozwiązania układów i elementów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
 • Detekcja wysoko rezystancyjnych i łukowych zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia oraz aktualne problemy bezpieczeństwa pracy podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Nad pracami przygotowawczymi i sprawnym przebiegiem Sympozjum czuwał Komitet Organizacyjny oraz członkowie Sekcji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SEP Oddział Wrocławski w składzie:

Prof. Dr hab. Inż. Bogdan Miedziński – Przewodniczący,
Dr inż. Zenon Okraszewski – Z-ca Przewodniczącego,
Dr hab. inż. Marcin Habrych, prof. uczelni – Sekretarz Naukowy,
Dr inż. Grzegorz Wiśniewski – Sekretariat i Informatyka
Barbara Kazubek SEP i Jarema Burski – Finanse i Obsługa Techniczna

 

Nadzór merytoryczny nad obradami sprawował Komitet Naukowy w składzie:

Prof. Bogdan Miedziński – Przewodniczący,

Dr hab. inż. Marcin Habrych, prof. Uczelni – Sekretarz Naukowy,

oraz Członkowie:

Prof. dr hab. inż. Barbara Ślusarek – ITR Warszawa

Dr hab. inż. Andrzej Nowakowski – ITR Warszawa

Prof. dr hab. Inż. Stanisław Kulas – WAT- Warszawa

Dr inż. Jan Wandzio – KGHM „Polska Miedź” S.A.

Dr inż. Artur Kozłowski, prof. – ITI „EMAG” – Katowice.

Dr inż. Zenon Okraszewski – SEP Oddział Wrocławski

Dr inż. Grzegorz Wiśniewski – Katedra Energoelektryki PWr

Mgr inż. Ryszard Biernacki – KGHM „Polska Miedź” S.A.

Mgr inż. Tomasz Kostka – KGHM „Polska Miedź” S.A.

Inż. Roman Mazur – PGE KWB „Turów” S.A.

Mgr inż. Stanisław Wapniarski – Elektrobudowa S.A.

Mgr inż. Julian Wiatr – Elektro.info

Zgodnie z przyjętą tradycją, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego prof. Bogdan Miedziński, powitał gości i dokonał ich prezentacji.   Poinformował, że zgłoszono 24 referaty, które organizatorzy zgrupowali w pięciu sesjach tematycznych. W Sesji I, Plenarnej, wygłoszono pięć referatów w tym referat inauguracyjny prof. Bogdana Miedzińskiego dotyczący historii ostatniego ćwierćwiecza SEMAG-u. W Sesji II zatytułowanej „Inteligentne sieci elektroenergetyczne i OZE”, której przewodniczył prof. Stanisław Kulas, wygłoszono pięć referatów. W drugim dniu Sympozjum obradowano w sesjach III, IV i V. W Sesji III, przedpołudniowej, zatytułowanej „Systemy EAZ i przetworniki wielkości fizycznych” wygłoszono cztery referaty. Sesji tej przewodniczył prof. Andrzej Nowakowski. Zgodnie z opracowanym programem w kolejnej sesji IV, przedpołudniowej, zatytułowanej „Innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce i górnictwie” część 1, której przewodniczył dr hab. inż. Marcin Habrych, wygłoszono trzy referaty. Natomiast w Sesji V, będącej kontynuacją tematyczną sesji IV, której przewodniczył dr inż. Grzegorz Wiśniewski, wygłoszono kolejne trzy referaty.

W czasie przerw w obradach Uczestnicy mieli możliwość delektowania się pięknym krajobrazem podczas spaceru brzegiem zbiornika na Kwisie lub do pobliskiego zamku Czocha a także pograć w kręgle lub skorzystać z inhalacji w komorze solnej.

Po zakończeniu obrad w Sesji V    Przewodniczący Komitetu Naukowego Sympozjum prof. Bogdan Miedziński otworzył dyskusję, podczas której Uczestnicy mogli odnieść się do wszystkich prezentowanych w poszczególnych Sesjach referatów i przedstawić swoje uwagi i wnioski. Następnie prof. Bogdan Miedziński, podsumował obrady XXV Jubileuszowego Sympozjum Naukowo-Technicznego „SEMAG 2019” podkreślając, że w obradach uczestniczyło ponad 100 osób zarówno z ośrodków naukowych jak i przedstawicieli przemysłu wydobywczego. Podziękował autorom interesujących referatów a także 11 firmom, które na stanowiskach wystawienniczych prezentowały swoje urządzenia i produkty. Kończąc swoje wystąpienie zaprosił wszystkich obecnych do przyjazdu na kolejny SEMAG 2020, który tradycyjnie będzie obradował w ostatnim tygodniu maja 2020 roku. Miejsce obrad będzie znane w listopadzie br. Prof. Bogdan Miedziński, ze smutkiem powiedział, że niestety kolejny SEMAG przechodzi do historii a On formalnie zamyka obrady XXV Jubileuszowego Sympozjum Naukowo-Technicznego „SEMAG 2019”. Należy pokreślić, że w czasie przerw w obradach Uczestnicy mieli możliwość delektowania się pięknym krajobrazem podczas spaceru brzegiem zbiornika na Kwisie lub do pobliskiego zamku Czocha a także pograć w kręgle lub skorzystać z inhalacji w komorze solnej.

Podczas sympozjum ekspozycje o charakterze reklamowym

Zaprezentowali:

 

 • DANFOSS Sp. z o.o. GRODZISK MAZOWIECKI,
 • SONEL S.A.,
 • RELPOL S.A.
 • WAGO ELWAG Sp. z o.o.
 • BITNER -Zakłady Kablowe Bitner,
 • EATON ELECTRIC Sp. z o.o.,
 • SPAKOP ZAKŁAD INNOWACJI TECHNICZNYCH.
 • ELEKTROMETAL ENERGETYKA S.A.
 • ENERGOTEST Sp. z o.o.
 • FINDER Polska Sp. z o.o.
 • APS Energia

 

Informację przygotował

Zenon Okraszewski