XVI ODME

XVI ODME
image_pdfimage_print

XVI Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka w Gdańsku

W dniach 23-26.10.2014r. członkowie Akademickiego Koła SEP nr 4 przy Politechnice Wrocławskiej a zarazem studenci i doktoranci Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej uczestniczyli w XVI Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka w Gdańsku.

Skład:

Piotr Nowak –student (Wydział Elektryczny / Akademickie Koło SEP)

Patryk Klimkowski –student (Wydział Elektryczny / Akademickie Koło SEP)

Joanna Bielech –studentka (Wydział Elektryczny / Akademickie Koło SEP)

Marcin Jeżewski –student (Wydział Elektryczny / Akademickie Koło SEP)

Gracjana Skwira –studentka (Wydział Elektryczny / Akademickie Koło SEP)

Maciej Gwoździewicz –doktorant/pracownik (Wydział Elektryczny / Akademickie Koło SEP)

Jarosław Krysiak –doktorant/pracownik (Wydział Elektryczny / Akademickie Koło SEP)

Jan Pytlarz –Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego SEP (Akademickie Koło SEP)

 

I dnia uczestnicy brali udział w inauguracji XVI ODME w Auli Politechniki Gdańskiej ,które rozpoczął Prezes SEP kol.Piotr Szymczak wraz z Prezesem Oddziału Gdańskiego SEP kol.Waldemarem Dunajewskim. Podczas uroczystości wręczono medale im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego za propagowanie działalności Stowarzyszenia ,który otrzymał jeden z delegatów Oddziału Wrocławskiego SEP/Wydziału Elektrycznego Piotr Nowak. Po części formalnej uroczystości prof. Dobrzyoski z NCBJ poprowadził wykład nt. „Wielkie awarie w przemyśle jądrowym”. Kolejnym punktem były dwie prezentacje głównego sponsora XVI ODME firmy EDF z Francji. Ostatnim punktem przed obiadem ,który odbył się na dziedzińcu Politechniki Gdańskiej było spotkanie uczestników z Prezesem SEP kol. Piotrem Szymczakiem oraz Wiceprezesem SEP kol. Krzysztofem Nowickim ,które poprowadził Przewodniczący CKMIS Jan Pytlarz. Podczas tego spotkania młodzi uczestnicy mogli porozmawiać z Prezesem oraz zadawać mu pytania dotyczące nie tylko młodych w SEP ale także podniesienia składek członkowskich, ostatnim punktem podczas spotkania z Prezesem SEP było wręczenie nagród w formie książek czterem wyróżniającym się studentom podczas Wakacyjnej Szkoły Liderów , i tym razem jedną z wyróżnionych osób był delegat Oddziału Wrocławskiego SEP/Wydziału Elektrycznego Piotr Nowak. Na koniec organizatorzy oprowadzili uczestników XVI ODME po laboratoriach Politechniki Gdańskiej.

II dzień rozpoczął się wykładem pt. „Bezpieczeostwo Elektrowni Jądrowych z reaktorami III generacji”. Kolejnym punktem był konkurs wiedzy o Kazimierzu Szpotańskim w ,którym to delegat Oddziału Wrocławskiego SEP Jan Pytlarz zajął II miejsce. Po konkursie uczestnicy obejrzeli projekcję filmu o Kazimierzu Szpotańskim oraz Alfonsie Hoffmanie. Kolejnym punktem dnia było zebranie sprawozdawczo-wyborcze Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP wraz z wyborem władz. Podczas zebrania koła akademickie wystawiały po maksymalnie dwóch delegatów ,którymi w Akademickim Kole SEP nr 4 przy Politechnice Wrocławskiej byli Piotr Nowak i Marcin Jeżewski. Możemy pochwalić się ,że wiceprzewodniczącym SRK SEP został Piotr Nowak, a sekretarzem komisji rewizyjnej SRK SEP Marcin Jeżewski. W trakcie trwania zebrania przeprowadzano część teoretyczną Ligi Elektryków w ,której brali udział pozostali delegaci Oddziału Wrocławskiego SEP/Wydziału Elektrycznego. Wieczorem uczestnicy wybrali się na zwiedzanie Gdańska wraz z przewodnikiem.

III dzień rozpoczęto panelem dyskusyjnym nt.” Aspekty społeczne oraz bezpieczeństwa budowy elektrowni jądrowej” (prof. Jacek Marecki, prof. Waldemar Kamrat, prof. Kazimierz Kosmowski, dr Piotr Stankiewicz, mgr Łukasz Koszuk, mgr inż. Agnieszka Kaczmarek – Kacprzak). Kolejnym punktem dnia była wycieczka do Stoczni Gdańskiej oraz Europejskiego Centrum Solidarności. Przedostatnim punktem tego dnia była druga część Ligi Elektryków praktyczno-sportowa, niestety delegaci Oddziału Wrocławskiego nie znaleźli się na podium zawodów. Podsumowaniem ODME była uroczysta kolacja podczas której wręczano nagrody zwycięzcą Ligi Elektryków Oddziałowi Białostockiemu a także wręczenie dyplomów za udział w XVI ODME delegacją wraz z pamiątkowym zdjęciem z organizatorami. Ostatniego IV dnia po śniadaniu nastąpiło wykwaterowanie uczestników i powrót do macierzystych miast.

W imieniu uczestników wydelegowanych przez Oddział Wrocławski SEP oraz Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej pragnę podziękować za wsparcie finansowe ,które to umożliwiło nam uczestnictwo w jakże doniosłym wydarzeniu jakim są Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. Dzięki państwa przychylności nie zabrakło Nas studentów z Wrocławskiej uczelni w takim wydarzeniu. Uczestnictwo tak licznej delegacji było nagrodą dla Nas uczestników za wytężoną pracę w stowarzyszeniu jak i działalności przy Wydziale Elektrycznym. Dziękujemy.

(-) Piotr Nowak