XLIV NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO SEP 11.05.2019

XLIV   NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO SEP 11.05.2019
image_pdfimage_print

nwzd1

W sobotę 11 maja 2019 roku w budynku H-14 Politechniki Wrocławskiej odbyło się uroczyste XLIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich z okazji 100 lecia SEP. Było ono pierwszą z zaplanowanych w całym kraju uroczystości uświetniających powstanie Stowarzyszenia.

W obecności kilkudziesięciu członków i sympatyków SEP została odsłonięta nowa tablica pamiątkowa umieszczona na elewacji budynku A-5. Odsłonięcia dokonali: prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko   – Prorektor PWR, Piotr Szymczak -Prezes oraz Prezes OW SEP – Andrzej Hachoł. Tablica upamiętnia prof. Kazimierza Idaszewskiego jako niezwykłego pedagoga i kreatora nowych struktur SEP na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska.

Po uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej uczestnicy spotkania udali się do budynku H-14 na obrady XLIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego SEP. Uroczystego otwarcia Zgromadzenia dokonał Prezes OW SEP – Andrzej Hachoł.

Wśród zaproszonych gości byli: Wojciech Kaczkowski – Z-ca Dyr. Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wojciech Błoński – Wójt Gminy Długołęka, Piotr Szymczak – Prezes SEP.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele organizacji założycielskich SEP t.j. ze Lwowa oraz z Oddziałów SEP – Krakowa, Łodzi, Poznania, Zagłębia Węglowego.

Politechnikę Wrocławską reprezentowali: prof. Czesław Smutnicki – Dziekan Wydziału Elektroniki, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs – Dziekan PPT, prof. Jan Zawilak, prof. Jan Iżykowski, prof. Eugeniusz Rosołowski.

Jednym z uroczystych akcentów NWZO było wręczenie odznaczeń i medali. Wśród wyróżnionych byli między innymi:

Diamentową Odznaką Honorową NOT – kol. Wojciech Grotowski,

Złotą Odznaką Honorową SEP – kol. Krzysztof Haber oraz Koło Nr 52 przy Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Srebrną Odznaką Honorową SEP – kol. kol. Krzysztof Kogut, Marcin Kowalski, Wiesław Trzeciak.

Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego – kol. Remigiusz Mydlikowski.

Medal im prof. Mieczysława Pożaryskiego otrzymali – kol. Władysław Błoński, kol. Stanisław Jednoróg, kol. Andrzej Krzyżański, kol. Elżbieta Zachemba.

Medal im. prof. Romana Podoskiego – kol. Jerzy Nowicki.

Medal Im. prof. Kazimierza Idaszewskiego – kol. kol. Longina Kruczek, Michał Olejnik, Stanisław Rogala.

Za szczególne zasługi dla SEP, nagrody z rąk Prezesa SEP Piotra Szymczaka otrzymali: kol. Bogdan Synal oraz kol. Andrzej Wiszniewski.

Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu kol. Zbigniew Łodziński wręczył koledze Andrzejowi Hachołowi medal im. Jana Kilińskiego.

Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł przedstawił prezentację „ Rok 2019 – Rokiem Jubileuszu 100 – lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich” w której pokazał historię powstania organizacji założycielskich oraz rozwijanie się struktur stowarzyszenia.

Ciekawe referaty przygotowali Koledzy ze Lwowa.

Prof. Orest Ivakhiv z Politechniki Lwowskiej wygłosił referat na temat działalności profesora Kazimierza Idaszewskiego we Lwowie a inż. Andrij Kryżaniwskij z Muzeum Historii Elektryki, przybliżył temat strat w energetyce lwowskiej w okresie II wojny światowej.

Podsumowaniem Nadzwyczajnego Zgromadzenia było przyjęcie Uchwały programowej XLIV NWZ Oddziału Wrocławskiego z okazji 100-lecia SEP.

Po zakończeniu części merytorycznej odbyła się Dolnośląska Gala Energetyki.

 

przesyłam pokłosie medialne NWZO i Gali Energetyki:
https://youtu.be/fi7a0Nt8r-whttps://youtu.be/bHERpJqpAmQ

https://dolnyslask24h.pl/6246/film-walne-zgromadzenie-sep-i-dolnoslaska-gala-energetyki/a.html

http://niedziela.diecezja.legnica.pl/info/biskup-legnicki-odznaczony-przez-stowarzyszenie-el

https://legnica24h.pl/film-biskup-zbigniew-kiernikowski-wyrozniony-na-dolnoslaskiej-gali-energetyki,3003,a.html

https://ekai.pl/biskup-legnicki-odznaczony-na-gali-dolnoslaskiej-energetyki/

http://diecezja.legnica.pl/biskup-legnicki-odznaczony-na-gali-dolnoslaskiej-energetyki/

https://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-diecezja/27066-biskup-legnicki-odznaczony-na-gali-dolnoslaskiej-energetyki

https://opoka.news/biskup-legnicki-odznaczony-na-gali-dolnoslaskiej-energetyki

https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/zjazd-sep-i-dolnoslaska-gala-energetyki-na-pwr-11199.html

https://gpcodziennie.pl/114065-elektrycy-uczcili-100-lecie-sep.html