Wystawa fotograficzna przygotowana przez kol. Jana Francyka „BRETANIA – tam powstawały zręby komunikacji satelitarnej”

Wystawa fotograficzna przygotowana przez kol. Jana Francyka „BRETANIA – tam powstawały zręby komunikacji satelitarnej”
image_pdfimage_print

4 czerwca w auli głównej Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT została otwarta wystawa fotograficzna przygotowana przez kol. Jana Francyka „BRETANIA – tam powstawały zręby komunikacji satelitarnej”.

Uroczyste otwarcie odbyło się w obecności Prezesa SEP kol. Andrzeja Hachoła oraz członków Zarządu. Autor wystawy opowiedział o jego styczności z tworzącymi się w tym okresie systemami łączności satelitarnej.

Przez wiele stuleci rozwój sposobów przekazywania wiadomości był znikomy. Wielkim krokiem do przodu było wynalezienie przez Samuela Morse’a w 1837 r. telegrafu elektrycznego. Od tego okresu obserwujemy intensywny rozwój telekomunikacji. Na kolejny wielki krok musieliśmy czekać do lat 60-tych. Przełomem w rozwoju telekomunikacji było opanowanie metod generacji, promieniowania i odbioru fal elektromagnetycznych.

Już w roku 1945 brytyjski prozaik i pisarz Artur C. Clarke przedstawił propozycję zastosowania sztucznych satelitów Ziemi do budowy systemu telekomunikacyjnego. Dopiero jednak umieszczenie pierwszego sztucznego satelity Ziemi w roku 1957 przez Związek Radziecki Sputnika stworzyło techniczne możliwości realizacji telekomunikacji satelitarne.

W 1960 roku umieszczono na orbicie satelitę pasywnego Echo-1 i dokonano pierwszej transmisji sygnałów telefonicznych i telewizyjnych między stacjami naziemnymi. W 1962 roku przeprowadzono pierwsze eksperymentalne transmisje transoceaniczne (sygnały telewizyjne i wielokrotne sygnały telefoniczne) za pośrednictwem sztucznego satelity Ziemi między dużymi stacjami naziemnymi: Andover w USA, Pleumeur-Bodou we Francji i Goonhilly Downs w Wielkiej Brytanii.

W sierpniu 1964 roku 19 państw utworzyło pierwszą międzynarodową organizację telekomunikacji satelitarnej INTELSAT. Organizacja INTELSAT liczy obecnie 219 członków i użytkowników, w tym 143 sygnatariuszy.

Ważniejsze momenty w historii komunikacji satelitarnej:

  • 17 maja 1865 -powołanie International Telecommunication Union.
  • 1932 (Madryt)powołanie nowej ITU (International Telecommunication Union), która zastąpiła poprzednią,
  • 1973 (Malaga) – Konferencja Pełnomocników ITU ustanawia dzień 17 maja jako Światowy Dzień Telekomunikacji.