Wyniki konkursów na najlepsze prace dyplomowe na Politechnice Wrocławskiej

Wyniki konkursów na najlepsze prace dyplomowe na Politechnice Wrocławskiej
image_pdfimage_print

Jak co roku na Politechnice Wrocławskiej, Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich ogłosił Konkursy na Najlepsze Prace Dyplomowe. Nasze Konkursy odbywają się na czterech wydziałach PWr: Wydziale Elektrycznym, Wydziale Elektroniki Fotoniki i Mikrosystemów, Wydziale Informatyki i Telekomunikacji oraz Wydziale Podstawowych Problemów Techniki.

Konkurs cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem wśród absolwentów PWr, zgromadził w tej edycji blisko 100 zgłoszeń najlepszych prac ocenionych na minimum ocenę bardzo dobrą. Staraniem Oddziałowej Komisji Młodzieży i Studentów SEP na każdym z wydziałów powoływana jest 3-4-osobowa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzi zawsze Dziekan Wydziału, przedstawiciel Koła SEP oraz członek KMiS SEP. Wręczenie dyplomów dla laureatów Konkursu oraz ich promotorom odbywa się w trakcie dużej imprezy wydziałowej, takiej jak inauguracja roku lub spotkania absolwentów wydziału. Przy tej okazji mamy dodatkowy czas na publiczne wystąpienie w społeczności akademickiej promującej SEP.

Staraniem Komisji Młodzieży i Studentów po raz czwarty z rzędu laureaci konkursu przygotowali streszczenia nagrodzonych prac, które są wydawane w formie zbiorczej monografii podsumowującej Konkursy SEP na Politechnice Wrocławskiej w 2023 roku. Książka ukazuje się drukiem na przełomie roku. Monografie przekazywane są laureatom, promotorom oraz są dostępne w Dziekanatach i bibliotekach wydziałowych dodatkowo promując SEP na PWr.

Podsumowanie wraz z pełną listą nagrodzonych dostępne jest do pobrania na stronie:
http://www.sep.wroc.pl/wp-content/uploads/2023/12/Konkurs-SEP-PWr_2023-1.pdf

Wszystkim laureatom gratulujemy!