Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP
image_pdfimage_print

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP

Zgodnie z przyjętą wieloletnią tradycją każdego roku Zarząd Oddziału Wrocławskiego SEP zorganizował wyjazdowe poszerzone posiedzenie Zarządu z udziałem Członków Honorowych, Prezesów Kół, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczących Sekcji i Komisji, Przewodniczących Oddziałowych Rad Ośrodków i Kierowników Agend Gospodarczych. Każde z odbytych dotychczas posiedzeń wyjazdowych miało co najmniej trzy ważne aspekty: obrady robocze Zarządu, zwiedzanie miejsc silnie związanych z Polską i polskością, zwiedzenie miejsc lub obiektów energetycznych. Tym razem na miejsce naszych obrad wybraliśmy Budziszyn.

Budziszyn jest miastem historycznym, położonym na trasie łączącej Zgorzelec z Dreznem, odległym zaledwie 57 km od polskiej zachodniej granicy. Aktualnie Budziszyn jest miastem powiatowym we wschodniej części kraju związkowego Saksonia,

1

Na zdjęciu powyżej: panorama miasta widziana (zdjęcie autora)

Na miejsce naszych obrad i naszego pobytu został wybrany hotel Goldener Adler, położony w samym centrum starego miasta. Jego położenie pozwalało na swobodne indywidualne zwiedzanie miasta zarówno w dzień jak i w nocy.

2Na zdjęciu po lewej: Elewacja frontowa Hotelu Goldener Adler w Budziszynie.

Po prawej: targ kwiatowy na Rynku3
(zdjęcie autora)

W każdą sobotę rano na rynku przed Ratuszem (i przed naszym hotelem) odbywa się wywodzący się ze średniowiecza targ warzywno-kwiatowy. Na targowych stoiskach spotkaliśmy również sprzedających i kupujących z Polski. Wielkość targu oraz ilość osób wystawiających swoje towary jest ograniczona wielkością Rynku. Na pochwałę zasługuje fakt, że tak stara tradycja miejska jak targ warzywny przed Ratuszem jest ciągle kultywowana.

Nasza robocza sobotnia wizyta rozpoczęła się od zwiedzania jednej z największych na terenie byłego NRD elektrowni systemowych Schwarze Pumpe. Elektrownia Schwarze Pumpe znajduje się w pobliżu wschodnioniemieckiego miasta Spremberg (Brandenburgia) zaledwie 35 km od granicy z Polską. Jest jedną z czterech największych tego typu elektrowni w regionie z piątym pod względem wysokości punktem widokowym Niemiec. Elewacja obiektu w całości wykonana jest z oksydowanego aluminium.

4

Zdjęcie powyżej: widok naszej grupy na tle elektrowni Schwarze Pumpe.

W elektrowni zostały zabudowane dwa bloki energetyczne o mocy 800MW każdy. Zabudowane kotły parowe mają wysokość 130 m każdy a każdy z nich produkuje 2400 ton pary na godzinę. Podstawowym paliwem elektrowni jest wydobywany w okolicy węgiel brunatny.

 5Na zdjęciu z lewej: przedstawienie elektrowni przez przewodnika.

W elektrowni wybudowanej przez szwedzką firmę VATTENFALL zastosowano najwyższej jakości urządzenia filtrujące, które eliminują w bardzo wysokim stopniu wszystkie zanieczyszczenia powstałe w procesie spalania.

 6Na zdjęciu z lewej: uproszczony model układu technologicznego

Celem nadrzędnym elektrowni jest dbałość o środowisko dlatego został w niej zastosowany pionierski system odzyskiwania dwutlenku węgla ze spalin i jego skraplania. Dzięki temu po oczyszczeniu spalin do atmosfery trafia tylko para wodna. Zastosowana instalacja odpylania i odsiarczania spalin jest dodatkowym elementem dbałości tej elektrowni o środowisko.

Aby zrozumieć wielkość tej inwestycji dla wszystkich zwiedzających elektrownię została przygotowana galeria widokowa umieszczona na szczycie budynku kotłowni. Z wysokości 161 metrów roztacza się wspaniały widok na okolicę elektrowni. Podstawowe dane techniczne: 2 kotły parowe o wydajności 2400 t/h oraz 2 generatory o mocy 800MW każdy.

Wszystkie procesy technologiczne elektrowni są zautomatyzowane i wykonywane zdalnie przez zaledwie kilku pracowników obsługujących całą elektrownię.

7Na zdjęciu z lewej: widok na jedną z największych wytwórnię gazu

Po powrocie do hotelu i przerwie obiadowej w sali hotelowej rozpoczęło się posiedzenie poszerzonego spotkania Zarządu. Spotkanie prowadził Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP kol. Andrzej Hachoł.

9Na zdjęciu z lewej: Prezes OW SEP kol. Andrzej Hachoł (zdjęcie autora).

Na wstępie spotkania została wręczona Srebrna Honorowa Odznaka SEP dla kol. Władysława Posońskiego z koła 89. Uroczystego wręczenia dokonał wiceprezes SEP Krzysztof Nowicki w towarzystwie Prezesa O/W SEP Andrzeja Hachoła.

10Na zdjęciu od lewej: kol. Krzysztof Nowicki, Andrzej Hachoł, Władysław Posoński (zdjęcie autora).

Następnie kol. Wojciech Grotowski omówił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oceniające pracę Zarządu i Agend Gospodarczych za rok 2016.

Szczególną uwagę zwrócił na pozytywne efekty ekonomiczne, które stawiają OW SEP w czołówce Oddziałów SEP w Polsce.

11Na zdjęciu z lewej: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OW SEP kol. Wojciech Grotowski

Jan Rudy omówił stan przygotowań do III Sympozjum Historii Elektryki, które odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2017 roku siedzibie OW SEP we Wrocławiu. Jest to jedno z największych sympozjów organizowanych w OW SEP w ciągu ostatnich lat. Swoją obecność potwierdziło 54 prelegentów. Wśród zaproszonych gości będą członkowie Zarządu Głównego SEP z kol. Piotrem Szymczakiem, Profesorowie politechniki Lwowskiej i Wrocławskiej.

12Kol. Krzysztof Nowicki przedstawił obecnym na spotkaniu zakres prac Zarządu Głównego SEP związanych z wprowadzeniem zmian w Statucie Stowarzyszenia.

W ramach spraw ogólnych kol. Jan Rudy przedstawił ocenę pracy biura OW SEP w okresie wakacyjnym. Biuro funkcjonowało bez przerw. Po zakończeniu obrad zgodnie z przyjętą tradycją wszyscy uczestnicy udali się na wspólną kolację koleżeńską.

W ostatnim dniu naszego pobytu w Budziszynie porannym celem naszego pobytu było zwiedzanie starówki Budziszyna. Zwiedzając miasto w jego starej części mogliśmy
z bliska zobaczyć jego zabudowę, architekturę i zmiany jakie zostały wprowadzone
w ostatnich latach celem zachowania zabytków dla kolejnych pokoleń.

Nasze zwiedzanie rozpoczęto od Katedry św. Piotra, której budowa datowana jest na 1217 rok, jest najstarszym i jednym z największych kościołów symultanicznych (tj. używanych przez dwie wspólnoty wyznaniowe) Niemiec. Należy do najważniejszych budowli sakralnych Saksonii i zarazem jest najstarszym kościołem na Górnych Łużycach.

 13Na zdjęciu z lewej: widok wnętrza katedry pod wezwaniem św. Piotra.

W 1430 katedra otrzymała swój dzisiejszy kształt. W latach 1456-1463 późnogotycka budowla halowa została poszerzona o czwartą nawę, dobudowaną od strony południowej. Po wielkim pożarze miasta w 1634 przebudowano wnętrze katedry w stylu barokowym a w 1664 wieżę zwieńczono barokowym hełmem. Katedra w ciągu swej historii była wiele razy restaurowana, ostatni raz w 1987.

Na pewno nie można ominąć Bogatej Wieży, która po niemiecku nazywa się Reichenturm a po łużycku – Bohata weza. Zbudowano ją w latach 1490-1492 z barokową nadbudową z XVIII wieku. By wejść na górę, trzeba wspiąć się po stromych schodkach, a potem zapłacić w znajdującej się tam kasie 1,5 euro. Warto, bo widok ze szczytu baszty jest wspaniały. Co więcej – zobaczymy tam też urządzenie, które wskazuje odchylenie wieży od pionu o 144 centymetry.

Budziszyn to również jego starówka widziana od strony drogi dojazdowej z widocznymi elementami wysokiej zabudowy oraz mostem nad rzeką.

15

16Na zdjęciu z lewej: widok starówki Budziszyna z zamkiem oraz z nową i starą wieżą wodną

17Na zdjęciu z lewej: uczestnicy wyjazdowego posiedzenia przed starą wieżą wodną.

W tle – zamek w Budziszynie.

 

Opracował Andrzej Koźmiński.