W dniach 21 – 24.06.2018r. odbył się Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W dniach 21 – 24.06.2018r. odbył się Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich
image_pdfimage_print

W dniach 21-24.06.2018r. w Poznaniu odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SEP.

W zjeździe udział wzięło ok. 250 osób. Z Oddziału Wrocławskiego w WZD udział wzięło 9 delegatów i 2 Członków Honorowych.

Na wstępie obrad zostały wręczone statuetki za konkurs Oddziałów. Oddział Wrocławski SEP otrzymał statuetkę za zajęcie I miejsca dla Oddziałów powyżej 800 członków.

W pierwszym dniu Walny Zjazd Delegatów wybrał Członków Honorowych SEP

Z Oddziału Wrocławskiego godność tą otrzymał Kol. Krzysztof Nowicki.

Do funkcji Prezesa SEP było 2 kandydatów Waldemar Dunajewski i Piotr Szymczak.

W głosowaniu Zjazd wybrał Kol. Piotra Szymczaka na Prezesa SEP.

W drugim dniu WZD odbyły się wybory Zarządu i pozostałych organów SEP

Do Władz Stowarzyszenia Elektryków Polskich z Oddziału Wrocławskiego wybrani zostali koledzy:

do Zarządu Głównego: Krzysztof Nowicki i Jan Pytlarz

do Głównej Komisji Rewizyjnej; Wojciech Grotowski i Edward Ziaja,

do Głównego Sądu Koleżeńskiego; Zbigniew Lubczyński,

do Komisji Wyborczej WZD SEP: Ryszard Kordas i Andrzej Sikora.