Uroczystość 110 rocznicy urodzin Profesora Mariana Suskiego

Uroczystość 110 rocznicy urodzin Profesora Mariana Suskiego
image_pdfimage_print

4 listopada 2015 roku odbyła się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej podniosła Uroczystość związana ze 110 rocznicą urodzin śp. Profesora Mariana Suskiego- Członka Honorowego SEP. Organizatorami Uroczystości był Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Uroczystość odbyła się pod protektoratem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej prof.dr.hab. inż. Tadeusza Więckowskiego. W skład Komitetu Honorowego  Uroczystości wchodzili Dziekan Wydziału Elektroniki  prof. dr. hab. inż. Jan Zarzycki, jako przewodniczący, członkowie Rodziny Profesora : mgr Małgorzata Kisielewska i lekarz stomatolog Maria Rolska-córki, prof. Tadeusz i prof. Wojciech Suscy, synowie. Nasze Stowarzyszenia w Komitecie  reprezentowali: Kol. Kol. Piotr Szymczak- prezes SEP, Kol.Dariusz Świsulski –przewodniczący Centralnej Komisji Historycznej SEP, Kol.Andrzej Hachoł-prezes Oddziału Wrocławskiego SEP. Ponadto w skład Komitetu wchodzili: prof. Andrzej Mulak-prezes Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, prof. Czesław Kowalski –przewodniczący Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, mgr Ewa Filipczak-dyrektor Szkoły Podstawowej nr 85 we Wrocławiu im. Profesora Mariana Suskiego i mgr inż. Olga Walewska-Siekierka prezes Dolnośląskiego Okręgu Szermierczego.

W ramach uroczystości odbyła się Msza św. w kościele św. Wawrzyńca, po niej spotkanie przy grobie Profesora, gdzie w asyście delegacji Szkoły im. Profesora ze sztandarem złożono wieńce i kwiaty, zapalono znicze. Delegację SEP-u stanowili: wiceprezes Stowarzyszenia Kol. Krzysztof Nowicki i wiceprezes Oddziału Kol. Bohdan Synal oraz członkowie Komisji Historycznej Oddziału Kol. Anna Tomczyk i Kol. Wojciech Michalski.

Uroczystą sesję poświęconą Profesorowi prowadził przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Tadeusz Gudra – prezes Koła SEP nr 52.

Słowo wprowadzające do sesji wygłosił prof. Tadeusz Więckowski Rektor Politechniki wskazując, że uroczystość wpisuje się w 70- rocznicę powołania Politechniki Wrocławskiej, a rzeczą godną jest przywoływać pamięć tych którzy Politechnikę tworzyli i stali u jej początków.

W kolejności referaty wygłaszali: prof. Krzysztof Sachse n/t: „Profesor Marian Suski-Nauczyciel i Wychowawca”, prof. Andrzej Francik n/t: „Teoria i technika mikrofalowa. Szkoła naukowa Mariana Suskiego”. Dr inż. Tomasz Wójcik mówił o społecznym zaangażowaniu Profesora i dzielił osobistymi wspomnieniami. Pani Dyrektor Szkoły im. Profesora  mgr Ewa Filipczak mówiła o czynnikach, które decydowały o wyborze Patrona Szkoły, a Pani prezes Dolnośląskiego Związku Szermierczego mgr inż. Olga Walewska- Siekierka o sportowych dokonaniach Profesora i Jego wpływie na rozwój tej dyscypliny sportowej we Wrocławiu. W/w wystąpienia zostały opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie, które wraz z książką  p/t „Wspomnienia” autorstwa Profesora M. Suskiego zostały wręczone uczestniczącym w sesji.

Po referatach wystąpił chóru Politechniki Wrocławskiej pod dyrekcją pani Ewy Gądek z okolicznościowym programem, którym uświetnił Uroczystość.

Po koncercie liczne wystąpienia  z Sali uzupełniały swoimi wspomnieniami życiorys, dokonania Profesora, oraz świadczyły o wielkim wpływie Jego osobowości na studentów, współpracowników i środowisko w którym działał. W sesji wzięło udział 90 osób. Oprócz członków Komitetu Honorowego w  uczestniczyli  członkowie Rady Wydziału Elektroniki, byli studenci i współpracownicy Profesora,  reprezentowane były władze i koła Oddziału Wrocławskiego SEP. Obecni byli członkowie honorowi SEP: Koledzy Bohdan Synal, Andrzej Wiszniewski i Zbigniew Lubczyński. Zarząd Główny SEP reprezentował wiceprezes Kol. Krzysztof  Nowicki, a Centralną Komisję Historyczną SEP jej wiceprzewodniczący Kol. Jerzy Hickiewicz.

Sesji towarzyszyła wystawa ożyciu i działalności Profesora, która wzbudziła duże zainteresowanie. Komisarzem i organizatorem wystawy był Kol. Jerzy Leszczyński – prezes Koła SEP Nr 70, wspomagany przez Kolegów z Koła Akademickiego Nr 4.

Na zakończenie Uroczystości uczestniczy zostali zaproszeni na obfity poczęstunek.

(-) Zbigniew Lubczyński