Uroczyste zebranie Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Uroczyste zebranie Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
image_pdfimage_print

W dniu 11 Grudnia 2015 r. w Oddziale Wrocławskim Instytutu Elektrotechniki odbyło się uroczyste zebranie PKME z okazji 25-lecia pracy. Zebranie otworzył Przewodniczący Komitetu dr hab. inż. Andrzej Sikora prof. IEL. Przedstawił działalność PKME w 2014-2015 r. i stwierdził iż członkowie Komitetu brali czynny udział w różnych organizowanych seminariach naukowych a szczególnie w VIII Konferencji naukowej Postępy w Elektrotechnologii Jamrozowa Polana. Stwierdził iż udało się pozyskać nowego sponsora z przemysłu tj. AKTYWIZACJA z Krakowa. Przedstawił zarys prac PKME w 2016 roku. Zwrócił się apelem o zgłaszanie nowych, młodych pracowników nauki jak i pracowników z przemysłu, na członków PKME. Poinformował o rozstrzygniętym XXV Konkursie prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego.

Na konkurs zgłoszono 10 prac: 1 – z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Agnieszka Grabarek, 5 – z Politechniki Poznańskiej – Cyprian Szymczak, Jacek Sapała , Jakub Lis, Marcin Gołdyn, Marcin Grabowski, 2 – Akademii Górniczo – Hutnicza w Krakowie – Paweł Mirkut, Paweł Pietrzak, 1 – Politechniki Gdańskiej – Piotr Czyż, oraz 1 – Politechniki Śląskiej – Patryk Paszek

 

Komisja w składzie dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. IEl – przewodniczący, prof. dr hab. inż. Janina Pospieszna, dr hab. inż. Jan Ziaja, dr Ryszard Kordas, mgr inż. Sylwia Talik – sekretarz wysoko oceniła poziom wszystkich zgłoszonych prac. Po dyskusji postanowiła przyznać dwie nagrody I stopnia, jedną II stopnia, jedną III stopnia oraz dwa wyróżnienia:

Nagrody 1 stopnia

Agnieszka Grabarek, Wykorzystanie mikroskopii sił atomowych w ocenie morfologicznych i mechanicznych efektów postępu procesów starzeniowych nanomateriałów polimerowych, promotor dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. IEL.

Jacek Sapała,Wyznaczanie przyrostów temperatury oleju, w układzie chłodzenia (ON-AN), transformatora dystrybucyjnego średniej mocy, promotor dr inż. Bolesław Bródka.

 

Nagroda 2 stopnia

Paweł Pietrzak, Modelowanie transformatorów energetycznych przy zastosowaniu programu Comsol Multiphysics, promotor prof. dr hab. inż. Jakub Furgał.

 

Nagroda 3 stopnia

Marcin Grabowski, Starzenie materiałów celulozowych w różnych cieczach elektroizolacyjnych, promotor, dr inż. Piotr Przybyłek.

Wyróżnienia:

Cyprian Szymczak, Lokalizacja wyładowań ulotowych przy zastosowaniu matrycy wielomikrofonowe, promotor dr inż. Wojciech Sikorski.

Patryk Paszek, Analiza numeryczna hartowania indukcyjnego elementów osiowosymetrycznych, dr inż. Albert Smalcerz.

Opracował

    Ryszard Kordas