Szkolenie egzaminatorów i wykładowców Oddziału Wrocławskiego SEP.

Szkolenie egzaminatorów i wykładowców Oddziału Wrocławskiego SEP.
image_pdfimage_print

W dniach 16-18 listopada 2018r odbyło się wyjazdowe szkolenie członków komisji egzaminacyjnych i wykładowców. Miejscem szkolenia był hotel FRYDERYK w Dusznikach Zdroju.
Wykorzystując obecność osób mających dostęp do danych osobowych w dniu 16.11.2018 odbyło się szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych, które przeprowadził mecenas Tomasz Hachoł. Po odbytym szkoleniu Prezes Oddziału Andrzej Hachoł podpisał zarządzenie wprowadzające RODO w Oddziale Wrocławskim SEP.
Następnego dnia odbyła się zasadnicza część szkolenia, mająca na celu przypomnienie aktualnych zasad i przepisów w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych. Wygłoszone zostały następujące referaty:
Nowoczesne rozwiązania stosowane w ogrzewaniu pomieszczeń (kotły, instalacje) – kol. Paweł Długosz
Zasady organizacji bezpiecznej pracy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy urządzeniach energetycznych Dz.U Poz. 492, na przykładzie Kogeneracja Wrocław – kol. Andrzej Koźmiński
Ochrona przeciwporażeniowa do i powyżej 1kV – zmiany, selektywność zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych – kol. Zenon Bartyński
Nowoczesne rozwiązania w zakresie napędów elektrycznych – kol. Maciej Gwoździewicz
Odnawialne źródła energii – kol. Ryszard Grochowski

W drodze powrotnej ze szkolenia zwiedziliśmy zamek w Kamieńcu Ząbkowickim i Opactwo Henryków zwracając szczególną uwagę na zasilenie obiektów w energię elektryczną.