Sympozjum „Projektowanie, budowa i eksploatacja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych”

Sympozjum „Projektowanie, budowa i eksploatacja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych”
image_pdfimage_print

Zapraszamy do wzięcia udziału w Sympozjum pt. „Projektowanie, budowa i eksploatacja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych”, które odbędzie się w dniu 17 października 2023 r. w budynku IASE przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezes SEP O. Wrocławskiego mgr inż. Edward Ziaja.

Tematyką Sympozjum organizowanego przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP O. Wrocławskiego będą aktualne problemy w projektowaniu, budowie i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych. Program Sympozjum przewiduje trzy sesje poświęcone pożarom w instalacjach fotowoltaicznych, jakości energii elektrycznej oraz projektowaniu i budowie instalacji fotowoltaicznych.
Szczegółowa agenda dostępna jest poniżej.

Aby wziąć udział w wydarzeniu prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego. Informacje dot. opłat tyt. uczestnictwa w Sympozjum oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są poniżej:

  1. Formularz „A”: dla osób zrzeszonych z SEP opłata wynosi 20 zł,
  2. Formularz „B”:
  • dla zrzeszonych studentów opłata wynosi 0 zł,
  • dla niezrzeszonych studentów, którzy w określonym w formularzu terminie złożą w biurze SEP deklarację członkowską opłata wynosi 0 zł,
  • dla pozostałych niezrzeszonych osób, które w określonym w formularzu terminie złożą w biurze SEP deklarację członkowską opłata wynosi 100 zł,

3. Formularz „C”: dla osób niewymienionych w p. 1 i 2 opłata wynosi 450 zł.

POBIERZ formularze zgłoszeniowe: http://www.sep.wroc.pl/wp-content/uploads/2023/10/sympozjum_form_zgloszeniowy.pdf

POBIERZ deklarację członkostwa w SEP

Zaproszenie:

Program Sympozjum: