Spotkanie Noworoczne Oddziału Wrocławskiego SEP

Spotkanie Noworoczne Oddziału Wrocławskiego SEP
image_pdfimage_print

W dniu 5.01.2018 w budynku NOT odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne aktywnych działaczy i sympatyków Oddziału Wrocławskiego SEP oraz zaproszonych gości.

W spotkaniu udział wzięli:

Prezes SEP – Piotr Szymczak

Przewodniczący DOIIB – Eugeniusz Hotała

Prezes WR FSNT NOT – Tadeusz Nawracaj

Dziekan Wydziału PPT – Arkadiusz Wójs

Dziekan Wydziału Elektroniki – Czesław Smutnicki

Oraz liczne grono przedstawicieli nauki Politechniki Wrocławskiej.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli Członkowie Honorowi SEP, prezesi i przedstawiciele członków wspierających, prezesi wszystkich Kół Oddziału Wrocławskiego SEP.

Zebranych powitał Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł. Minutą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy odeszli w 2017r. Sprawozdanie z działalności Oddziału z 2017 roku w formie multimedialnej przedstawił Prezes Andrzej Hachoł. Niespodzianką dla zebranych było przyznanie przez Zarząd Główny SEP medali dla zasłużonych działaczy Oddziału. Prezes Piotr Szymczak wręczył medale następującym kolegom:

Bogdanowi Synalowi – Medal M. Doliwo-Dobrowolskiego

Zbigniewowi Lubczyńskiemu – Medal R. Dzieślewskiego

Krzysztofowi Nowickiemu  – Medal K. Szpotańskiego

Andrzejowi Hachołowi – Medal S. Fryzego

Leszkowi Pawlaczykowi – Medal M. Pożaryskiego

Ciekawy referat pt. „Kropki kwantowe – wybrane własności i zastosowania”  wygłosił Dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Technik prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs.

Po zakończeniu części merytorycznej przy nastrojowej muzyce odbyło się spotkanie koleżeńskie i dyskusje w podgrupach.

Jan Rudy