Spotkanie Noworoczne Oddziału Wrocławskiego SEP

Spotkanie Noworoczne Oddziału Wrocławskiego SEP
image_pdfimage_print

8 stycznia 2016 r. w Hotelu MERCURE odbyło się uroczyste noworoczne spotkanie działaczy i zaproszonych gości Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Uczestników spotkania przywitał Prezes Oddziału Wrocławskiego Kol. Andrzej Hachoł.

W spotkaniu udział wzięli: Wojewoda Dolnośląski- Paweł Hreniak, Senator RP – Jarosław Obremski.

Ponadto na spotkanie przybyli Dyrektor Generalna Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Jolanta Krupowicz, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Hodun, przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej Dziekani Wydziałów: Elektrycznego – Waldemar Rebizant, Elektroniki – Jan Zarzycki i PPT – Arkadiusz Wójs, Prodziekani – Halina Podbielska, Stefan Giżewski, Leszek Pawlaczyk oraz Dyrektorzy Instytutów: Energoelektryki Jan Iżykowski i Elektrotechniki – Wiesław Wilczyński.

Wśród gości spotkania byli również: . Piotr Szymczak – Prezes SEP, Tadeusz Nawracaj – Prezes WR FSNT NOT, Eugeniusz Hotała – Przew. DOIIB, Andrzej Diakun – Prezes Elektrotim Wrocław, Miłosława Bożentowicz – …Prezes O. Warszawskiego, Edward Skorupa – Prezes O/ Legnickiego oraz Członkowie Honorowi i Prezesi Członków Wspierających SEP.

Minutą ciszy uczczono pamięć Kolegów zmarłych od ostatniego spotkania.

W dalszym ciągu spotkania Prezes Andrzej Hachoł przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału Wrocławskiego SEP w 2015 r.

Następnie Prezes SEP Piotr Szymczak w towarzystwie Prezesa Oddziału Andrzeja Hachoła wręczyli:

Szafirową Odznakę Honorową SEP Kolegom:

 1. Kazimierzowi Chabowskiemu

 2. Hance Karkowskiej

 3. Ryszardowi Kordasowi

 4. Jerzemu Leszczyńskiemu

 5. Tadeuszowi Olichwerowi

 6. Janowi Rudemu

 7. Bohdanowi Synalowi

Srebrną Odznakę Honorową SEP Kolegom:

 1. Jarosławowi Krysiakowi
 2. Krzysztofowi Pieńkowskiemu

 

Statuetkę Wyróżniającego się Nauczyciela, Opiekuna i Sojusznika Młodzieży

Koledze Jerzemu Leszczyńskiemu wręczyli Prezes SEP Piotr Szymczak w towarzystwie Przewodniczącego CKMiS SEP Jana Pytlarza i Prezesa Oddziału Andrzeja Hachoła.

 

W dalszej części Prezes Oddziału Andrzej Hachoł w towarzystwie Przewodniczącego Kapituły – Medalu im. Prof. Kazimierza Idaszewskiego – Jana Zuzoka i Prezesa SEP Piotra Szymczaka wręczyli Medal im. Prof. Kazimierza Idaszewskiego :

 1. Miłosławie Bożentowicz – Prezesowi Oddziału Warszawskiego SEP,
 2. Stefanowi Giżewskiemu – Prodziekanowi Wydziału PPT Politechniki Wrocławskiej,
 3. Jolancie Krupowicz – Dyr. Generalnej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 4. Tadeuszowi Nawracajowi – Prezesowi WR FSNT NOT,
 5. Leszkowi Pawlaczykowi – Prodziekanowi Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej,
 6. Edwardowi Skorupie – Prezesowi Oddziału Legnickiego SEP,
 7. Krzysztofowi Wieczorkowskiemu – Prezesowi SONEL SA,
 8. Janowi Zarzyckiemu – Dziekanowi Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej,

 

Po części oficjalnej spotkania, życzenia Noworoczne oraz gratulacje złożyli m. in.: Wojewoda Dolnośląski Paweł Hryniak, Senator RP Jarosław Obrębski, Prezes SEP Piotr Szymczak i nnni.

Następnie zgromadzeni goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej Oddziału, która została założona w bieżącym roku.

W trakcie spotkania Prezes SEP Piotr Szymczak i Wiceprezes Krzysztof Nowicki wyjechali do domu chorego Kolegi Jana Lewczyka celem wręczenia Szafirowej Odznaki Honorowej SEP.

Referat „ Energetyczny Wrocław” wygłoszony przez Kol. Andrzeja Koźmińskiego został entuzjastycznie przyjęty przez uczestników spotkania.

W części biesiadnej spotkania, słychać było w tle muzykę zespołu „The Block”.