Smutna Wiadomość

image_pdfimage_print

Kordas

Dr RYSZARD  KORDAS – Zasłużony Senior SEP

Po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 79 lat zmarł
w dniu 22 marca 2023 roku
.

 

Urodził się 7 XII 1943 r. w Hałuszczyńcach, w woj. Tarnopolskim. Po ukończeniu w 1969 roku studiów na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek Fizyka, rozpoczął pracę w Oddziale Wrocławskim Instytutu Elektrotechniki. W 1997 roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Oddziału, a w 2004 roku na stanowisko Kierownika Laboratorium Badawczego posiadającego akredytację PCA, które pełnił do przejścia na emeryturę.

W 1977 roku ukończył studium w zakresie organizacji i metodyki prac badawczych

i rozwojowych oraz studium doktoranckie materiałoznawstwa elektrotechnicznego Politechniki Wrocławskiej. W 1982 roku obronił na Politechnice Wrocławskiej pracę doktorską. Ukończył kursy na Audytora wewnętrznego Systemu Jakości ISO 9000 i uzyskał Certyfikaty audytora PCA nr 113 oraz KEMA nr 3592/AW/KEMA PL.

Był organizatorem  wielu konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym, kilku konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim, licznych seminariów i sympozjów z dziedziny materiałoznawstwa elektrotechnicznego. Otrzymał trzy złote medale na wystawach wynalazczości: międzynarodowej Genewa 2010, Europejskiej Bruksela 2010 i krajowej Warszawa 2010 roku.

Był sekretarzem, skarbnikiem oraz przewodniczącym Koła Nr 1. Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Instytucie Elektrotechniki a do 1998 r. był członkiem Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP, pełniąc przez kilka kadencji funkcje skarbnika i wiceprezesa Zarządu Oddziału. Był członkiem Centralnej Komisji Finansów i Działalności Gospodarczej oraz  członkiem Centralnej Komisji Wyborczej SEP. Był członkiem Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych SEP, redaktorem Działu w Przeglądzie Elektrotechnicznym.

Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i regionalnymi m.in..: Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznakami Honorowymi Srebrną, Złotą i Szafirową  SEP oraz Srebrną, Złotą i Diamentową Odznaką NOT. Odznaczony medalem im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego, Prof. Stanisława Fryzego, prof. Janusza Groszkowskiego, 100 lecia SEP,  Prof. Kazimierza Idaszewskiego i wieloma innymi.

Świętej pamięci Ryszard pozostawił nas w głębokim żalu oraz w świadomości utraty wyjątkowego członka SEP i nieodżałowanego Kolegi.