Seminarium szkoleniowe pt: Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i liniach wysokiego napięcia (częsć IV)

image_pdfimage_print

Oddział Wrocławski wspólnie z DOIIB zorganizował dla członków SEP i członków Dolnośląskiej Izby, Seminarium szkoleniowe pt: Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i liniach wysokiego napięcia (była to część IV cyklu ) – prowadzący dr inż. Witold Jabłoński – uczestniczyły 72 osoby.

Szczegółowa tematyka seminarium:
Wymagania prawno-organizacyjne dotyczące badań skuteczności ochrony przeciw-porażeniowe.
(rodzaje i ogólny zakres badań; terminy badań; liczba osób wykonujących badania i ich kwalifikacje; dokładność badań; kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych; dokumentacja badań)

Przebieg badań w zależności od rodzaju obiektu wysokiego napięcia.
(przebieg badań skuteczności ochrony przy słupach linii napowietrznych, w stacjach napowietrznych i wnętrzowych nie będących stacjami słupowymi, których uziemienia nie są częścią zespolonej instalacji uziemiającej, w stacjach napowietrznych i wnętrzowych nie będących stacjami słupowymi, których uziemienia są częścią zespolonej instalacji uziemiającej, w stacjach słupowych)

Pomiary i obliczenia parametrów elektrycznych gruntu i skuteczności technicznych środków ochrony przeciwporażeniowej
(pomiary i obliczenia ρz gruntu, RE, UE, UT, UST)

Sprzęt i znaki bezpieczeństwa oraz podstawy organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach wysokiego napięcia(rodzaje sprzętu ochronnego; podstawowe zasady użytkowania sprzętu ochronnego; znaki i tablice bezpieczeństwa, zmiany w zasadach organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach wysokiego napięcia)

Uczestnicy seminarium otrzymali certyfikaty uczestnictwa.