XXIII Sympozjum Naukowo-Techniczne “SEMAG 2017” Automatyka i Elektrotechnika w Przemyśle Wydobywczym 29-31 maja 2017 r.

image_pdfimage_print

SEMAG 2017
Zgodnie z tradycją trwającą już 23 lata , w ostatnim tygodniu maja, w dniach 29
÷
31 maja 2017
obradowało XXIII Sympozjum Naukowo- Techniczne SEMAG
2017. Miejscem obrad i spotkań kuluarowych był
hotel „Chata za Wsią” w
Mysłakowicach k/Jeleniej Góry. Temat wiodący Sympozjum to „ Automatyka i
Elektroenergetyka w Przemyśle Wydobywczym”. Głównym organizatorem
Sympozjum było Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Oddział Wrocławski, przy
merytorycznej współpracy Sekcji Elektrotechniki I Automatyki Górniczej
Oddziału Wrocławskiego SEP i Instytutu Tele- i Radiotechnicznego , Warszawa.
Nad trzydniowymi obradami Sympozjum patronat honorowy sprawowali:
Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej
– prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant i Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP dr
inż. Andrzej Hachoł. Całością prac organizacyjnych i merytorycznych kierował
Komitet Organizacyjny i Naukowy w składzie: Prof. dr hab. inż. Bogdan
Miedziński – przewodniczący, dr inż. Zenon Okraszewski – z-ca
przewodniczącego oraz dr inż. Marcin Habrych – sekretarz naukowy.
Obrady Sympozjum odbywały się w trzech Sesjach w których dyskutowano niżej
wymienione zagadnienia:

 • Nowe tendencje w rozwiązaniach maszyn górniczych,
 • Transmisja danych i komunikacja w warunkach kopalnianych
 • ,Problematyka pomiarów jakości energii i innych wielkości elektrycznych,
 • Transmisja PLC w sieciach niskiego i średniego napięcia,
 • Skuteczność pracy nowych rozwiązań układów i elementów automatyki elektroenergetycznej i zabezpieczeniowej,
 • Zagrożenia podczas zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia,
 • Aktualne problemy bezpieczeństwa w kopalniach.

Podczas obrad wygłoszono 24 interesujące referaty, które wywołały ciekawą
wymianę poglądów na poruszane w referatach zagadnienia zarówno w
kuluarach jak i w zaciszu hotelowych pokoi. Obrady były uzupełnione
wystąpieniami przedstawicieli firm prezentujących najnowsze rozwiązania

techniczne i kierunki rozwoju. Podczas obrad Sympozjum ekspozycje o
charakterze reklamowym zaprezentowały firmy:

 • Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o.
 • Danfos Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki,
 • PROTEKTEL S.j.
 • Elektrometal Energetyka S.A.
 • WAGO ELWAG Sp. z o. o.
 • ZPUE S.A.
 • Sonel S.A,
 • Relpol S.A.
 • SIBA Polska Sp. z o.o. Control-Serwis
 • UNEX.

Tradycyjnie, po zakończeniu pierwszego dnia obrad, uczestnicy spotkali się na
kolacji grillowej zaś w drugim dniu odbyło się spotkanie podczas kolacji
koleżeńskiej podczas której Przewodniczący prof. Bogdan Miedziński zamknął
formalnie obrady XXIII-go Sympozjum Naukowo-Technicznego SEMAG 2017.
Zapraszając wszystkich zebranych do udziału w kolejnym już XXIV Sympozjum
Naukowo-Technicznym SEMAG 2018 który zgodnie z tradycją odbędzie się w
ostatnim tygodniu maja 2018 roku. W dniu trzecim zwiedzano Zamek Książ i po
obiedzie nastąpił wyjazd uczestników.
Informacją opracował

Zenon Okraszewski