Rozstrzygnięcie Konkursu SEP na najlepszą pracę dyplomową im. prof. J.I. Skowrońskiego w 2021r.

image_pdfimage_print

W dniu 16 grudnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Nagród XXXI edycji Konkursu im. prof. Jerzego I. Skowrońskiego w składzie:
dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. Politechniki Wrocławskiej – przewodniczący
dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. Politechniki Poznańskiej
dr Ryszard Kordas
mgr inż. Sylwia Talik – sekretarz.
Komisja po zapoznaniu się z ocenami otrzymanymi od powołanych w konkursie Recenzentów, wyłoniła laureatów i przyznała następujące nagrody:
• Nagroda I, mgr inż. Daria Roda, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych, Superkondensator na bazie nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanych siarczkiem molibdenu, opiekun: dr inż. Mariusz Szkoda
• Nagroda II, inż. Szymon Matczak, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Katedra Mikrosystemów, Elektrodynamiczne pułapkowanie mikrocząsteczek, opiekun: dr hab. inż. Tomasz Grzebyk, prof. PWr
• Nagroda III, mgr inż. Szymon Wójcik, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Katedra Mikrosystemów, Charakteryzacja metalicznych mikrogeneratorów termoelektrycznych z wykorzystaniem zmodyfikowanego systemu pomiarowego, opiekun: prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic
• Nagroda III, mgr inż. Kacper Rozmarynkiewicz, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Katedra Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Badania właściwości niejednorodnych struktur piezoelektrycznych wytwarzanych metodą druku 3D, opiekun: dr inż. Agnieszka Mirkowska
ponadto wyróżnienie otrzymali:
• mgr inż. Mateusz Adamiec i mgr inż. Robert Olczyk, Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, Projekt i konstrukcja działa szynowego, opiekun: dr inż. Zuzanna Krawczyk
nagroda specjalna została przyznana:
dr inż. Agnieszce Mirkowskiej z Politechniki Wrocławskiej, Wydział Elektryczny, Katedra Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, za rozprawę pt. Nowe piezoaktywne struktury dielektryczne, promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Kacprzyk
Laureaci konkursu oraz opiekunowie zostali uhonorowani nagrodami finansowymi oraz rzeczowymi. Fundatorami nagród są: Oddział Wrocławski SEP, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki oraz Koło SEP nr 1 we Wrocławiu.
https://pkmesep.wixsite.com/pkme/xxxi-edycja
Prezentacja prac odbędzie podczas posiedzenia Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich w dniu 28 stycznia 2022 r.
Opracował Andrzej Sikora