XXVIII Sympozjum Naukowo-Techniczne SEMAG 2023

XXVIII Sympozjum Naukowo-Techniczne SEMAG 2023
image_pdfimage_print

W dniach 24-26 maja 2023 r. w Piechowicach k. Szklarskiej Poręby odbyło się XXVII Sympozjum Naukowo-Techniczne „SEMAG 2023”. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były „Aktualne problemy eksploatacyjne urządzeń i sieci elektrycznych w energetyce i przemyśle wydobywczym”.

fot. J. Wiatr & M. Habrych

Obradami Sympozjum SEMAG 2023 kierował 17-osobowy Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. Bogdana Miedzińskiego i Sekretarza Naukowego Dr hab. inż. Marcina Habrycha.

Tematyka tegorocznego Sympozjum obejmowała następujące zagadnienia: 1. Jakość energii i jej nowoczesne metody pomiarowe, 2. Problemu pomiaru i kompensacji mocy biernej w układach zasilania z odbiorami nieliniowymi, 3. Nowoczesne rozwiązania systemów zabezpieczeniowych stosowanych w elektroenergetyce, 4. Aktualne problemy bezpieczeństwa pracy podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych, 5. Przemysłowe rozdzielnice SN i NN w systemach dystrybucji energii elektrycznej, 6. Sposoby detekcji zakłóceń transmisji danych PLC, 7. Nowoczesne urządzenia i układy napędowe maszyn górniczych.

Obrady odbywały się w pięciu Sesjach Tematycznych. Wygłoszono 19 interesujących referatów. Organizatorzy mieli możliwość przywitania 115 Uczestników reprezentujących zarówno firmy z branży elektrotechnicznej jak i ośrodki naukowo-techniczne.

 

fot. J. Wiatr & M. Habrych

 

Podczas Sympozjum ekspozycje o charakterze reklamowym zaprezentowało 12 firm. W pierwszym dniu trwania Sympozjum, podczas spotkania koleżeńskiego, organizatorzy zapewnili ciekawą oprawę muzyczną w trzecim dniu interesującą wycieczkę do Huty Szkła w Piechowicach.

fot. J. Wiatr & M. Habrych

Patronatów Honorowych udzielili: Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej – prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant oraz Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP mgr inż. Edward Ziaja. Patronatem Medialnym Sympozjum objęła redakcja „Elektroinfo”.

fot. J. Wiatr & M. Habrych

Obrady podsumował Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXVIII Sympozjum Naukowo-Technicznego „SEMAG 2023” Prof. Bogdan Miedziński zapraszając do udziału w Kolejnym XXIX Sympozjum, które tradycyjnie odbędzie się w ostatnim tygodniu maja 2024 roku.

Informację opracował: Zenon Okraszewski