Patron SEP Roku 2021 Prof. Jerzy Ignacy Skowroński.

Patron SEP Roku 2021 Prof. Jerzy Ignacy Skowroński.
image_pdfimage_print

Na wniosek Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
decyzją Zarządu Głównego z dnia 23.09.2020 r.

Patronem SEP Roku 2021 będzie
Prof. Jerzy Ignacy Skowroński.

W roku 2021 wypada 120 rocznica urodzin Profesora.
Profesor był członkiem SEP od roku 1925, aktywnie działał w Centralnej Komisji Normalizacji Elektrotechnicznej i Centralnej Komisji Nazewnictwa Elektrycznego w okresie międzywojennym. Był pierwszym kierownikiem i organizatorem biura i laboratorium badania jakości. Był wybitnym specjalistą w zakresie techniki wysokich napięć
i materiałoznawstwa elektrotechnicznego.
Od 1946 r był profesorem Politechniki Wrocławskiej, od 1952 roku członkiem Polskiej Akademii Nauk. Prowadził badania w dziedzinie wytrzymałości elektrycznej
i mechanizmu przebicia dielektyków ciekłych, a także izolacji linii napowietrznych wysokiego napięcia, zwłaszcza w atmosferze zanieczyszczonej pyłami przemysłowymi; zorganizował badania nad zastosowaniem krajowych surowców do wyrobów materiałów elektroizolacyjnych, używanych w technice wysokonapięciowej.
Był organizatorem i pierwszym dyrektorem energetyki dolnośląskiej (1945-1946).
Członkiem założycielem i wybitnym działaczem Oddziału Wrocławskiego, długoletnim  członkiem Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego, aktywny
w Stowarzyszeniu do końca swoich dni.
Członkostwo Honorowe SEP otrzymał w roku 1975. Był organizatorem
i pierwszym dziekanem Wydziału  Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Twórcą szkoły naukowej „Materiałoznawstwa elektrycznego i elektrotechnologii”. Inicjator powołania we Wrocławiu Oddziału Instytutu Elektrotechniki,
dr h.c. Politechniki Wrocławskiej, członek honorowy Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej.
Dla upamiętnienia Osoby Profesora Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych  SEP organizuje co roku przy wsparciu Oddziału Wrocławskiego SEP ogólnopolski konkurs imienia prof. Jerzego Ignacego Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii.