XLVI. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego SEP

XLVI. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego SEP
image_pdfimage_print
W dniu 11 września 2023 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. NWZO Głównym punktem agendy Zgromadzenia było głosowanie ws. uchwały dot. uzyskania przez Oddział Wrocławski SEP osobowości prawnej. Głosowanie poprzedziła emocjonująca debata na temat szans i zagrożeń uzyskania przez Oddział osobowości prawnej. NWZO - debata Finalnie Delegaci, większością głosów, poparli uchwałę NWZO w sprawie uzyskania przez Oddział osobowości prawnej. NWZO - glosowanie Osobowość prawna ułatwi znacząco prowadzenie działalności gospodarczej w Oddziale i umożliwi pozyskanie dotacji i grantów.