Międzynarodowa Konferencja Naukowo -Techniczna (Wrocław, 7 września 2018 r.)

Międzynarodowa Konferencja Naukowo -Techniczna (Wrocław, 7 września 2018 r.)
image_pdfimage_print

 

 

sep                                            pwr

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wrocławski

Sekcja Trakcji Elektrycznej

oraz

Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej

zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukowo -Techniczną

 

TRAM – TRAIN

ZINTEGROWANE SYSTEMY TRANSPORTU PUBLICZNEGO

tram

 Wrocław, 7 września 2018 r

 

Cel Konferencji

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących możliwości wykorzystania infrastruktury kolejowej w przewozach zbiorowych miejskiej i podmiejskiej komunikacji zbiorowej z wykorzystaniem pojazdów o napędzie hybrydowym lub wielosystemowym.

 

Tematyka Konferencji

Zgłaszane do prezentacji referaty i artykuły powinny koncentrować się na następujących zagadnieniach:

  • wielosystemowe i hybrydowe pojazdy kolejowe i tramwajowe,
  • klasyczne i niekonwencjonalne układy i źródła zasilania pojazdów,
  • przetwarzanie i magazynowanie energii elektrycznej na potrzeby transportu,
  • metody analizy i oceny sieci transportu publicznego,
  • integracja infrastruktury kolejowej, tramwajowej i drogowej,
  • organizacja ruchu na granicy dwóch systemów przewozowych,
  • certyfikacja i homologacja środków transportu,
  • aspekty prawne związane z organizacją i integracją systemów komunikacji.

 

W ramach konferencji przewidziano trzy następujące panele tematyczne:

1. Rozwiązania techniczne taboru i układów zasilania.

2. Integracja istniejących systemów komunikacyjnych.

3. Aspekty prawne integracji przewozów.

 

Zgłoszenie referatu, streszczenie (do 200 słów), należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Komitetu Organizacyjnego do dnia 31 maja 2018 r.

 

Imprezy towarzyszące konferencji

Plenarnym tematycznym posiedzeniom zorganizowanym w ramach konferencji towarzyszyć będzie:

– prezentacja podmiotów gospodarczych,

– ekspozycja materiałów i urządzeń,

– wycieczka techniczna,

– spotkanie koleżeńskie.

 

Patronat Honorowy

Patronat honorowy nad konferencją przyjęły następujące osoby i instytucje:

 

Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Piotr Szymczak Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Andrzej Hachoł Prezes Wrocławskiego Oddziału SEP
Waldemar Rebizant Dziekan Wydziału Elektrycznego PWr
Andrzej Żurkowski Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

 

Komitet Naukowy

 

Krzysztof Karwowski Politechnika Gdańska
Piotr Drozdowski Politechnika Krakowska
Waldemar Zając-Domański Politechnika Krakowska
Adam Szeląg Politechnika Warszawska
Jan Bień Politechnika Wrocławska
Tomasz Sikorski Politechnika Wrocławska

 

Sekretarz naukowy          

Leszek Ładniak – Politechnika Wrocławska

 

Ważne terminy

 

Zgłoszenie udziału w konferencji 30 czerwca 2018 r.
Przesłanie streszczenia referatu 31 maja 2018 r.
Objęcie patronatem konferencji 31 maja 2018 r.
Wniesienie opłaty z tytułu wykupu pakietu konferencyjnego 30 czerwca 2018 r.
Przesłanie tekstów referatów 15 sierpnia 2018 r.
Wniesienie opłaty za uczestnictwo w konferencji 15 sierpnia 2018 r.
Przesłanie uczestnikom kart uczestnictwa i programu konferencji 25 sierpnia 2018 r.

 

Karty zgłoszeń

– wersja PL

– wersja EN

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Leszek Ładniak – przewodniczący, Jerzy Bilski – sekretarz,

Krzysztof Nowicki, Edward Chamioło, Kazimierz Chabowski, Leszek Paśko, Andrzej Bochenek, Łukasz Felcenloben

 

Sekretariat Konferencji

Barbara Kazubek – tel./fax (+48) 71-343-66-41; 71-78-18-502, e-mail: sep.wroc@post.pl

 

Adres Komitetu Organizacyjnego

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wrocławski

50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, Dom Technika NOT

tel. (+48) 71-78-18-502, tel./fax (+48) 71-343-66-41

e-mail:tramtrain@sep.wroclaw.pl, www.sep.wroc.pl

 

Warunki uczestnictwa

Konferencja odbędzie się w dniu 7 września 2018 r. we Wrocławiu w hotelu Silver Tower Center przy pl. Konstytucji 3-Maja 3.

 

                Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 610 zł + vat 23%

Zgłoszenia udziału w Konferencji prosimy dokonywać na załączonym formularzu, który po wypełnieniu należy przesłać na adres komitetu organizacyjnego.

 

W ramach opłaty za udział w konferencji organizatorzy zapewniają:

– materiały konferencyjne,

– obsługę administracyjną,

– posiłki w dniach konferencji,

– udział w spotkaniu koleżeńskim,

– udział w wycieczce technicznej,

– pomoc w rezerwacji noclegów w hotelu.

 

Koszty dojazdu i zakwaterowania uczestnicy konferencji pokrywają we własnym zakresie.

Konto Bankowe Konferencji

 

Opłatę konferencyjną z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, nazwą i numerem NIP instytucji oraz dopiskiem TramTrain 2018, należy wpłacić na konto:

Bank BZ WBK SA: 29 1090 2398 0000 0001 0279 1221